Vědci z USA tvrdí, že rekvalifikace tamních zaměstnanců v uhelném sektoru na pracovníky v solárním odvětví nemusí vyjít draze a zároveň může přinést řadu dalších benefitů. Nová studie také představila konkrétní pozice, na které je možné stávající zaměstnance rekvalifikovat, jaký plat by v nových podmínkách mohli zaměstnanci očekávat a jak celý proces financovat.

Uhlí v poslední době nezažívá příliš dobré období a jeho budoucnost je dlouhodobě nejistá. S nástupem obnovitelných zdrojů, poklesem ekonomického růstu v zemích BRICS a mezinárodními závazky o snižování emisí skleníkových plynů má před sebou uhlí s velkou pravděpodobností nepříjemnou budoucnost. I přes pravděpodobné oživení poptávky po uhlí zaměstnanost v sektoru snižuje stále větší mechanizace a v energetice rovněž upřednostňování jiných paliv a zdrojů.

Problémy přicházejí ze všech částí světa a mnoho lidí si klade otázku jak pomoci lidem, kteří s poklesem uhelného sektoru přicházejí o práci. Na situaci v USA se zaměřila vědecká studie Joshuy Pearce a Edwarda Louieho, kteří vypracovali publikaci zaměřenou na rekvalifikaci pracovníků uhelného sektoru do solárního odvětví. Studie se primárně zaměřila na odhad nákladů spojených s rekvalifikacemi a možnostmi, jak tyto rekvalifikace zaplatit. Dále se vědci pokusili najít nejbližší možná uplatnění pro všechny typy pracovníků uhelného odvětví v oblasti solární energetiky.

„Výsledky ukazují, že v solárním byznysu je široká škála možných zaměstnání a platové možnosti jsou velmi zajímavé u všech vzdělanostních kategorií, kde i nejméně zkušení zaměstnanci dosahují slušné mzdy. Například i vrátní dosahují 7% nárůstu mez po rekvalifikaci na nízko-kvalifikované montéry solárních panelů. Výsledkem práce je, že rekvalifikace technických pracovníků pro potřeby solárního průmyslu přinese zaměstnancům vyšší mzdy než v uhelném odvětví.“

Joshua M. Pearce, jeden z autorů dokumentu

Nízké náklady rekvalifikace a lepší práce pro zaměstnance

Práce vědců probíhala v rámci kooperace Oregonské státní univerzity a Michiganské technické univerzity. Jako data byly využity statistiky z Bureau of Labor Statistics (BLS). Výsledky studie překvapily samotné výzkumníky, neboť náklady na rekvalifikace v nejlepším a nejhorším scénáři se dostaly do rozmezí 0,18 – 1,87 miliard USD (při současném kurzu 4,34 – 45 miliard Kč).

„I pokud by celkové náklady měla nést federální vláda, propočty ukazují, že při rozsahu mezi 180 mil – 1,87 mld USD by šlo pouze o 0,0052% – 0,0543 % celkového federálního rozpočtu. Náklady transformace navíc mohou být ve formě 1) stipendií, vzdělávacích poukázek, grantů pro školy/koleje/komunity a certifikačních programů, 2) dotací pro solární odvětví na workshopy a online vzdělávání, 3) vládou podporované kurzy a certifikace zdarma pro vytváření pracovních míst, 4) bez, či nízko úročené půjčky na vzdělávání a rekvalifikace.“

Edward Louie, jeden z autorů dokumentu

Očekávané odstavování elektráren spolu s náklady nezbytnými na rekvalifikace v nejlepším a nejhorším scénáři. Zdroj: Retraining Investment for U.S. Transition from Coal to Solar Photovoltaic Employment
Očekávané odstavování uhelných elektráren spolu s náklady nezbytnými na rekvalifikace v nejlepším a nejhorším scénáři. Zdroj: Retraining Investment for U.S. Transition from Coal to Solar Photovoltaic Employment

Podle autorů by rekvalifikace mohly být hrazeny kromě federální vlády i jednotlivými státy USA, nebo například přímo zaměstnanci, či firmami, které by před propuštěním zaměstnance měly povinnost zajistit rekvalifikační kurz. Studie rovněž v příloze uvádí jednotlivé pozice a jejich možné alternativy v solárním odvětví. Někteří zaměstnanci by si tak mohli platově polepšit, jiní by zůstali přibližně nastejno, či o část příjmů přišli. Zároveň s tím byla odhadována i nezbytnost navýšit kvalifikaci některých pracovníků.

Rychlý růst zaměstnanosti v solárním odvětví

Dle studie zaměstnává uhelný sektor 150 000 zaměstnanců (pracovníci v odvětví těžby i uhelných elektrárnách), což je zároveň méně, než kolik v současnosti odhadem zaměstnává solární sektor (209 000 zaměstnanců). Růst zaměstnanost v solárním byznysu je navíc v současnosti dvanáctkrát rychlejší než ve zbytku ekonomiky.

Dá se očekávat, že zaměstnanost v uhelném sektoru zřejmě v budoucnu nijak raketově neporoste a OZE zřejmě rovněž ztratí svoji současnou dynamiku. Vzhledem k dalšímu rozvoji OZE se ale dá i v budoucnu očekávat další poptávka po zaměstnancích. Otázkou však zůstává udržitelnost pracovních míst v sektoru OZE, neboť se ukazuje, že s omezením podpory, případně po vybudování zdroje řada pracovních míst jednoduše zmizí.

Odkaz na studii: Retraining_Investment_for_U.S._Transitio

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *