Manažer v oblasti legislativy, regulace a trhu

ČEZ, a. s.
Duhová 1444, Praha
Práce na plný úvazek
Inzerát již není aktuální

Koho hledáme?

Do našeho útvaru Legislativa a regulace hledáme nového člena týmu, který nám pomůže na národní úrovni prosazovat a chránit zájmy Skupiny ČEZ v oblasti energetiky a dalších souvisejících oblastech. Tento útvar je součástí Public Affairs Skupiny ČEZ, který je zodpovědný za sledování celého legislativního procesu od přijímání předpisů na úrovni Evropské Unie po jeho transpozici do národní legislativy.

Jedná se o zajímavou příležitost pro ty z Vás, kdo se orientujete v energetické legislativě a v problematice regulace elektroenergetiky a zároveň máte přehled o vývoji liberalizovaného trhu s elektřinou a plynem.

Své znalosti a zkušenosti u nás ve společnosti ČEZ a. s., budete moci využít na zajímavých projektech a spolupracovat tak například na dlouhodobé strategii vývoje energetického odvětví, nastavení pravidel pro fungování trhu s elektřinou, plynem i teplem, ale i na regulatorní agendě zajímavé nejen z pohledu dopadů a implementace unijního práva, ale i z hlediska specifického vývoje energetiky na národní úrovni.

Co bude Vaší náplní práce?

 • Řízení a koordinace energetické legislativní a regulatorní agendy napříč Skupinou ČEZ (in house projednání návrhu právních předpisů, nalezení řešení, které vyhovuje Skupině ČEZ a následné promítnutí do národní úpravy)
 • Spolupráce na přípravě strategie Skupiny ČEZ v oblasti směřování energetiky a energetické politiky
 • Komunikace s externími subjekty (orgány státní správy, OTE, společnostmi působícími v energetickém sektoru) týkající se svěřené oblasti
 • Účast v pracovních skupinách ERÚ/MPO, případně dalších orgánů státní správy v oblastech jak legislativě regulatorních, tak v otázkách strategického směřování energetiky a hospodářství ČR
 • Koordinace a vedení jednání interních pracovních skupin v rámci Skupiny ČEZ při hledaní pozice společnosti
 • Zajištění příslušných analýz, vyhodnocení ekonomických i věcných dopadů legislativních a regulatorních změn na společnost
 • Zajištění a koordinace přípravy návrhů legislativních změn a změn v oblasti regulace
 • Řešení problematiky regulovaných cen a tarifů napříč jednotlivými segmenty energetiky
 • Participace na nastavení procesů a postupů v rámci společnosti s vazbou na legislativu a regulaci
 • Účast/vystupování na odborných konferencích a seminářích primárně v ČR ale v případě zájmu případně i v zahraničí a možnost zapojení do pracovních skupin příslušných evropských asociací


Bez čeho se na této pozici neobejdete?

 • VŠ vzdělání se zaměřením preferovaně na energetiku, příp. na právo nebo ekonomii
 • Předchozí zkušenosti na podobné pozici alespoň 5 let
 • Znalosti regulace elektroenergetiky a související energetické legislativy
 • Orientace ve vývoji liberalizovaného trhu s elektřinou, plynem (případně i trhu s teplem)
 • Dovednosti interpretace legislativy a přípravy z ní plynoucích vlastních stanovisek
 • Analytické schopnosti a myšlení, schopnosti vidět problém v celkovém kontextu a zároveň se ponořit do hloubky řešené problematiky
 • Výborných komunikačních a prezentačních dovedností
 • Dobré znalosti práce s informačními systémy – MS Office
 • Znalosti AJ na komunikační úrovni

Kdy je možný nástup?

Na termínu nástupu se s Vámi rádi domluvíme.

Jak postupovat dále?

Pokud Vás naše pozice zaujala, neváhejte nás kontaktovat prostředním tlačítka „Mám zájem".