Česká republika se prostřednictvím Teplárenského sdružení České republiky (TS ČR) účastní projektu KeepWarm zaměřeného na zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě. Celkově se na projektu podílí 11 partnerů ze 7 zemí EU. Program je financován z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Podle TS ČR probíhají klíčové aktivity projektu KeepWarm kromě České republiky v Rakousku, Chorvatsku, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a na Ukrajině. Právě v těchto zemích jsou soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) často neúčinné a do velké míry se spoléhají na fosilní paliva (topný olej, zemní plyn nebo uhlí).

Cílem projektu KeepWarm je modernizovat soustavy CZT v celém regionu a snížit emise skleníkových plynů pomocí zlepšení provozu a podpory přechodu na méně znečišťující paliva či obnovitelné zdroje energie.

Projekt KeepWarm byl zahájen 1. dubna 2018 a potrvá do 30. září 2020. Celkové náklady projektu jsou 2,1 mil. euro.

„Těší mě, že Projekt KeepWarm uspěl v ostré konkurenci a byl vybrán pro financování z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Teplárenství v České republice má před sebou řadu změn a v rámci projektu chceme přispět k jeho modernizaci a přizpůsobení se novým požadavkům zákazníků. Již proběhlo první koordinační jednání partnerů a nyní se projekt rozjíždí na plné obrátky,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení České Republiky Martin Hájek.

V České republice se aktuálně projektu aktivně účastní tři společnosti – Teplárny Brno, a.s., Teplárna České Budějovice, a.s. a Teplárna Písek, a.s. Teplárny Brno pracují na projektu výměny zastaralých parovodů za moderní a efektivnější horkovody s cílem provozovat čistě horkovodní síť do roku 2022.

Projekt náhrady parovodů za horkovody realizuje také Teplárna České Budějovice. Díky tomuto projektu, který byl zahájen v letech 2004/2005 a má být dokončen v roce 2020, má dojít k úspoře primární energie na úrovni 297 TJ/rok.

„Projekt KeepWarm je však otevřen i dalším zájemcům o modernizaci soustav zásobování teplem, kteří z něj budou moci čerpat zkušenosti a nápady. Teplárny budou sdílet své poznatky a zkušenosti s ostatními zahraničními účastníky v rámci pilotních programů, budou analyzovat své postupy a řešení, identifikovat opatření a procesy pro zlepšení, formulovat konkrétní doporučení v technické, obchodní, finanční i sociální rovině a implementovat navržená zlepšení.“ dodává TS ČR ve své tiskové zprávě.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *