Jiří Salavec

Redaktor
Pro web oEnergetice.cz jako jedna ze stálic píše články pravidelně od konce roku 2016. Hlavními tématy jsou jaderná energetika a její rozvoj a obnovitelné zdroje energie. Je absolventem programu Management a řízení energetiky na FEL ČVUT. V profesním životě se zabývá trhem s flexibilitou, stál u připojení ČR do evropských platforem pro výměnu regulační energie (zejména pro aFRR – PICASSO). Ve volném čase má rád grilování s přáteli a únikové hry.