Spojené státy americké v loňském roce vyvezly do zahraničí celkem 88 milionů tun uhlí, ve srovnání s rokem 2016 se jedná o 61% nárůst. K loňskému růstu vývozu po poklesu mezi lety 2012 až 2016 pomohla zejména vyšší poptávka po americkém uhlí v Asii, do které Spojené státy loni exportovaly dvakrát více uhlí než v předešlém roce.

Navzdory výraznému meziročnímu nárůstu exportu do Asie, kam loni z USA podle tamní vládní agentury US Energy Information Administration (EIA) směřovalo téměř 30 milionů tun uhlí, zůstává hlavní destinací pro vývoz uhlí Evropa. Loňský růst táhl zejména vyšší vývoz energetického uhlí, vývoz však vzrostl i v případě koksovatelného uhlí.

Vývoj vývozu černého uhlí z USA mezi lety 2010 a 2017. Zdroj: EIA
Vývoj vývozu černého uhlí z USA mezi lety 2010 a 2017. Zdroj: EIA

Do Indie, která byla hlavní destinací pro americký export energetického uhlí, v loňském roce putovalo vzhledem k rostoucí poptávce uhelných elektráren 6,9 milionů tun energetického uhlí, tedy téměř trojnásobné množství ve srovnání s rokem 2016. Přestože Indie dokáže domácí těžbou pokrýt většinu svých potřeb, velká část nových uhelných elektráren vyžaduje kvalitnější uhlí s vyšší výhřevností, které tak musí být do země dováženo.

Vývoj vývozu černého energetického uhlí z USA mezi lety 2010 a 2017. Zdroj: EIA
Vývoj vývozu černého energetického uhlí z USA mezi lety 2010 a 2017. Zdroj: EIA

Výrazně větší objem uhlí USA vyvezly v loňském roce vzhledem k výpadkům produkce v Austrálii a Indonésii i do dalších asijských zemí, a to zejména do Jižní Korey a Japonska. Do Jižní Korey, která byla v loňském roce třetím největším trhem pro americké energetické uhlí, Spojené státy vyvezly 5,4 milionů tun uhlí oproti 1,2 milionu v roce 2016. Do Japonska, které po odstavení všech jaderných bloků v souvislosti s havárií v jaderné elektrárně Fukušima muselo značně navýšit výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, USA loni vyvezly 2,4 miliony tun černého energetického uhlí ve srovnání s 0,54 milionu tun v předcházejícím roce.

Stejně jako v případě energetického uhlí USA loni navýšily i vývoz koksovatelného uhlí, které se tak s 50 miliony tun podílelo na celkovém vývozu uhlí 57 %. Nejvíce koksovatelného uhlí, které je využíváno zejména při výrobě oceli, Spojené státy loni vyvezly do Evropy (45 % veškerého vývozu). Více než polovina amerického exportu koksovatelného uhlí směřovala do Brazílie, Japonska, Ukrajiny, Kanady, Indie a Jižní Korey, přičemž všechny tyto země, s výjimkou Ukrajiny, byly mezi 10 největšími vývozci oceli do USA.

Vývoj vývozu koksovatelného uhlí z USA mezi lety 2010 a 2017. Zdroj: EIA
Vývoj vývozu koksovatelného uhlí z USA mezi lety 2010 a 2017. Zdroj: EIA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *