Členské státy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) oslavily dvacáté výročí přijetí Společné úmluvy o bezpečnosti vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů. Úmluva přispěla za dobu svého působení k udržení významné úrovně bezpečnosti při nakládání s použitým palivem a radioaktivním odpadem.

Na začátku tohoto týdne proběhla ve Vídni 61. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Během konference se uskutečnila i oslava přijetí Úmluvy o bezpečnosti vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů. Tato úmluva byla přijata v září 1997 a vstoupila v platnost v červnu 2001. V současné době má 75 smluvních stran a v příštím měsíci by smlouva měla vstoupit v platnost i na Kubě.

Mezinárodně závazný nástroj

Společná úmluva je jediným právně závazným mezinárodním nástrojem, který se zabývá bezpečným nakládáním s použitým palivem a radioaktivním odpadem v celosvětovém měřítku. Cílem úmluvy je dosáhnout a udržet vysokou úroveň bezpečnosti na celém světě při využívání a nakládání s palivy a radioaktivním odpadem. Úmluva má zajistit dostupnost účinné obrany proti potenciálním nebezpečím, předcházet vzniku radiačních havárií a mírnit jejich následky, pokud k nim dojde.

Prostřednictvím procesu vzájemného hodnocení, který se koná každé tři roky, si jednotlivé smluvní strany vyměňují národní zprávy, ve kterých oznamují, jak plní své povinnosti vyplývající z úmluvy, a diskutují o neustálém zlepšování procesu vzájemného hodnocení.

„Úmluva přispěla k vyšší úrovni jaderné bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem na celém světě. Věřím, že takto to bude pokračovat i v budoucnosti. To je to, co zde dnes slavíme.“ 

Juan Carlos Lentijo, vedoucí odboru jaderné bezpečnosti a ochrany IAEA

Během této akce se zástupci vybraných zemí (Kanady, Kuby, Finska, Ghany a Japonska) podělili o své zkušenosti a zdůraznili úlohu úmluvy jako globálního nástroje pro bezpečnou správu radioaktivního odpadu.

Šedesát let mezinárodní jaderné spolupráce

Mezinárodní agentura pro atomovou energii je ústředním mezivládním fórem pro vědeckou a technickou spolupráci v jaderné oblasti. Usiluje o bezpečné a mírové využití jaderné vědy a techniky. Přispívá k mezinárodnímu míru a bezpečnosti a v současnosti rovněž i k cílům OSN pro udržitelný rozvoj.

Agentura byla založena v roce 1957 jako reakce na obavy z možnosti zneužití jaderných technologií.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *