Evropská komise shledala francouzské plány na státní podporu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) využívající zemní plyn za slučitelné s evropskými pravidly pro státní podporu. Podle Komise povede schválené schéma podpory k redukci emisí CO2 a zvýšení energetické účinnosti, a to bez narušení hospodářské soutěže. 

Francouzské schéma podpory vysokoúčinné KVET s instalovaným výkonem do 1 MW, které začátkem srpna schválila Evropská komise, má Francii pomoci k dosažení cílů v oblasti energetické účinnosti a emisí CO2. Navržené schéma podpory počítá s podpořením rozvoje nové výrobní kapacity kolem 7 MWe.

Vysokoúčinná KVET musí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti splňovat tato kritéria:

  • musí zajišťovat úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji pro oddělenou výrobu tepla a elektřiny,
  • výrobu z kogeneračních jednotek malého výkonu (do 1 MWe) a mikrokogeneračních jednotek (do 50 kWe), která zajišťuje nezápornou úsporu primární energie, je možno kvalifikovat jako vysokoúčinnou.

Výkupní ceny a zelené bonusy v závislosti na instalovaném výkonu

Francouzské schéma podpory pro vysokoúčinnou KVET stanovuje podporu ve formě zeleného bonusu pro výrobny s instalovaným výkonem do 1 MWe. Výrobny s instalovaným výkonem do 300 kWe získají podporu ve formě výkupních cen.

Komise sdělila, že navržené schéma podpory je ve shodě s Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020.

„Jenom malé instalace mohou využívat výkupních cen, zatímco větší instalace obdrží zelený bonus, tedy prémii k tržní ceně elektřiny, což je vystavuje tržním signálům. Schéma současně podpoří modernizaci existujících výroben, například zvýšením jejich účinnosti nebo prodloužením doby životnosti.“

Z prohlášení Evropské komise.

Úvodní fotografie: Vyvedení tepelného výkonu z plynového motoru v teplárně Planá nad Lužnicí (Zdroj: www.c-energy.cz)

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *