Města San Francisco a Oakland zažalovala v září 2017 společnosti Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell a BP. Žaloba byla podána za účelem opatření k nápravě škod vzniklé při povodních, jak uvádí města. Součástí podané žaloby  jsou následky změny klimatu, na které se podílí právě výše jmenované ropné společnosti.

Kalifornský okresní soud tuto žalobu zamítl s tvrzením, že tato žaloba je specifická a vyžaduje komplexní posouzení zahraniční a domácí politiky, tudíž je mimo působnost tohoto soudu. Žaloba byla jednou z mnoha, které podala města a lokální správní celky po celé zemi. Uvádí, že činnost ropných společností vedla částečně k nárůstu přílivů, které poškodily pobřeží, silnice a další majetek, a vyžadují tedy opatření k nápravě škod.

„Nebezpečí uvedená v žalobě jsou skutečná. Jsou ale celosvětová a jejich příčiny jsou také globálního charakteru. Tento problém vyžaduje řešení v mnohem větším měřítku, než může být poskytnuto okresním soudem. Zůstává sice pravdou, že naše federální soudy mají pravomoc vytvořit zákonné opravné prostředky pro tvrzení založené na globálním oteplování. Na druhou stranu, soudy musí také respektovat a přesunout případ ostatním vládním institucím, když problém zjevně vyžaduje jejich řešení,“ bylo uvedeno v rozhodnutí okresního soudu.

Soudce Alsup napsal, že ačkoliv se vědci shodli, že spalování fosilních paliv zvyšuje hladinu oceánu, mohly by žaloby „narušit dosažení celosvětového konsenzu“ o sociálních výhodách a nevýhodách užívání paliv.

Chevron, který se ujal vedení v boji proti žalobě, uvedl, že rozhodnutí bylo důležité a dobře odůvodněné. Mluvčí Chervonu, Sean Comey řekl, že ačkoliv toto rozhodnutí není zavazující pro ostatní soudy, soudci by v podobných případech měli následovat Alsupovo rozhodnutí a žaloby také zamítnout.

„Tento boj teprve začíná a my očekáváme, že vyhrajeme,“ uvedl Richard Wiles, výkonný ředitel Centra pro integritu klimatu, jedna ze skupin která podpořila žalobu ropných společností.

Mluvčí Shellu řekl, že společnost považuje změnu klimatu za komplexní problém, který není k řešení pro soudy ale vyžaduje důkladnou vládní politiku.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *