Asynchronní stroje - konstrukce, princip funkce a řízení