Ve Spojených státech amerických tamní vládní agentura U.S. Energy Information Administration (EIA) očekává v letošním roce zprovoznění zdrojů elektrické energie o instalovaném výkonu 32 GW. Je to více než během kteréhokoliv roku minulých desetiletí. Přestože solární a větrná energie tvoří 98 % z letos již nainstalovaných 2 GW, EIA očekává přírůstek okolo 21 GW z plynových elektráren. Pokud dojde ke zprovoznění paroplynových elektráren, bude letošní rok prvním od roku 2013, kdy obnovitelné zdroje nebudou představovat většinu nově instalovaného výkonu.

V roce 2017 představovaly obnovitelné zdroje 55 % z 21 GW nainstalovaného výkonu v USA. K únoru 2018 reprezentovaly obnovitelné zdroje 22 % současného výkonu v USA na výrobu elektrické energie.

Nově nainstalovaný výkon v lednu a únoru se skládal z 2029 MW obnovitelných zdrojů, 27 MW připadlo zdrojům spalujícím fosilní a 28 MW zastávaly ostatní technologie, převážně reprezentovány bateriovými úložišti.

V únoru 2018, poprvé během několika desetiletí, byl veškerý nově nainstalovaný výkon zastoupen obnovitelnými zdroji. Ze 475 MW bylo 81 % z větrných turbín, 16 % fotovoltaických panelů a zbývající 3 % byla kombinace biomasy a vodních elektráren.

Předpokládané rozmístění nových zdrojů zprovozněných od března do konce letošního roku. Zdroj: EIA.

Zemní plyn

Polovinu výkonu z 21 GW, které EIA očekává, že budou v tomto roce připojené k přenosové soustavě, budou tvořit paroplynové elektrárny v přenosové soustavě spravované společností PJM, která zajišťuje přenos elektřiny ve 13 státech USA. Ve středo-atlantickém a středozápadním regionu PJM plánuje nainstalovat 5,2 GW v Pensylvánii a 1,9 GW v Marylandu a Virginii.

Větrné turbíny

Většina z 1196 MW nainstalovaných v lednu a únoru byla alokována do států s již značným výkonem ve větrných zdrojích, jako například státy Texas, Oklahoma a Iowa. V Texasu byly přidány k větrným farmám dvě bateriová úložiště o celkovém výkonu 20 MW. EIA předpokládá, že do konce roku 2018 bude nainstalováno celkově 5 GW výkonu ve větrných elektrárnách, z toho 2 GW v Texasu, který má největší instalovaný výkon větrných turbín ze všech států USA.

Fotovoltaické projekty

V lednu 2018 dokončila společnost Florida Power & Light (FPL) čtyři fotovoltaické parky o celkovém výkonu 300 MW, další čtyři projekty o celkovém výkonu 300 MW měly být dokončeny v březnu. Všech 8 projektů celkově představuje více než polovinu výkonu ve velkých, tzv. utility-scale solárních elektrárnách na Floridě. Do konce letošního roku EIA očekávává nárůst výkonu fotovoltaických elektráren v USA o další 4 GW. Více než polovina z výkonu přidaném v letošním roce bude nainstalována v Kalifornii, Severní Karolíně a Texasu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *