Inzerát již není aktuální

Do našeho týmu Přípravy a realizace společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. hledáme posilu, která si vezme na starosti dozor, koordinaci a zajištění činností souvisejících s realizací investičních akcí při výstavbě Nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Co bude náplní práce?

· Technický dozor investora (stavebníka) ve fázi realizace.
· Kontrola svěřených staveb, jejich dokumentace a stavebních dělníků.
· Zajišťování a připomínkování dokumentace pro realizaci staveb.
· Přejímky svěřených částí díla vč. kontroly předávaných dokumentací.
· Zajištění kontroly odstranění vad a nedodělků.
· Zpracování podkladů pro závěrečná hodnocení realizovaných projektů a uvádění nového investičního majetku do dlouhodobého hmotného majetku.
· Jednání s externími českými i zahraničními subjekty.
· Spolupráce při výběrovém řízení na Nový jaderný zdroj v Dukovanech.

Bez čeho se neobejdete?

· Vysokoškolského vzdělání, ideálně v oboru: pozemní stavby, technika prostředí staveb, dopravní stavby, či technologická zařízení staveb (autorizace výhodou).
· Praxe v oblasti investiční výstavby a základní znalost legislativy související s uvedeným rozsahem činností.
· Angličtiny (mluvené i psané).
· Znalosti prostředí MS Office, SAP (základy), některého SW nástroje k projektování (např. AutoCAD).
· Ochoty cestovat; občas bude potřeba se přesunout mezi lokalitami jaderných elektráren, účastnit se jednání a kontrolních dnů s dodavateli, proto se neobejdete bez řidičského průkazu Skupiny B.

Nástup na tuto pozici je plánován od 1. ledna 2024. Zpočátku Vás čeká základní školení pro pracovníky jaderných elektráren v našem školícím středisku v Brně. Preferovaným místem výkonu práce jsou Dukovany.