Na rozdíl od mnoha zemí Evropské unie Řecko zaostává v dekarbonizaci energetiky. V Evropské unii se začínají ozývat hlasy, které požadují aktualizaci plánu přechodu řecké energetiky na nízkoemisní. Hlavní důraz má být kladen na obnovitelné zdroje energie a bioplyn.

Podle kritiků Řecko úmyslně ignorovalo pravidla Evropské unie na liberalizaci trhu s elektrickou energií. Stále existují výzvy, aby došlo k rozdělení státní společnosti Public Power Corporation S.A. (PPC). Tímto krokem by mělo dojít k zrušení monopolu na řeckém energetickém trhu a k otevření trhu soukromým investorům.

Současné diskuze v Evropě se zaměřují na postupné vyřazování černého a hnědého uhlí z energetických mixů. Zároveň je kladen důraz na plynulý přechod na nizkoemisní energetiku pro ty regiony, které již řadu let spoléhají na výrobu elektřiny z uhlí.

První impulsy na modernizaci řeckého energetického sektoru přišly v době prvního záchranného balíčku, kdy prodejem 40 % uhelných elektráren měla společnost získat dostatek prostředků. Na tento plán zareagovala řecká pobočka World Wildlife Fund (WWF) s tím, že tento unáhlený krok by mohl mít katastrofální následky pro koncového spotřebitele a udržitelnost energetického modelu země. Nedávná studie od WWF zároveň ukázala, že náklady na elektrickou energii by mohly v budoucnu být podstatně vyšší, kdyby Řecko u uhelné energetiky zůstalo.

„Na druhou stranu, náklady na elektřinu se podle scénářů sníží, pokud dojde k expanzi obnovitelných zdrojů v kombinaci s ambiciózní politikou v oblasti energetické účinnosti,“ uvedl expert WWF v oblasti energetické politiky Nikos Mantzaris.

Řecku chybí moderní energetický plán, který by dlouhodobě pomohl udržitelnému fungování řeckého energetického odvětví. Podle WWF by energetický sektor Řecka mohl být nízkoemisní mezi roky 2035 až 2050 v závislosti na směru, který si zvolí.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *