Srovnání členských států EU: elektroenergetika

DomůStatistikySrovnání členských států EU: elektroenergetika
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)

Výroba elektřiny podle zdroje

Tuhá paliva

Ropa a její produkty

Zemní plyn

Jádro

Obnovitelné zdroje

Instalovaný výkon elektráren

Spalovací zdroje

Jaderné elektrárny

Vodní elektrárny

Větrné elektrárny

Solární elektrárny

Import a export elektřiny

Import elektřiny

Export elektřiny

Saldo elektřiny

Výroba elektřiny z OZE podle zdrojů

Vodní elektrárny

Větrné elektrárny

Biomasa a odpad(obnovitelný)

Solární elektrárny

Geotermální

Přílivové

Elektřina z intermitentních zdrojů

Instalovaný výkon

Podíl na celkovém inst.výkonu

Větrné elektrárny – inst. výkon a výroba elektřiny

Výroba elektřiny větrných elektráren

Instalovaný výkon větrných elektráren

Podíl větrných elektráren na inst. výkonu a výrobě elektřiny

Podíl na instalovaném výkonu

Podíl na výrobě elektřiny

Roční koeficient využití instalovaného výkonu

Výroba elektřiny a instalovaný výkon solárních elektráren

Výroba elektřiny

Instalovaný výkon

Solární panely – plocha

Zdroj dat: DG Energy (data za rok 2014)

Zdroj titulního obrázku: freestock.ca

Štítky: