Představenstvo norského Institutu pro energetické technologie (IFE) rozhodlo o permanentním uzavření výzkumného varného reaktoru Halden. Představenstvo zamítlo prodloužení provozní licence, která končí v roce 2020 a reaktor, který je momentálně odstaven kvůli poruše bezpečnostního ventilu, již nebude znovu zprovozněn.

Mezitím společnost Lightbridge představila plány provést počáteční testování a demonstrační zkoušky svého pokročilého jaderného paliva v kovové formě určeného pro USA.

Projekt Halden je společným podnikem národních organizací z celkem 19 států sponzorován a společně financován programem pod záštitou OECD Nuclear Energy Agency. Program je financován podílejícími se zeměmi a je obnovován každé tři roky. Norsko jako hostující země, pokrývá náklady programu z 30 %.

„Kvůli obnově provozní licence pro reaktor Halden provedla společnost IFE za poslední rok strategické hodnocení provozu reaktoru, které zahrnovalo posouzení finančních a provozních rizik. Na základě této analýzy se představenstvo IFE rozhodlo, že provoz reaktoru za hranicí stávající licence není životaschopný a znamenal by obchodní rizika nad rámec toho, co je IFE ochotna sama akceptovat,“ uvádí IFE.

Reaktorový sál (Halden); Zdroj: IFE

Za posledních 17 let přišlo IFE v souvislosti s provozem reaktoru o více než 18 milionů euro a tento rok opírá svůj rozpočet o mimořádnou finanční podporu norské vlády. Podle svých slov, IFE není schopna jako samostatná nadace nést finanční rizika spojená s provozem reaktoru.

Rozhodnutí představenstva, které bylo přijato i přes odpor zástupců zaměstnanců, nebude mít vliv na ostatní aktivity IFE. V současnosti má institut 650 zaměstnanců, přičemž 130 z nich se podílí na pracích spojených s reaktorem Halden. IFE uvádí, že v souvislosti s uzavřením reaktoru neplánuje žádné personální změny.

„Reaktor Halden byl pro řadu zemí považován za strategickou součást testování jaderného paliva a reaktorových komponent. Hrál zásadní roli ve zlepšení jaderné bezpečnosti. Výzkumné aktivity byly prováděny již od roku 1958 v rámci projektu Halden, pod záštitou OECD NEA,“ uvádí IFE.

Kontrolní místnost výzkumného reaktoru Halden; Zdroj. Thor Energy

IFE a norský stát zůstávají „pevně oddaní“ Haldenskému projektu, ačkoliv práce na něm budou ukončeny. Společně budou pracovat na vývoji revidovaného výzkumného programu.

Lightbridge, která reaktor Halden využívala, znovu potvrdila plány na zahájení testování svého paliva v americkém výzkumném reaktoru do roku 2020, stejně jako záměr nasadit svou zkušební palivovou tyč do roku 2021 do komerčního reaktoru.

Seth Grae, prezident a výkonný ředitel společnosti sdělil: „Přestože můžeme provádět testy v evropských či jiných zkušebnách, jsme nyní nesmírně potěšení silnou a rostoucí podporou v USA jak na komerční, tak vládní úrovni. Těšíme se na oznámení oficiálního ozařovacího testování našich palivových vzorků v amerických výzkumných reaktorech a naše generální zkoušky palivového programu s americkými provozovateli jaderných zařízení, které by se měly uskutečnit koncem tohoto, nebo začátkem příštího roku.“

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *