Srovnání členských států EU: teplárenství

DomůStatistikySrovnání členských států EU: teplárenství
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)

Prodané teplo

Výroba tepla dle zdrojů

Tuhá paliva

Ropa a její produkty

Zemní plyn a ost. plyny

Jádro

OZE

Odpad (neobnovitelný)

Ostatní

Výroba elektřiny a inst. elektrický výkon kogenerace

Výroba elektřiny

Instalovaný výkon

Podíl kogenerace na výrobě elektřiny

Výroba tepla v kogeneraci

Vyrobené teplo

Instalovaný tepelný výkon

Zdroj dat: DG Energy (data za rok 2014, kogenerace 2013)

Zdroj titulního obrázku: freestock.ca

Štítky: