Pravidla diskuze na webu oEnergetice.cz

Web oEnergetice.cz vítá otevřenou diskuzi nad publikovanými články a aktuálními tématy v energetice. Aby diskuze zůstaly věcné a přínosné pro všechny čtenáře, byla zavedena následující pravidla diskuze:

  • Příspěvky v diskuzi se musí vztahovat k danému článku.
  • Nejsou povoleny příspěvek, které jsou zcela bez informační hodnoty (například příspěvky obsahující pouze emotikony, několikaslovná vyjádření řečnického charakteru apod.).
  • Obsah příspěvku v diskuzi nesmí být v rozporu se zákonem.
  • Veškeré příspěvky musí být vyjádřeny slušnou formou, bez vulgarit, osočování jiných osob nebo skupin osob. Za příspěvek, který není vyjádřen slušnou formou, se považuje, mimo jiné, příspěvek užívající zjevně hanlivé nebo zjevně urážející pojmenování jiných osob nebo skupin osob.
  • Příspěvky v diskuzi nesmí obsahovat osobní útoky na kohokoliv (zejména jiné diskutující, autora článku apod.).
  • Příspěvky v diskuzi nesmí obsahovat žádné komerční odkazy, reklamu ani jinou obdobnou formu propagace.
  • Věcná a podložená kritika, která je prezentována slušnou formou, je v diskuzi vítána. Stejně tak je v diskuzi vítán vlastní pohled na věc, rady, doplnění relevantních poznatků k článku.
  • V diskuzi lze upozornit na nepřesnost nebo chyby v textu článku. Stejně tak lze na tyto nedostatky upozornit na e-mailové adrese info@oenergetice.cz

V případě porušení pravidel si redakce vyhrazuje právo na smazání příspěvku v diskuzi.

Přidáním příspěvku do diskuze uživatel vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pravidly a zavazuje se je dodržovat.

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.