Výsadba stromů a rozšiřování zalesněné plochy je jedním z nástrojů pro snižování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, což má pozitivní vliv na omezení klimatických změn. Podle závěru nové studie však lesnictví v Evropě během posledních 250 let spíše přispělo k nárůstu průměrné teploty, než aby jej omezilo. Na vině je dle autorů zvyšující se podíl vysazovaných jehličnanů.

Podle vedoucí studie Kim Naudtsové evropské lesy nedokázaly splnit svou úlohu ve snížení koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Důvodem je podle ní zvyšující se podíl lesní plochy spravované člověkem.

„I dobře spravovaný les dnes zachytí méně uhlíku než jeho přirozený ekvivalent v roce 1750.“

Kim Naudtsová, vedoucí studie popisující vliv výsadby stromů na změny klimatu

Autoři studie posuzovali zejména změny ve skladbě druhů stromů a jejich těžbě v evropských lesích od roku 1750 a jejich vliv na změnu místního klimatu. Ačkoliv celková zalesněná plocha za sledované období vzrostla, významné změny v poměru listnatých a jehličnatých stromů podle autorů vedly k celkovému nárůstu průměrné teploty v letních měsících o 0,12 °C. Tmavé koruny jehličnanů totiž pohlcují více slunečního záření, než světlé koruny listnatých stromů.

Podle Naudtsové by tak lesníci neměli brát v úvahu pouze množství zachyceného uhlíku, ale rovněž další faktory.

„Pokud je budeme spravovat jen pro uhlík, tak ignorujeme ostatní nežádoucí změny, jakými jsou například změny v slunečním záření, absorpci a vypařování a naše studie ukazuje, že tyto změny jsou poměrně významné.“

Kim Naudtsová

„V Evropě by bylo rozumné se při zalesňování či správě lesů vyvarovat vysazování jehličnanů,“ dodává Naudtsová.

Některým vědcům se nicméně závěry autorů studie nezamlouvají. Například Post Rupert Seidl, profesor působící na Univerzitě přírodních zdrojů a věd ve Vídni, uvedl, že užívání lesů v boji proti klimatickým změnám je ve srovnání s délkou období posuzovaným studií nový přístup.

„Cílem lesnictví bylo v minulosti primárně zajištění dostatku zásob paliva a potravy, ne regulace globálního klimatu. Takže obviňovat dřívější přístup lesnictví za neochlazování klimatu je jako obviňovat je za něco, k čemu vůbec nebylo určeno,“ uvedl Rupert Seidl k nové studii pro Washington Post.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *