Na svém úterním zasedání přijal Evropský parlament usnesení o strategii, kterou by Evropská unie měla zaujmout v oblasti výroby tepla a chladu. Více prostoru by dle europoslanců mělo být věnováno obnovitelným zdrojům, kombinované výrobě elektřiny a tepla či systémům centrálního zásobování teplem.

Výroba tepla a chladu je významnou oblastí energetiky, která se v Evropské unii podílí na konečné poptávce po energii téměř z 50 %, kdy celých 85 % energie spotřebované v budovách je využito právě pro vytápění či přípravu teplé vody. K dosažení klimatických cílů tak bude nutné investovat zejména do oblasti energetických úspor a zvyšování efektivity využívání energie.

Usnesení rovněž upozorňuje na nevyužitý potenciál odpadního tepla, které by skrz soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) dokázalo pokrýt potřeby všech evropských domácností a sektoru služeb. Celkově by soustavy CZT mohly v EU uspokojit až 50 % poptávky po dodávkách tepla.

„Je to významný historický milník. Dálkové vytápění bylo Evropským parlamentem oficiálně uznáno za důležitou technologii, která může významně přispět k transformaci evropské energetiky. Je před námi ale ještě spousta práce, abychom její obrovský potenciál plně využili,“ komentoval usnesení europoslanců ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek

Velký potenciál v oblasti výroby tepla nabízí podle europoslanců biomasa, která se v současné době podílí na spotřebě tepla v EU z 15 %. Biomasa by v budoucnu mohla částečně nahradit fosilní zdroje, jejichž podíl na spotřebě primární energie pro účely vytápění a chlazení dosahuje 75 % a které jsou tak stále velkou překážkou v dekarbonizaci energetického sektoru.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *