Srovnání členských států EU: energetické ukazatele

DomůStatistikySrovnání členských států EU: energetické ukazatele
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)

Celkový počet obyvatel

Celková spotřeba energie (brutto)

Energetická náročnost

Závislost na importu energie (celková, černé uhlí, ropa, zemní plyn)

Celková

Černé uhlí

Ropa

Zemní plyn

Spotřeba energie podle sektoru

Průmysl

Doprava

Domácnosti

Služby

Zemědělství a rybolov

Ostatní

Podíl OZE na konečné hrubé spotřebě energie

Spotřeba energie na obyvatele

Spotřeba elektřiny na obyvatele

Zdroj dat: DG Energy (data za rok 2014)

Zdroj titulního obrázku: freestock.ca

Štítky: