Devět členských států v čele s Německem, Francií a Spojeným královstvím bylo pozváno do Bruselu na summit týkající se překračování limitů znečištění ovzduší. Mezi státy nedodržujícími stanovené limity je také Česká republika. Podle tiskové zprávy Evropské komise bude dalším krokem předložení věci Soudnímu dvoru.

Společné jednání, na kterém měly pozvané státy možnost prokázat, že podniknou další odpovídající kroky, aby současnou situaci neprodleně napravily a dodržely evropské předpisy, proběhlo v Bruselu v úterý 30. ledna. Řízení o nesplnění povinnosti kvůli překračování dohodnutých limitů znečištění ovzduší čelí Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království.

Jedná se o limity několika hlavních znečišťujících látek, zejména oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných částic (PM10), které měly členské státy splnit už v roce 2010 (NO2), respektive 2005 (PM10).

„Jednání bylo svoláno ze tří důvodů. K ochraně občanů; aby bylo jasné, že pokud se kvalita ovzduší nezlepší, bude to mít právní důsledky; a abychom členským státům připomněli, že tomuto kroku předcházela dlouhá – někteří by řekli příliš dlouhá – řada nabídek pomoci, doporučení a varování. Komise nese odpovědnost v první řadě vůči milionům Evropanů – mladým i starým, zdravým i nemocným – kteří špatnou kvalitou ovzduší trpí. Rodiče, jejichž dítě trpí bronchitidou, či dcera, jejíž rodič bojuje s plicní chorobou, chtějí vidět zlepšení co nejdříve. Neefektivní řešení nebo akční plány s časovým horizontem 10–12 let jim nepomůžou.“ Řekl komisař pro životní prostředí Karmenu Vella.

S prachem má problém 16 států, s NO2 13 států

V souvislosti s emisemi PM10 se v současnosti vede řízení proti šestnácti členským státům: Belgii, Bulharsku, Česku, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Portugalsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku, Slovensku a Slovinsku a v případě dvou z nich (Bulharska a Polska) již byla věc předložena Soudnímu dvoru EU. Ve věci překračování­ limitů PM10 v Bulharsku rozhodl Soudní dvůr v dubnu 2017.

K dnešnímu dni byly podle uvedené tiskové zprávy Evropské komise právní kroky kvůli limitům NO2 podniknuty vůči třinácti členským státům: Rakousku, Belgii, Česku, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Spojenému království a Lucembursku.

Největšími emitenty prachu v ČR jsou lokální topeniště

Jak vyplývá z ročenky Českého hydrometeorologického úřadu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016″, největšími emitenty suspendovaných částic PM10 jsou lokální topeniště, která měla v roce 2015 36,4% podíl na celkových emisích v ČR. Často kritizovaná veřejná energetika a výroba tepla se na celkových emisích prachových částic PM10 podílela z 6,5 %.

Vývoj celkových emisí PM10 podle sektorů NFR mezi lety 2007 až 2015. Zdroj: ČHMI
Vývoj celkových emisí PM10 podle sektorů NFR mezi lety 2007 až 2015. Zdroj: ČHMI

Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR řekl, že energetika a průmy­sl už svůj díl práce na zlepšení ovzduší odvedly a na překračování imisních limitů se významně nepodílejí.

„Je zřejmé, že kotlíkové dotace na vyřešení problému nestačí a pokud bude chtít vláda splnit závazky ČR vůči EU a vyhnout se pokutě, bude muset postupovat proti pevným palivům v domácnostech mnohem razantněji. Cestu paradoxně ukazuje Polsko, kde bude v Krakově topení pevnými palivy v domácích kotlích od roku 2019 úplně zakázáno.“ uvedl Martin Hájek.

Provozovatelé tepláren v ČR investovali podle zveřejněné tiskové zprávy do snižování emisí znečišťujících látek od roku 2013 již více než 20 miliard korun. V důsledku těchto investic se podařilo v teplárnách provozovaných členy Teplárenského sdružení ČR mezi lety 2014 a 2016 snížit emise prachu o 36 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *