FORATOM, evropské jaderné fórum, zveřejnila písemné stanovisko jako reakci na „Clean Energy for All Europeans“, která popisuje balíček opatření pro přechod evropské energetiky na nízkouhlíkovou. Balíček opatření vydala Evropská komise v listopadu 2016. Pokud chce EU snížit množství produkovaného oxidu uhličitého o 80 % do roku 2050, tak toho nelze dle FORATOMu docílit bez jaderné energetiky.

Evropská komise předložila balíček opatření 30.listopadu minulý rok. Balíček obsahuje návrhy týkající se obnovitelných zdrojů energie, struktury trhu s elektřinou, energetické účinnosti, správy, zabezpečení dodávek elektrické energie. Tyto návrhy mají za cíl zlepšit fungování trhu s elektřinou a zajistit, aby všechny energetické technologie měly stejné tržní podmínky, aniž by byly ohroženy cíle v oblasti klimatu a energetiky.

Společnost FORATOM vítá legislativní návrhy a domnívá se, že balíček by mohl zajistit koherentní a optimální přístup k plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu v EU do roku 2030. To má však platit pouze za předpokladu, že EU bere v úvahu názory jaderného průmyslu.

Navrhovaná opatření nezajistí dostatečnou důvěru investorů v nízkouhlíkové zdroje

FORATOM uvádí, že předložené návrhy nepočítají s postupným odstraňováním vlivů, které v současné době narušují trh s elektrickou energií, ale spíše je posílí. Je to dle FORATOMu v jasném rozporu s cílem dosáhnout dekarbonizace takovým způsobem, který neohrozí vnitřní trh a jeho postupnou integraci. Navrhovaná opatření nezajistí dostatečnou důvěru investorů v nízkouhlíkové zdroje.

„Jaderná energie nepostradatelně přispívá k dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu v EU. Jaderná energie v rámci EU vyrobí celou polovinu elektrické energie, která pochází z nízkouhlíkových zdrojů. Zároveň je ideální pro pokrytí základního zatížení v energetické soustavě a mohou tvořit flexibilní zálohu pro vyvážení rostoucího podílu přerušovaně dodávajících zdrojů elektrické energie, a proto můžou přispívat k bezpečnosti dodávek,“ uvádí FORATOM.

Jaderné elektrárny jsou v současné době v provozu v 14 z 28 členských států EU. Celkový počet jaderných reaktorů je 128 s celkovým instalovaným výkonem 119 GWe. Celkově jaderné elektrárny vyrábí celou čtvrtinu elektrické energie v EU.

Zdroj úvodní fotografie: FORATOM

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *