SPECIALISTA METODIK BOZP, PO, OŽP (M/Ž)

ČEZ, a. s.
Plzeň
Práce na plný úvazek

Co u nás budete dělat?

 • Odpovídat za soulad aktuálně platné legislativy v oblastech BOZP, PO a OŽP, včetně zapracování změn do vnitřních předpisů a za kontrolu dodržování právních předpisů v oblastech BOZP, PO a OŽP a podílet se na postupech a opatřeních v oblastech BOZP, PO, OŽP s využitím nejlepší praxe napříč regiony.
 • Souhrnně koordinovat regionální zpracování kategorizace prací.
 • Odpovídat za přípravu podkladů a zajištění provedení školení v oblastech BOZP, PO a OŽP a odborných příprav PO a za analýzu rizik a kontrolu činností vykonávaných v technologických prostorách a na technologických zařízeních.
 • Zadávat připomínky v oblastech BOZP, PO, OŽP k investičním záměrům, projektovým dokumentům, stavbám, zařízením, technologiím a materiálům.
 • Zastupovat společnost při jednáních s orgány státní správy a ostatními institucemi a zajišťovat součinnost při dozorové certifikaci systémů.
 • Spolupracovat a zajišťovat zpracování provozních a řídících dokumentů v oblastech BOZP, PO, OŽP.
 • Koordinovat a provádět kontrolu příslušných záznamů v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností.
 • Tvořit plány kontrolní činnosti v oblastech BOZP, PO, OŽP a ověřovat úroveň nastavení systému v těchto oblastech. Provádět kontrolní činnost.
 • Stanovovat koncepce, plány, registry a vnitřní předpisy v oblastech BOZP, PO, OŽP.
 • Zajišťovat příslušná povolení, souhlasy, stanoviska a rozhodnutí správních orgánů a součinnost odpovědné osobě při šetření skoronehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání a provádět rozbory, šetření a analýzy pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Zajišťovat součinnost smluvnímu lékaři při účasti na pracovnělékařských dohledech.
 • Koordinovat práce při havarijních situacích a mimořádných událostech, určovat postup pro likvidaci havárie a koordinovat projekty se státní dotací (staré ekologické zátěže).

Bez čeho se neobejdete?

 • VŠ nebo ÚSvzdělání,
 • praxe 5 pro VŠ a 8 let pro SŠ,
 • nezbytné znalosti příslušných legislativních předpisů,
 • platné odborné způsobilosti nebo odbornosti v oblastech OŽP, BOZP a PO podmínkou (ekolog, OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, odborně způsobilá osoba v PO, nebo technik PO),
 • řidičského průkazu skupiny B – aktivní řidič,
 • samostatnosti, pečlivosti.

Proč k nám?

Protože nabízíme zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. Nabízíme práci, v rámci které si budete dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti.

Benefity

 • Bonusy
 • Příspěvek na dovolenou
 • Mobilní telefon
 • Notebook
 • Příspěvek na pojištění
 • Flexibilní pracovní doba
  Skupina ČEZ nabízí různé formy flexibilní pracovní doby všude tam, kde to charakter pracovní pozice a druh práce umožňuje. Jedná se například o práci z domova, zkrácené pracovní úvazky nebo stlačený pracovní týden. Využíváme i pružnou pracovní dobu. Záleží vždy na domluvě s vedoucí/m.
 • Stravenky
 • 5 týdnů dovolené
 • Cafetérie
  Jde nám o zdraví a pohodu našich zaměstnanců a víme, že každý má jiné potřeby, proto využíváme program Kafeterie, kde přidělené body může každý uplatnit dle svých preferencí, např. v rámci sportovních aktivit, v lékárně, či na wellness nebo rodinných pobytech.
 • Sickdays

Diverzita a inkluze ve Skupině ČEZ

U nás ve Skupině ČEZ si vážíme všech zaměstnanců. Budeme vás motivovat v rozvíjení vašich silných stránek, v získávání nových zkušeností a v kariérním růstu. Zároveň ale klademe důraz na vyváženost pracovního a soukromého života, tak abyste měli dostatek času věnovat se svým blízkým či svým koníčkům. Věříme, že v různorodosti je síla, proto usilujeme o rozmanitost pracovních týmů a rovnost příležitostí. Každý má u nás prostor být jedinečný.

Více o našem přístupu k zaměstnancům se můžete dozvědět v Politice diverzity a inkluze Skupiny ČEZ.

Podívejte se, jak nás hodnotí naši zaměstnanci.

Nemáme co skrývat. Nebojíme se jít s kůží na pracovní trh. Prozkoumejte, jak si vedeme v očích našich zaměstnanců na nezávislém portálu Atmoskop.cz.