V této sekci jsou uvedeny základní statistiky z oblasti plynárenství v České republice. Data byla převzata ze statistik Energetického regulačního úřadu.

(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)

energie-bleskEnergetické ukazatele

JE Dukovany. Zdroj: ČEZElektroenergetika

EPH - Pražská teplárenskáTeplárenství

Vršanská uhelnáTěžba

emise ecofysEmise CO2


800px-Schneebergerhof_01

Obnovitelné zdroje

Skutečná spotřeba zemního plynu

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil. m3 [mil. m3/GWh] 9269.4 8652.6 8685.2 8161.3 8979.2 8085.8 8158.23 8277.09 7280.42 7607.6
GWh [mil. m3/GWh] 97805.9 91290.2 91673.1 86216.2 95138.4 85645.6 86325.78 87968.6 77409.12 81067.9
Průměrná teplota ovzduší v ČR [°C] [°C] 8.5 9.4 9.3 8.8 7.6 8.9 8.72 8.29 9.74 9.8

Přepočtená spotřeba zemního plynu na normál

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil. m3 [mil. m3/GWh] 9312.3 9069.6 9177.9 8312.5 8668.2 8384.4 8252.43 8353.34 8040.74 8085.4
GWh [mil. m3/GWh] 98263.5 95688.8 96872.1 87817.7 91842.6 88808.7 87323.07 88787.82 85490.56 86156.1
Teplotní normál [°C] [°C] 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.01 7.91 7.91 7.9

Skutečná spotřeba zemního plynu podle kategorií zákazníků [m3]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velkoodběratelé [mil. m3] 4210.2 4003.4 3984.72 3421.48 3650.04 3544.52 3542.74 3627.32 3410.4 3522.8
Střední odběratelé [mil. m3] 902.1 864.4 854.11 821.75 881.0 782.88 801.43 819.14 712.96 740.5
Maloodběratelé [mil. m3] 1189.0 1119.4 1157.88 1186.21 1365.46 1159.82 1196.67 1204.24 980.63 1057.2
Domácnosti [mil. m3] 2796.1 2494.7 2508.47 2514.47 2905.52 2443.94 2468.98 2473.74 1999.12 2171.1
Ostatní plyn [mil. m3] 172.0 170.7 180.01 217.39 177.18 154.64 148.41 152.65 177.32 116.0

Skutečná spotřeba zemního plynu podle kategorií zákazníků [GWh]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velkoodběratelé [GWh] 44432.2 42231.4 42197.29 36171.06 38677.39 37545.68 37484.93 38572.43 36263.82 37559.6
Střední odběratelé [GWh] 9517.6 9119.9 9013.59 8678.14 9332.81 8290.2 8478.19 8704.03 7577.97 7890.5
Maloodběratelé [GWh] 12543.5 11811.0 12176.75 12526.43 14465.26 12283.07 12661.48 12790.79 10423.64 11257.7
Domácnosti [GWh] 29497.9 26327.1 26384.7 26549.0 30785.67 25889.05 26130.96 26279.11 21252.66 23123.1
Ostatní plyn [GWh] 1814.7 1800.8 1900.77 2291.58 1877.27 1637.6 1570.23 1622.24 1891.04 1237.0

Struktura spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velkoodběratelé [%] 45.43 46.26 46.03 41.95 40.65 43.84 43.42 43.85 46.85 46.33
Střední odběratelé [%] 9.73 9.99 9.83 10.07 9.81 9.68 9.82 9.89 9.79 9.73
Maloodběratelé [%] 12.82 12.94 13.28 14.53 15.2 14.34 14.67 14.54 13.47 13.89
Domácnosti [%] 30.16 28.84 28.78 30.79 32.36 30.23 30.27 29.87 27.45 28.52
Ostatní plyn [%] 1.86 1.97 2.07 2.66 1.97 1.91 1.82 1.84 2.44 1.53

Počet zákazníků v ČR podle katagorie odběru

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velkoodběratelé [počet zákazníků] 2054.0 1979.0 1911.0 1743.0 1742.0 1707.0 1652.0 1637.0 1599.0 1606.0
Střední odběratelé [počet zákazníků] 7556.0 7724.0 6838.0 6714.0 7021.0 7033.0 6939.0 6946.0 6841.0 6814.0
Maloodběratelé [počet zákazníků] 187556.0 192206.0 198771.0 199000.0 198449.0 200496.0 202807.0 201273.9 197824.0 199725.0
Domácnosti [počet zákazníků] 2625936.0 2643520.0 2657056.0 2664090.0 2663422.0 2659787.0 2656685.1 2650488.0 2642898.0 2636189.0

Průměrná roční spotřeba zemního plynu na jednoho zákazníka [tis. m3]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velkoodběratelé [tis. m3] 2049.76 2022.94 2085.15 1962.98 2095.31 2076.46 2144.52 2215.84 2132.83 2193.52
Střední odběratelé [tis. m3] 119.39 111.91 124.91 122.39 125.48 111.32 115.5 117.93 104.22 108.67
Maloodběratelé [tis. m3] 6.34 5.82 5.83 5.96 6.88 5.78 5.9 5.98 4.96 5.29
Domácnosti [tis. m3] 1.06 0.94 0.94 0.94 1.09 0.92 0.93 0.93 0.76 0.82

Průměrná roční spotřeba zemního plynu na jednoho zákazníka [MWh]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Velkoodběratelé [MWh] 21632.04 21339.77 22081.26 20752.19 22202.87 21995.12 22690.63 23562.88 22679.06 23387.05
Střední odběratelé [MWh] 1259.61 1180.72 1318.16 1292.54 1329.27 1178.76 1221.82 1253.1 1107.73 1157.98
Maloodběratelé [MWh] 66.88 61.45 61.26 62.95 72.89 61.26 62.43 63.55 52.69 56.37
Domácnosti [MWh] 11.23 9.96 9.93 9.97 11.56 9.73 9.84 9.91 8.04 8.77

Maximální denní spotřeba zemního plynu v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil. m3 [mil. m3/GWh] 67.6 49.9 50.8 57.2 57.3 52.8 61.6 47.33 44.96 42.6
GWh [mil. m3/GWh] 713.28 526.48 536.2 604.26 607.12 559.29 651.5 500.97 478.87 453.1
Teplota [°C] [°C] -16.9 -4.7 -4.3 -8.8 -12.6 -10.1 -14.1 -8.6 -4.1 -3.4

Minimální denní spotřeba zemního plynu v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil. m3 [mil. m3/GWh] 7.8 8.2 7.7 6.5 7.1 7.6 7.0 6.29 7.09 6.9
GWh [mil. m3/GWh] 82.3 86.51 81.27 68.67 75.23 80.5 74.1 67.38 75.69 74.1
Teplota [°C] [°C] 20.9 18.1 20.1 19.4 22.1 20.6 20.4 21.9 21.0 27.4

Průměrná denní spotřeba zemního plynu v ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil. m3 [mil. m3/GWh] 25.4 23.7 23.7 22.4 24.6 22.1 22.3 22.68 19.95 20.8
GWh [mil. m3/GWh] 268.01 250.05 250.16 236.63 260.65 234.1 235.9 241.01 212.08 222.1
Teplota [°C] [°C] 8.5 9.4 9.3 8.8 7.6 8.9 8.7 8.29 9.74 9.8

Výroba plynu v ČR (celkem včetně vlastní spotřeby výrobců)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil. m3 [mil. m3/GWh] 76.7 96.4 116.6 111.0 134.86 135.16 155.83 151.89 168.0 158.4
GWh [mil. m3/GWh] 809.6 1016.8 1231.2 1174.9 1455.93 1452.94 1691.71 1647.01 1814.26 1722.2

Tok plynu ze/do zásobníků plynu náležících do plynárenské soustavy ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ze ZP [mil. m3] [mil. m3/GWh] 2267.5 2135.5 1829.5 2224.7 2255.31 877.51 2247.09 2231.35 2146.45 2803.3
do ZP [mil. m3] [mil. m3/GWh] -2853.1 -1911.4 -1952.8 -2805.8 -1529.1 -1818.83 -1543.23 -2477.42 -2130.92 2656.4
saldo ze/do ZP [mil. m3] [mil. m3/GWh] -585.6 224.1 -123.3 -581.1 726.21 -941.32 703.86 -246.07 15.53 146.9
ze ZP [GWh] [mil. m3/GWh] 23914.9 22527.0 19304.8 23467.9 23934.76 9304.37 23834.14 23677.78 22916.76 29877.4
do ZP [GWh] [mil. m3/GWh] -30133.5 -20153.5 -20618.6 -29777.2 -16227.4 -19302.67 -16352.9 -26513.36 -22677.18 -28409.9
saldo ze/do ZP [GWh] [mil. m3/GWh] -6218.6 2373.5 -1313.8 -6309.3 7707.36 -9998.31 7481.24 -2835.58 239.58 1467.5

Tok plynu do/z plynárenské soustavy ČR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
do ČR [mil. m3] [mil. m3/GWh] 36393.19 35929.0 36371.16 34450.01 40413.38 38996.63 39738.24 43548.73 36540.74 35681.7
z ČR [mil. m3] [mil. m3/GWh] -26683.35 -27636.16 -27701.7 -25808.47 -32062.62 -29842.63 -32274.46 -35077.46 -29291.41 -28207.9
saldo do/z ČR [mil. m3] [mil. m3/GWh] 9709.83 8292.83 8669.45 8641.53 8350.75 9154.0 7463.77 8471.27 7249.34 7473.8
do ČR [GWh] [mil. m3/GWh] 383645.88 379063.39 383913.22 364605.79 427874.47 413065.48 420718.73 462167.02 388422.3 380348.5
z ČR [GWh] [mil. m3/GWh] -281154.22 -291578.07 -292393.86 -273142.47 -339448.98 -316079.33 -341874.8 -372093.25 -311501.42 -300692.9
saldo do/z ČR [GWh] [mil. m3/GWh] 102491.66 87485.32 91519.36 91463.32 88425.49 96986.15 78843.94 90073.77 76920.88 79655.6

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *