Minisérie o české přenosové a distribuční soustavě pokračuje. V minulém dílu jste se mohli dozvědět o elektrifikaci České republiky a o principiální funkci přenosové a distribuční soustavy. Dnešní díl  se bude věnovat jedné z nejdůležitějších částí české přenosové soustavy, kterou jsou rozvodny.

Přenosová soustava, která je v České republice provozována společností ČEPS, se skládá ze dvou hlavních částí, rozvoden a vedení VVN(velmi vysokého napětí), jež tyto rozvodny spojuje. Vedení VVN jsou provozována na třech napěťových úrovních: 400 kV, 220 kV a 110 kV. Přesné délky vedení na území ČR jsou následující:

 • 400 kV (značeno V4xx) – 3 510 km (z toho dvojité a vícenásobné vedení 1 146km)
 • 220 kV (značeno V2xx) – 1 909 km (z toho dvojité a vícenásobné vedení 1 038km)
 • 110 kV (značeno Vxxxx) – 84 km (z toho dvojité a vícenásobné vedení 78 km)

Přenosová soustava je pro lepší správu rozdělena do tří oblastí: Západ, Střed a Východ.

S okolními státy je česká přenosová soustava propojena 11 vedeními 400 kV a 6 vedeními 220 kV.

K těmto třem hladinám přísluší i odpovídající rozvodny, jichž je celkem 41. Jejich součtový transformační výkon je 20 380 MVA. Tento výkon je rozdělený mezi 4 transformátory 400/220 kV, 46 transformátorů 400/110 kV a 21 transformátorů  220/110 kV.

Pro řízení přenosové soustavy je nezbytná možnost dodávat kompenzační výkon, k čemuž slouží 18 uzlových tlumivek o celkovém kompenzačním výkonu 1 346,2 MVAr.

Dále bude uveden seznam nejvýznamnějších rozvoden rozdělených podle napěťové hladiny, na které v přenosové soustavě v současnosti pracují, a stručné informace o nich, jako jsou zaústěná vedení, rok výstavby, poloha a jiné.

Všechna data v tomto příspěvku jsou aktuální k srpnu 2015, není-li uvedeno jinak.

Schéma rozvodné sítě v ČR
Schéma rozvodné sítě v ČR, Zdroj: ČEPS, a.s.

 

a) 400 kV

 • Nošovice (Označení stanice: NOS, rok uvedení do provozu: 1959, okres: Frýdek – Místek, oblast: Východ)
  • V403, V404, V405, V444 a V460
  • V době vzniku zde byla pouze vedení 220 kV, ale všechna byla postupem času přestavěna na napětí 400 kV
  • Vedení V404 a V444 jsou přes hraniční, V404 vede na Slovensko a V444 vede do Polska.
 • Krasíkov (KRA, 1969, Ústí nad Orlicí, Střed)
  • V401/2, V453 a V457
  • Svým postavením rozdělila původní vedení z Výškova do Prosenice.
  • Do této rozvodny byla v roce 1993 připojena přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (V457).
  • V roce 2016 má být dokončena výstavba nového vedení V458, které zde bude zaústěno.
 • Albrechtice (ALB, 1970, Karviná, Východ)
  • V443 a V460
  • Vedení V443 je přes hraniční, vede do Polska.
 • Čebín (CEB, 1974, Brno – venkov, Východ)
  • V422/434 a V423
  • Vznikla na trase původního vedení mezi Hradcem a Sokolnicí.
  • Mezi lety 2013 a 2015 probíhá celková rekonstrukce rozvodny.
Rozvodna Čebín
Rozvodna Čebín, Zdroj: foto.fojt.cz

 

 • Řeporyje (REP, 1975, Hlavní město Praha, Západ)
  • V412/413 a V475/414
  • Svým vznikem rozdělila vedení z Hradce do Prosenice na V412 a V413.
 • Týnec (TYN, 1977, Kolín, Střed)
  • V400, V401 a V471/2
  • Do rozvodny Týnec je vyveden výkon z elektrárny Chvaletice (V471/2), kvůli jejíž výstavbě byla rozvodna vybudována a rozdělila tím původní vedení z rozvodny Čechy Střed do Krasíkova.
 • Otrokovice (OTR, 1977, Zlín, Východ)
  • V417/418
  • Původní vedení mezi rozvodnami Sokolnice a Prosenice, bylo rozdělěno na V417 a V418, zřízením této rozvodny.
 • Slavětice (SLV, 1977, Třebíč, Východ)
  • V433, V434/5, V436, V437/8, V481/2, V483, V484, V485 a V486
  • Uvedena do provozu společně s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice (V481/2) a v roce 1985 byla do této rozvodny připojena jaderná elektrárna Dukovany (V483, V484, V485 a V486).
  • Vedení V437/8 je přes hraniční, vede do Rakouska.
 • Babylon (BAB, 1980, Česká Lípa, Západ)
  • V450/1 a V470
  • Vznikla z důvodu potřeby připojení elektrárny Mělník (V470) a zároveň rozdělil vedení z Výškova do Krasíkova V450 a V451, společně s rozvodnou Neznášov.
  • Zajímavostí je, že byl roku 1980 do roku 2013, kdy začala rekonstrukce, vybaven transformátorem britského původu (Hawker Siddeley), což byla v době železné opony výjimka, většina transformátorů byla sovětské nebo tuzemské výroby.
rozvodna Babylon
Rozvodna Babylon, Zdroj: denik.cz

 

 • Neznášov (NEZ, 1980, Náchod, Střed)
  • V452 a V453
  • Spolu s rozvodnou Babylon rozdělila původní vedení z Výškova do Krasíkova na tři samostatné části.
 • Chrást (CHR, 1981, Plzeň – město, Západ)
  • V430 a V431
  • Svým postavením přivedla výkon z rozvodny Hradec do Plzeňského kraje na hladině 400 kV.
 • Dasný (DAS, 1981, České Budějovice, Střed)
  • V473 a VV474/433
  • V1344/1345
  • Vznikem této rozvodny, byl přes rozvodnu Chrást přiveden výkon ze severu Čech do jižních Čech vedením 400 kV.
 • Mírovka (HBM, 1982, Havlíčkův Brod, Střed)
  • V413/416 a V420/V422
  • Svým vznikem rozdělila vedení z Hradce do Čebína.
  • Mezi lety 2012 a 2015 probíhá komplexní rekonstrukce.
  • Měla by být rozšířena v souvislosti s uvažovanou dostavbou jaderné elektrárny Temelín.
 • Horní Životice (HZI, 1987, Bruntál, Východ)
  • V459
  • V roce 2016 má být dokončena výstavba nového vedení V458, které sem bude přivedeno.
Rozvodna Horní Životice, Zdroj: www.hornizivotice.cz
Rozvodna Horní Životice, Zdroj: www.hornizivotice.cz

 

 • Chodov (CHD, 1993, Hlavní město Praha, Střed)
  • V414, V415 a V476
  • Rozvodna vznikala v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín a pomocí této rozvodny je výkon dodáván pražské aglomeraci, spolu s rozvodnou Řeporyje.
 • Kočín (KOC, 1994, České Budějovice, Střed)
  • V432/473, V474 a V475/6
  • V1344/5 a V1346/7
  • Nedaleko leží jaderná elektrárna Temelín, kvůli které vznikla a která je do této rozvodny připojena (V051 a V052) spolu s vodní elektrárnou Hněvkovice (V1346/7).
 • Kletné (KLT, 2012, Nový Jíčín, Východ)
  • V405 a V459
  • Nejnovější rozvodna 400/110 kV, postavená v koordinaci se společností ČEZ.
  • Rozdělila původní vedení V459 na dvě samostatná vedení.
Rozvodna Kletné, Zdroj: allforpower.cz
Rozvodna Kletné, Zdroj: allforpower.cz

 

b) 400 kV a 220 kV

 • Výškov (VYS, 1951, Louny, Západ)
  •  V410, V411, V450 a V480
  • V201, V225/6 a V211
  • Jedna z prvních dvou postavených rozvoden, další je rozvodna Opočínek.
  • Elektrárna Počerady je zde připojena do elektrizační soustavy (V467/8/9).
  • V roce 2016 zde bude ukončeno zdvojení vedení V410 a vznikne vedení V410/419
 • Sokolnice (SOK, 1952, Brno – venkov, Východ)
  • V417, V423, V424, V435/6 a V497
  • V203, V207, V243/4, V251/2 a V280
  • Jedna z prvních rozvoden na Moravě (spolu s Prosenicí a Lískovcem).
  • Rozvodna s největším počtem zaústěných vedení na Moravě.
  • Vedení V424, V497 a V280 jsou přes hraniční, vedou na Slovensko.
  • Vedení V243/4 je také přes hraniční, ale vede do Rakouska.
 • Prosenice (PRN, 1952, Přerov, Východ)
  • V402, V403, V413 a V418
  • V251/2 a V253/4
  • Jedna z prvních rozvoden na Moravě (spolu se Sokolnicí a Lískovcem).
  • První vedení 400 kV vedlo z rozvodny Hradec právě do rozvodny Prosenice.
 • Hradec (HRA/HRD, 1959, Chomutov, Západ)
  • a) HRA
   • V411, V412/420, V430 a V463/4
   • V223/4 a V225/6
  • b) HRD
   • V441, V445/6, V461/V462 a V465/6
  • Do rozvodny Hradec u Kadaně je vyveden výkon z dvou uhelných elektráren, těmi jsou Prunéřov (V462, V465 a V466) a Tušimice (V463 a V464).
  • V roce 2004 byla tato rozvodna rozdělena na dvě části na sobě nezávislé (HRA a HRD).
  • V současnosti zde probíhá výstavba transformátorů s řízeným posunem fáze (PST).
  • Vedení V445/6 a V442 jsou přes hraniční, vedou do Německa.
Rozvodna Hradec, Zdroj: ČEPS, a.s.
Rozvodna Hradec, Zdroj: ČEPS, a.s.

 

 • Čechy – Střed (CST, 1960, Praha – Východ, Střed)
  • V400, V410, V415 a V454/209
  • V201, V202, V205/206 a V208
  • Rozvodna svým vznikem rozdělila historicky první vedení přenosové soustavy mezi Výškovem a Opočínkem.
  • V roce 2016 by mělo být ukončeno zdvojení vedení V410 a vznikne vedení V410/419
 • Přeštice (PRE, 1963, Plzeň – Jih, Západ)
  • V431/2 a V442
  • V216 a V221/2
  • První rozvodna postavená na území dnešního Plzeňského kraje.
  • Vedení V442 je přes hraniční, vede do Německa.
 • Bezděčín (BEZ, 1964, Jablonec nad Nisou, Západ)
  • V454/209, V451 a V452
  • V210
 • Chotějovice (CHT, 1965, Teplice, Západ)
  • V480
  • V210/211
  • Do této rozvodny je připojena elektrárna Ledvice.
  • Od roku 2011 je zde plynem izolovaná zapouzdřená rozvodna, jež vznikla v souvislosti s výstavbou nového nadkritického bloku v uhelné elektrárně Ledvice.
Zapouzdřená rozvodna Chotějovice
Zapouzdřená rozvodna Chotějovice, Zdroj: allforpower.cz

 

c) 220 kV

 • Opočínek (OPO, 1951, okres Pardubice, Střed)
  • V202 a V203
  • Druhá z prvních dvou postavených rozvoden, předchozí je rozvodna Výškov.
  • Od svého vzniku do této rozvodny nebylo přivedeno žádné nové vedení přenosové soustavy.
 • Lískovec (LIS, 1952, Frýdek – Místek, Východ)
  • V245/6, V253/4 a V270
  • Z této rozvodny vedlo první vedení přenosové soustavy na území dnešního Slovenska.
  • Vedení V270 vede na Slovensko.
 • Vítkov (VIT, 1960, Sokolov, Západ)
  • V011, V017/018, V221/2 a V223/4
  • Do rozvodny postavené v Sokolovské uhelné pánvi, jsou vyvedeny výkony z elektráren Tisová (V011) a Vřesová (V017/018).
Rozvodna Vítkov
Rozvodna Vítkov, Zdroj: chebsky.denik.cz

 

 • Milín (MIL, 1960, Příbram, Střed)
  • V001, V002, V204, V208 a V216
  • Vznik je úzce spjat s vodní elektrárnou Orlík, jež je do této rozvodny připojena (V001 a V002).
 • Malešice (MAL, 1967, Hlavní město Praha, Střed)
  • V205/6
 • Tábor (TAB, 1973, Tábor, Střed)
  • V204/7
  • Rozdělila svým vznikem původní vedení mezi rozvodnami Milín a Sokolnice.

To by bylo vše k rozvodnám přenosové soustavy a příště se můžete těšit na stejně podrobný díl, tentokrát o vedeních přenosové soustavy.

 

Zdroj: ČEPS, a.s.

Zdroj úvodní fotografie: www.ceps.cz

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *