Ministři životního prostředí členských států unie dosáhli v rámci nedávného zasedání Rady EU dohody týkající se nové legislativy upravující snižování emisí skleníkových plynů mimo evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS). Legislativa má napomoci splňování vytyčených cílů snižování emisí pro rok 2030 a plnění závazků z Pařížské dohody. Zástupci států se mimo jiné dohodli i na společném stanovisku, které budou zastávat na další mezinárodní konferenci OSN o ochraně klimatu COP 23, která se bude konat v listopadu v německém Bonnu. 

Emise skleníkových plynů, které nejsou kontrolovány systémem ETS, jsou především ty, které mají svůj původ v dopravě, zemědělství či budovách (jsou kryty takzvaným effort-sharing systémem). EU si rámcově stanovila cíl snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990.

Jednotlivé státy si pak samy zvolí, jaká opatření provedou a v kterých sektorech budou snižovat. Česká republika si stanovila cíl snížení 14 % oproti roku 2005 a dle vyjádření MŽP by Česko mělo tohoto cíle dosáhnout již nyní funkčními opatřeními.

Styčné body pro jednání COP 23

Ministři na jednání, které se konalo 13. října, schválili body určující pozici, kterou budou společnými silami zastávat na setkání stran Rámcové dohody o změně klimatu COP 23, které se uskuteční od 6. do 17. listopadu v Bonnu. Dle vyjádření náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže bude právě tato konference klíčová pro to, zda se stranám dohody podaří včas a účinně zahájit implementaci ustanovení Pařížské dohody, která vznikla v prosinci 2015 právě pod záštitou Rámcové dohody.

Priority EU pro UNEA

Jako další hlavní bod jednání bylo projednání priorit Unie pro 3. Environmentální shromáždění OSN (UNEA), které se bude konat na konci letošního roku v Keni. Shromáždění platí za nejvyšší mezinárodní autoritu v oblasti mezinárodní správy životního prostředí. Její závěry ovlivňují regionální a tedy i lokální politiky ochrany složek životního prostředí. Česká republika je nyní zastoupena i ve výkonném orgánu této instituce a dle slov náměstka bude nadále usilovat o zviditelnění a posílení své pozice na poli mezinárodní ochrany životního prostředí.

Konkrétnější informace o výstupech z jednání jsou k dispozici na stránkách Rady EU zde, zde a zde.

Úvodní fotografie: sídlo Rady EU Europa building, zdroj: Wikimedia Commons

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *