V rámci společnosti ČEZ Prodej probíhá řada aktivit, projektů a iniciativ obchodní povahy, pro které hledáme seniorního specialistu, který nám pomůže plánovat, koordinovat, usměrňovat a zajišťovat realizaci svěřených obchodních aktivit. Jedná se o témata jako přecenění produktů a jejich komunikace na zákaznickou bázi, spojené se změnami záloh a dalšími souvisejícími aktivitami. Tyto projekty jsou společným zájmem celé naší firmy, pomáhají k plnění klíčových KPIs a je třeba je ladit s dalšími regulatorními a jinými prioritami a požadavky na rozvoj zejména v oblasti digitalizace.

Na této pozici vás čeká:

 • Plánování, řízení, kontrola a podílení se na projektech v oblasti obchodního oslovování stávajících zákazníků. Typicky se budete věnovat několika větším aktivitám a projektům najednou v různých fázích přípravy a realizace.
 • Jednou z typických iniciativ bude koordinace průběžného přesmluvnění zákazníků na nové produkty a komunikace dalších informací a změn na stávajícím portfoliu zákazníků nebo činnosti spojené s projekty zaměřenými na nové zákazníky.
 • Koordinovat aktivity a projekty v oblasti produktových změn a péče o zákaznickou bázi napříč organizací.
 • Podílet se na analýze dat (kvalitativních i kvantitativních) zejména z pohledu pravidelného vyhodnocování probíhající aktiv, identifikace odchylek a jejich driverů. Pro detailnější analýzy a ad-hoc analýzy bude součástí této role zadání strukturovaného požadavku na datový tým.
 • Detailně rozplánovat komplexní činnosti obchodní povahy, které vyžadují sladění různých procesů a oddělení.
 • Přicházet s návrhy na nová opatření vedoucí ke zvýšení efektivity v oblastech např. obslužné procesy, akviziční procesy, retenční procesy.
 • Budete spolupracovat s vedoucím obchodního řízení, vedoucím produktu, obchodu, provozu a dalšími.
 • Spolupracovat na přípravě a realizaci status meetingů, reportovat a navrhovat řešení pro případná rizika.

Pro tuto pozici budete potřebovat:

 • Zkušenosti z obchodního a projektového řízení.
 • Být organizovaný a velmi zdatný v komunikaci při vedení náročných obchodních jednání.
 • Vést schůzky a umět si získat respekt.
 • Umět identifikovat klíčové problémy a hledat vhodná řešení.
 • Jasně formuloval a komunikoval priority.
 • Schopnost strukturovat myšlenky, prezentace, stručně a jasně komunikovat a prezentovat.