Srovnání členských států EU: emise

DomůStatistikySrovnání členských států EU: emise
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)

Emise CO2 a skleníkových plynů

Emise CO2

Emise skleníkových plynů

Skladba emisí CO2

Energetika

Průmysl

Doprava

Domácnosti

Skladba emisí skleníkových plynů

Energetika

Průmysl

Doprava

Domácnosti

Emise CO2 na osobu

Uhlíková náročnost

Uhlíková náročnost k HDP

Zdroj dat: DG Energy (data za rok 2013)

Zdroj titulního obrázku: freestock.ca

Štítky: