Indie má velmi ambiciózní cíle rozvoje solárních elektráren. Indický ministr energetiky se zároveň nechal slyšet, že do roku 2030 budou na indických silnicích jezdit pouze elektromobily. Přesto Indie stále vyrábí přibližně 70 % své elektřiny v uhelných elektrárnách. Počet obyvatel Indie je přitom tak vysoký, že vývoj tamější energetiky má zásadní potenciál ovlivnit i ostatní země, zejména co se objemu vypouštěných emisí týče.

Indie byla v minulosti zemí, jež často argumentovala, že potřebuje „uhlíkový prostor pro svůj rozvoj“. V současnosti se ovšem čím dál tím více přiklání k čistším variantám ekonomického rozvoje. Na jedné straně je přitom zdraví a komfort indického obyvatelstva a na druhé straně jsou zde odhady vývoje emisí CO2 Indie v budoucnu – jako jedny z nejvyšších na světě. Ekonomická analýza New Energy Outlook 2018 agentury Bloomberg předpovídá, že emise Indie dosáhnou vrcholu v roce 2033 a budou o 29 % vyšší než dnes. V roce 2050 ovšem mají být o 22 % nižší než v roce 2017.

Emise elektroenergetického sektoru v Indii v letech 2012 – 2050. Zdroj: Bloomberg NEO 2018

Čím dál tím více obyvatelům Indie ovšem začínají emise v obydlených oblastech vadit. V roce 2015 tak byla nastavena pravidla pro emise v elektrárnách, která měla být splněna do prosince 2017. Tento termín byl ovšem později posunut až na rok 2022. Někteří tento posun interpretují jako nezájem Indie o emise elektráren. Indie v současnosti získává více než 70 % elektřiny z uhlí.

V Indii je nyní připravován tzv. National Clean Air Program, který má monitorovat a spravovat znečištění ovzduší. Předmětem plánu je vylepšení infrastruktury, větší alokace lidské síly, decentralizace boje proti znečištění, tedy zacílení například na jednotlivá města a další.

Pouze elektromobily do 2030?

V roce 2017 ministr energetiky oznámil, že Indie chce mít do roku 2030 pouze elektromobily. Tento výrok se ovšem setkal s realitou a prozatím nebyl přetaven do jakékoliv oficiální politiky státu.

Na silnicích Indie ovšem jezdí mnoho elektrických trojkolek využívaných ve veřejné dopravě. Pro stejné potřeby se také objednává mnoho elektrických autobusů. Lokální vláda v Dillí plánuje zakoupit 1000 autobusů poháněných elektřinou a do března 2019 je mít všechny v ulicích.

Využívání elektromobilů v osobní dopravě prozatím příliš nevzrůstá. Vláda se totiž zaměřuje a podporuje spíše elektrifikaci veřejné dopravy. Dokud tedy elektromobily nedosáhnou stejných cen jako automobily se spalovacím motorem, což se očekává během 20. let 21. století, tak jejich využívání pravděpodobně nijak zásadně neporoste.

Ilustrační foto.

Čistá energetika jako prostředek ekonomického rozvoje

V oblasti solární energetiky má Indie plány dosáhnout 100 GW instalovaného výkonu. V červenci 2018 přitom země překročila pomyslnou hranici 23 GW, přičemž dalších 10 GW je momentálně instalováno a na dalších 24 GW byly vyhlášeny tendry.

Podle NEO 2018 bude mít Indie nejvíce instalovaného výkonu solárních elektráren na světě – do roku 2050 téměř 1000 GW. Od poloviny 20. let 21. století přitom Bloomberg ve své analýze předpokládá pokles podílu uhlí v elektroenergetickém mixu Indie, a to až na 14 % v roce 2050.

V dnešní době již Indie nehovoří o potřebě „uhlíkového prostoru“ ke svému vývoji. Vláda si uvědomila, že opar ve vzduchu, vyskytující se zejména v zimě, odrazuje pracovní sílu i kapitál. Jsou zde období, kdy je kvalita ovzduší v indických městech horší než v těch čínských. Výkon čínské ekonomiky je přitom mnohem vyšší.  

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *