Souhlas se zasíláním newsletteru

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti OM Solutions s.r.o., se sídlem Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, Třebíč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81962, IČ: 026 82 516 (dále jen „Správce“), aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala vaši e-mailovou adresu.
  2. Vaše e-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení a po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@oenergetice.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
  • poskytovatel služby Mailchimp;
  1. Podle GDPR po Správci můžete požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, případně žádat omezení zpracování. Dále žádat výmaz těchto osobních údajů (vyjma těch, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s jeho oprávněnými zájmy). Máte také právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.