V této sekci jsou uvedeny základní statistiky z oblasti elektroenergetiky v České republice. Data byla převzata ze statistik Energetického regulačního úřadu.

(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)

energie-bleskEnergetické ukazatele

plynovodyPlynárenství

EPH - Pražská teplárenskáTeplárenství

Vršanská uhelnáTěžba

emise ecofysEmise CO2


800px-Schneebergerhof_01

Obnovitelné zdroje

Instalovaný výkon elektráren v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jaderné (JE) [MW] 3760.0 3760.0 3760.0 3830.0 3900.0 3970.0 4040.0 4290.0 4290.0 4290.0
Parní (PE) [MW] 10690.7 10648.1 10685.2 10720.1 10769.0 10787.49 10644.09 10819.5 10836.7 10737.9
Paroplynové (PPE) [MW] 569.72 569.72 569.72 560.7 590.7 590.7 520.7 518.0 1363.0 1363.3
Plynové a spalovací (PSE) [MW] 234.34 245.24 327.94 374.2 433.7 510.8 750.1 820.1 833.27 859.9
Vodní mimo přečerpávací (VE) [MW] 1028.48 1028.97 1045.3 1036.5 1056.1 1054.6 1069.2 1082.7 1080.35 1087.5
Přečerpávací (PVE) [MW] 1146.5 1146.5 1146.5 1146.5 1146.5 1146.5 1146.5 1146.5 1171.5 1171.5
Větrné (VTE) [MW] 43.5 113.1 150.0 193.2 217.8 218.9 262.96 270.0 278.05 280.6
Fotovoltaické (FVE) [MW] 0.2 3.4 39.5 464.6 1959.1 1971.0 2085.96 2132.4 2067.42 2074.9
Celkem [MW] 17507.1 17561.0 17724.2 18325.8 20072.9 20250.0 20519.5 21079.2 21920.3 21865.7

Struktura instalovaného výkonu elektráren v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jaderné (JE) [%] 21.48 21.41 21.21 20.9 19.43 19.6 19.69 20.35 19.57 19.62
Parní (PE) [%] 61.06 60.63 60.29 58.5 53.65 53.27 51.87 51.33 49.44 49.11
Paroplynové (PPE) [%] 3.25 3.24 3.21 3.06 2.94 2.92 2.54 2.46 6.22 6.23
Plynové a spalovací (PSE) [%] 1.34 1.4 1.85 2.04 2.16 2.52 3.66 3.89 3.8 3.93
Vodní mimo přečerpávací (VE) [%] 5.87 5.86 5.9 5.66 5.26 5.21 5.21 5.14 4.93 4.97
Přečerpávací (PVE) [%] 6.55 6.53 6.47 6.26 5.71 5.66 5.59 5.44 5.34 5.36
Větrné (VTE) [%] 0.25 0.64 0.85 1.05 1.09 1.08 1.28 1.28 1.27 1.28
Fotovoltaické (FVE) [%] 0.0 0.02 0.22 2.54 9.76 9.73 10.17 10.12 9.43 9.49

Výroba elektřiny v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Výroba elektřiny brutto [GWh] 84361.0 88198.0 83518.0 82250.0 85910.0 87561.0 87574.0 87065.0 86003.43 83888.3
Výroba elektřiny netto [GWh] 77884.0 81413.0 77085.0 75990.0 79465.0 81028.0 81088.0 80858.0 79885.94 77881.4
Technologická vlastní spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny [GWh] 6477.0 6786.0 6433.0 6260.0 6446.0 6533.0 6485.0 6207.0 6117.49 6006.9

Výroba jednotlivých zdrojů elektřiny brutto

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jaderné (JE) [GWh] 26046.5 26172.1 26551.0 27207.8 27988.2 28282.61 30324.18 30745.3 30324.87 26840.8
Parní (PE) [GWh] 52395.4 56728.2 51218.8 48457.4 49979.7 49973.02 47261.01 44737.0 44419.28 44816.5
Paroplynové (PPE) [GWh] 2158.8 2097.8 2431.7 2250.9 2349.6 2344.4 2200.4 2092.8 2204.67 2749.0
Plynové a spalovací (PSE) [GWh] 321.2 375.1 681.0 974.3 1250.8 1610.7 2234.7 3179.6 3494.44 3574.7
Vodní vč. přečerpávacích (VE+PVE) [GWh] 3257.3 2523.7 2376.3 2982.7 3380.6 2835.03 2963.0 3761.7 2960.75 3070.8
Vodní mimo přečerpávací (VE) [GWh] 2550.61 2089.64 2024.31 2429.56 2789.43 2134.13 2231.55 2856.39 1909.22 1794.8
Přečerpávací (PVE) [GWh] 706.69 434.06 351.99 553.14 591.17 700.9 731.45 905.31 1051.53 1276.0
Větrné (VTE) [GWh] 49.4 125.1 244.7 288.1 335.5 396.83 417.32 478.3 476.54 572.6
Fotovoltaické (FVE) [GWh] 0.2 1.8 12.9 88.8 615.7 2117.97 2173.12 2070.2 2122.87 2263.8

Struktura brutto výroby elektřiny v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jaderné (JE) [%] 30.88 29.73 31.79 33.08 32.58 32.3 34.63 35.31 35.26 32.0
Parní (PE) [%] 62.11 64.45 61.33 58.91 58.18 57.07 53.97 51.38 51.65 53.42
Paroplynové (PPE) [%] 2.56 2.38 2.91 2.74 2.74 2.68 2.51 2.4 2.56 3.28
Plynové a spalovací (PSE) [%] 0.38 0.43 0.82 1.18 1.46 1.84 2.55 3.65 4.06 4.26
Vodní vč. přečerpávacích (VE+PVE) [%] 3.86 2.87 2.85 3.63 3.94 3.24 3.38 4.32 3.44 3.66
Vodní mimo přečerpávací (VE) [%] 3.02 2.37 2.42 2.95 3.25 2.44 2.55 3.28 2.22 2.14
Přečerpávací (PVE) [%] 0.84 0.49 0.42 0.67 0.69 0.8 0.84 1.04 1.22 1.52
Větrné (VTE) [%] 0.06 0.14 0.29 0.35 0.39 0.45 0.48 0.55 0.55 0.68
Fotovoltaické (FVE) [%] 0.0 0.0 0.02 0.11 0.72 2.42 2.48 2.38 2.47 2.7

Tuzemská spotřeba elektřiny

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tuzemská brutto spotřeba [GWh] 71730.0 72045.0 72049.0 68606.0 70962.0 70517.0 70453.0 70177.0 69622.1 71014.3
Tuzemská netto spotřeba [GWh] 59421.0 59753.0 60478.0 57112.0 59255.0 58634.0 58799.0 58656.0 58295.3 59280.3
Celkové ztráty [GWh] 4885.0 4915.0 4662.0 4487.0 4467.0 4405.0 4187.0 4098.0 3846.65 4067.0
Spotřeba na přečerpání PVE [GWh] 946.0 592.0 477.0 747.0 795.0 944.0 982.0 1217.0 1362.65 1660.1

Vývoj spotřeby elektřiny velko a maloodběratelů

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VO z vn [GWh] 22512.0 23225.15 23469.88 21737.03 23013.19 23724.33 23057.14 23896.0 22587.47 23354.1
VO z vvn [GWh] 7663.0 9517.21 8677.28 7595.43 6551.16 6985.93 7343.56 6791.0 7266.07 7296.4
MO podnikatelé [GWh] 8062.0 7917.74 8470.39 8390.07 8478.25 8050.54 8100.59 8172.0 7733.65 7799.7
MO domácnosti [GWh] 15198.0 14645.77 14702.94 14687.16 15027.53 14200.29 14580.65 14716.0 14124.61 14381.9
Celkem [GWh] 53435.0 55305.87 55320.49 52409.69 53070.12 52961.1 53081.95 53575.0 51711.8 52832.0

Vývoj exportu a importu elektřiny

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export 110 a 220 a 400 kV [TWh] -19.5 -25.6 -21.9 -24.2 -26.0 -31.07 -27.45 -27.69 -28.14 -28.7
Import 220 a 400 kV [TWh] 5.6 8.2 9.4 9.3 10.6 13.26 9.33 9.85 11.19 15.5
Import 110 kV [TWh] 1.3 1.3 1.0 1.2 0.5 0.77 1.0 0.97 0.65 0.7
Import celkem [TWh] 6.9 9.5 10.4 10.5 11.1 14.02 10.33 10.82 11.84 16.2
Saldo [TWh] -12.6 -16.2 -11.5 -13.6 -14.9 -17.05 -17.12 -16.87 -16.3 -12.5

Brutto spotřeba elektřiny v sektorech národního hospodářství

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Průmysl [GWh] 23933.5 24484.5 26005.06 25344.98 25183.67 22203.68 23668.86 24195.87 24064.02 23587.0
Energetika [GWh] 10792.4 12220.0 11228.48 12940.11 12420.47 12616.31 12534.36 12847.6 12570.63 12213.0
Doprava [GWh] 2319.9 2439.2 2826.06 2939.42 2908.01 2885.3 3214.99 3230.21 3151.29 3294.0
Stavebnictví [GWh] 530.5 545.1 398.55 415.02 453.8 414.58 406.0 342.91 349.29 326.0
Zemědělství [GWh] 1435.1 1450.1 1341.71 1335.84 1344.3 1207.9 1260.61 1228.9 1240.11 1216.0
Domácnosti [GWh] 14634.5 14946.8 15244.08 14756.87 14702.67 14686.29 15026.0 14199.06 14608.8 14732.0
Obchod + služby + školství + zdravotnictví [GWh] 7171.4 7515.1 6585.05 6588.49 6715.52 6497.37 6585.32 6411.42 6673.92 6831.0
Ostatní [GWh] 7798.4 6343.8 8027.76 7724.5 8320.9 8094.72 8265.57 8060.47 7795.19 7978.0

Struktura brutto spotřeby elektřiny v sektorech národního hospodářství

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Průmysl [%] 34.88 35.01 36.29 35.18 34.95 32.36 33.35 34.31 34.16 33.61
Energetika [%] 15.73 17.47 15.67 17.96 17.24 18.39 17.66 18.22 17.84 17.4
Doprava [%] 3.38 3.49 3.94 4.08 4.04 4.21 4.53 4.58 4.47 4.69
Stavebnictví [%] 0.77 0.78 0.56 0.58 0.63 0.6 0.57 0.49 0.5 0.46
Zemědělství [%] 2.09 2.07 1.87 1.85 1.87 1.76 1.78 1.74 1.76 1.73
Domácnosti [%] 21.33 21.37 21.27 20.48 20.41 21.41 21.17 20.14 20.74 20.99
Obchod + služby + školství + zdravotnictví [%] 10.45 10.74 9.19 9.14 9.32 9.47 9.28 9.09 9.47 9.73
Ostatní [%] 11.37 9.07 11.2 10.72 11.55 11.8 11.65 11.43 11.06 11.37


Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *