Evropská komise spustila vyšetřování s cílem prozkoumat, zda státní podpora obdržená rumunskou Národní uranovou společností (Compania Nationala a Uraniului SA, CNU) je v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. Plány na restrukturalizaci CNU Rumunsko Komisi ohlásilo v červnu minulého roku. CNU se potýká s finančními problémy od ztráty svého hlavního zákazníka, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (Nuclearelectrica), provozovatele jediné jaderné elektrárny v zemi.

Státem vlastněná CNU operuje na dvou lokalitách. Jednak společnost vlastní uranový důl Crucea-Botusana na severu Rumunska, druhou lokalitou je zpracovatelský závod u města Feldioara v Transylvánii. Hlavním zákazníkem společnosti byla až do nedávna další státní společnost Nuclearelectrica, která provozuje dva reaktory CANDU v jaderné elektrárně Cernavoda. V roce 2016 ale Nuclearelectrica s CNU zrušila smlouvu a uzavřela smlouvu s kanadskou společností Cameco, neboť nabídka kanadské společnosti byla podstatně nižší.

S cílem udržet CNU nad vodou rumunská vláda společnosti poskytla urgentní půjčku ve výši 13,3 milionů EUR. 13. září tuto půjčku EK dočasně schválila. Podle evropských pravidel může být státní podpora poskytována po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby musí být podpora navrácena, anebo musí být EK předložen plán na restrukturalizaci společnosti.

Rumunský plán na restrukturalizaci CNU počítá s finanční podporou ve výši přibližně 95 milionů EUR

Ta má být poskytnuta ve formě grantů, dotací, odepsání dluhů, či přeměnou dluhů na kapitál. Konkrétně plán počítá například s rozšířením původní půjčky ve výši 13,3 milionu EUR, poskytnutím 16,2 milionů EUR na modernizaci společnosti, odepsáním veřejného dluhu ve výši 16,6 milionů EUR. CNU má zároveň obdržet provozní dotaci ve výši 45,8 milionu EUR na pokrytí rozdílů mezi provozními náklady a tržními cenami po dobu restrukturalizace.

EK prohlásila, že pravidla Evropské unie pro státní podporu umožnují státní podporu pro společnost ve finanční tísni pouze za zvláštních podmínek. Společnost například musí podléhat „zdravé“ restrukturalizaci, která zajistí dlouhodobou životaschopnost společnosti. Na nákladech restrukturalizace se zároveň musí podílet i společnost sama.

„V tomto momentu má Komise pochyby o tom, že plánovaná podpora na restrukturalizaci společnosti je v souladu s těmito podmínkami.“ – z prohlášení EK

Zdroj úvodního obrázku: IAEA Imagebank

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *