Počet uhelných elektráren postavených po celém světě během uplynulých dvou let strmě klesl, nicméně jejich instalovaný výkon za poslední rok vzrostl o 2 %. Globální výše emisí je přitom stále příliš vysoká na to, aby byly globální změny klimatu udrženy na relativně bezpečné úrovni. Informoval o tom portál Euractiv.

Organizace Greenpeace, Sierra Club a síť výzkumníků CoalSwarm vydali zprávu o rozvoji uhelných elektráren po celém světě.  Podle dat zprávy mezi roky 2015 až 2017 zahájení budování nových uhelných elektráren pokleslo o 73 %. Důvodem byla zejména přísnější pravidla Číny týkající se uhlí a také ztráta soukromých financí, které vedly k zmrazení 17 rozestavěných zařízení v Indii. Počet nově dokončených elektráren také poklesl, a to o 41 % a počet plánovaných uhelných elektráren klesl o 59 %.

„Z klimatické a zdravotní perspektivy, je trend směřující k poklesu uhelných elektráren povzbuzující, ale neprobíhá dostatečně rychle.“

Ted Nace, ředitel CoalSwarm, sítě výzkumníků zkoumající fosilní paliva

Přestat stavět uhelné elektrárny a rychleji uzavírat ty staré

Podle zprávy je nutné, pokud bychom měli dosáhnout cíle stanoveného na Pařížské klimatické konferenci 2015, aby výstavba nových uhelných elektráren skončila a uzavírání starých probíhalo rychleji. Data Světové uhelné asociace ovšem říkají, že globální instalovaný výkon uhelných elektráren během uplynulých 12 měsíců vzrostl o 2 %. Stárnoucí elektrárny v Evropě a v USA jsou totiž nahrazovány vysoce účinnými elektrárnami v Číně a v celé Asii.

„Během uplynulých pěti let se Čína stala největším trhem se solární a větrnou energií na světě, nicméně zároveň přidala 229 gigawattů výkonu v uhelných zdrojích, čímž zvýšila výrobu elektřiny z uhlí o třetinu.“

Benjamin Sporton, ředitel Světové uhelné asociace

Vývoj instalovaného výkonu uhelných elektráren. Zdroj: IEA TCEP 2017

Podle Sportonových slov je s pokračující globální závislostí na uhlí nutné rozvíjet technologie zachycování a uskladňování oxidu uhličitého (carbon capture and storage). Tyto technologie jsou ovšem velmi nákladné a stále v počátečních fázích svého rozvoje.

Podle studie se začne instalovaný výkon uhelných elektráren v roce 2022 snižovat. Počet uzavřených elektráren je očekáván vyšší než počet nově vybudovaných. Ted Nace, ředitel CoalSwarm řekl, že mezi lety 2020 až 2040 je nutné každoročně uzavřít asi 100 GW uhelných elektráren

Stav výroby elektřiny z uhlí podle IEA

Projekt IEA sledující různé technologie, jež mohou přispět k dosažení 2°C scénáře do roku 2025, jehož výsledky byly zveřejněny v loňském roce na jaře, se vývoji v oblasti výroby elektřiny z uhlí také věnoval. Hlavním závěrem je nutnost, aby emise z uhelných elektráren klesaly o 3 % ročně až do roku 2025.  Zároveň také zpráva zmiňuje, že by po roce 2020 výroba elektřiny z uhlí, jež nyní činí asi 40 % globální výroby elektřiny, měla začít klesat. Díky těmto krokům by pak 2°C scénáře mohlo být dosaženo.

Výroba elektřiny z uhlí a nefosilních zdrojů. Zdroj: IEA TCEP 2017

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *