PROJEKTOVÝ MANAŽER – rollout chytrého měření (AMM)

ČEZ, a. s.
Vyskočilova 1461, Praha
Práce na plný úvazek
Inzerát již není aktuální

Co u nás budete dělat?

 • samostatně řídit svěřený projekt, za který budete mít zodpovědnost
 • řídit projektové týmy složené z interních zaměstnanců i externích dodavatelů
 • plánovat a řídit komunikaci se všemi relevantními zainteresovanými účastníky projektu
 • identifikovat, vyhodnocovat a řídit projektová rizika
 • koordinovat zpracování relevantních podkladů pro posouzení technického řešení a ekonomické smysluplnosti zvažovaných změn
 • zodpovídat za balancování zdrojů v projektech

Konkrétně pro rollout AMM bude projektový manažer:

 • navrhovat a realizovat strategii chytrého měření (AMM) roll-outu spolu s jejími parametry, jako je scénář roll-outu dle zajištění kapacit, governance, aktivity plánu roll-outu, milníky roll-outu a plnění KPIs
 • vytvářet a řídit plán celého AMM roll-outu
 • klíčovým článkem governance AMM roll-outu, který reportuje přímo Řídicímu výboru programu AMM
 • identifikovat rizika roll-outu a následně je zodpovědný za návrh řešení, který povede k jejich eliminaci.

Bez čeho se neobejdete?

 • VŠ/SŠ vzdělání
 • předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů (finanční řízení, vedení projektového týmu, řízení zdrojů, řízení rizik aj.) a to alespoň 5 let
 • schopnosti samostatně řídit projekty dle definovaných pravidel
 • dobrých komunikačních dovedností
 • schopnosti komunikovat v anglickém jazyce
 • řidičského průkazu skupiny B

Výhodou bude, pokud budete znát

 • některé metodiky (PRINCE2, PMI a IPMA)
 • SAP, nebo obdobný systém

Co vám můžeme nabídnout

 • budete mít šanci se podílet na transformaci ČEZ Distribuce
 • budete pracovat na implementaci nové generace IT systémů a nástrojů
 • budete řídit projekty podporující rozvoj zelené energetiky a elektromobility
 • budete spolupracovat se špičkovými odborníky z oboru řízení a provozu distribučních sítí