Podle dat německého regulátora Bundesnetzagentur (BNetzA) byly téměř všechny projekty fotovoltaických elektráren vysoutěžených před dvěma lety v třetím kole aukce již realizovány. Míra realizace projektů z třetího kola je tak srovnatelná s hodnotami z druhého kola, kde byla většina elektráren rovněž postavena do dvou let.

Zájem o třetí pilotní kolo pro pozemní instalace fotovoltaických elektráren v Německu, které proběhlo ke konci roku 2015, byl vysoký. Do aukce, ve které německý regulátor nabídl 200 MW, developeři přihlásili projekty o celkovém objemu 562 MW, tedy téměř trojnásobek nabízeného objemu.

V aukci nakonec uspělo 43 projektů o výkonu 204 MW. Zajímavé je cenové rozpětí podaných nabídek, kdy nejnižší úspěšná nabídka činila 0,9 EUR/MWh. V třetím kole však byla všem úspěšným projektům udělena jednotná cena, která byla stanovena na základě marginální ceny, tedy nejvyšší ceny poslední úspěšné nabídky, a to 80 EUR/MWh.

„Opětovná vysoká míra realizace ukazuje, že aukce fungují. Účastníci aukcí nabídli ceny, za které elektrárny dokáží postavit a provozovat. Bohužel, v případě některých projektů žádosti o podporu nebyly ani navzdory upozornění podány včas,“ uvedl Jochen Homann, prezident německého síťového regulátora.

Z vysoutěžených projektů nakonec licenci od regulátora obdrželo 40 projektů, ve 4 případech byla žádost podána pozdě. Developeři, kteří své projekty nerealizovali, tak nyní budou muset zaplatit pokutu. Projektům rovněž zanikl nárok na podporu. Pokud tedy budou chtít inevstoři tyto projekty realizovat, budou se muset o podporu ucházet znova v dalším kole aukcí.

Ceny tlačí dolů vysoká konkurence, důležitou roli hrají i další faktory

Mezi lety 2015 a 2016 německý regulátor uskutečnil celkem 6 pilotních aukcí pro výstavbu pozemních fotovoltaických elektráren, další aukce byly vypsány i v loňském roce. Vysoká míra konkurence postupně vedla ke značnému poklesu cen, kdy první kolo z dubna 2015 přineslo cenu 91,7 EUR/MWh, poslední říjnové kolo z loňského roku již 49,1 EUR/MWh. Poklesu cen rovněž významně pomohlo zpřístupnění zemědělské půdy pro výstavbu fotovoltaických elektráren loni v červnu, kdy průměrná vysoutěžená cena klesla oproti předešlému kolu o 9 EUR.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *