Domů
Ostatní
Pro transformaci energetiky a stabilitu a flexibilitu dodávek bude nezbytná spolupráce na všech úrovních
Zdroj: EES
Zdroj: EES

Pro transformaci energetiky a stabilitu a flexibilitu dodávek bude nezbytná spolupráce na všech úrovních

Ostatní
1 komentář
14. listopad 2023, 13:46
oEnergetice.cz

V úterý 17. a středu 18. října 2023 proběhl v prostorách Pontonu na Tyršově nábřeží v Bratislavě první ročník Európskeho energetického summitu. Této události se zúčastnilo mnoho významných osobností z oblasti energetiky, zejména ze středoevropského regionu, které v jednotlivých diskusních panelech prezentovaly své názory a poznatky týkající se témat z oblasti energetické transformace a budoucnosti elektrické energie. S Bratislavou se spojili a své postoje k tématu také vyjádřili odborníci z celého světa formou online prezentací. Druhý den poctil summit svou návštěvou a diskusí také ministr hospodářství Peter Dovhun.

V úvodu prvního ročníku Európskeho energetického summitu vystoupili Jaroslav Vach (předseda představenstva a generální ředitel společnosti SEPS, a.s.) a Martin Ďurčák (předseda představenstva ČEPS, a.s.), kteří hovořili o důležitosti pořádání takovéto události, a jejich slova se shodovala v tom, že výměna zkušeností a spolupráce je nezbytná.

"Summit přinesl mnoho podnětných a inspirativních myšlenek a prokázal svou opodstatněnost. Jako provozovatel přenosové sítě cítíme potřebu intenzivnější komunikace a propojení všech účastníků energetického trhu v širším regionu. Tato potřeba vyplývá z požadavku rozšiřování vzájemného propojení, z rostoucího objemu obchodních výměn a také z rostoucí naléhavosti harmonizace regulačních rámců a bezpečnostních opatření vedoucích k dosažení uhlíkové neutrality. To vše se zajištěním dostatku energie za dostupné, férové ceny a zabezpečením její výroby a dodávky bez dopadů na životní prostředí," uvedl Jaroslav Vach.

Hlavními tématy diskusních panelů dvoudenního summitu byla energetická transformace, výroba elektrické energie, její přenos, distribuce a regulace a v neposlední řadě také aktuální situace týkající se Ukrajiny.

První den summitu zdůraznily diskusní panely energetických odborníků důležitost diverzifikace zdrojů energie a zároveň potvrdily, že transformace a přechod k udržitelné energii představují náročnou a dlouhodobou výzvu pro všechny sektory a země Evropské unie a jejich politické představitele. Navíc, všechny tyto postupné kroky jsou prováděny v kontextu rychle rostoucí spotřeby energie, což představuje závažné otázky a výzvy do budoucnosti a komplikuje tento proces ještě více.

Důležité není pouze zaměření na dekarbonizaci, ale procesy by měly zahrnovat také zaměření na nové technologie a investice do technologického růstu, jako je například využívání vodíku, zachytávání CO2 nebo geotermální energie. Podle odborníků by v ideálním energetickém mixu neměla chybět ani jaderná energie, a i v této oblasti existují inovace a malé modulární reaktory, které mají co nabídnout. Součástí je také digitalizace, která by se však měla soustředit na analýzu a zpracování dat.

Odborníci se shodují i v tom, že energetická transformace vyžaduje jasné strategie a plány, které budou pro dané sektory předvídatelné, podporující dlouhodobé cíle a zahrnující investiční programy. Zároveň bychom neměli zapomenout na spotřebitele, který je na konci tohoto řetězce, ale vyžaduje si především cenově dostupnou elektrickou energii, a to je třeba brát v úvahu. V tomto smyslu se energetická transformace netýká pouze přechodu na obnovitelné zdroje a dekarbonizaci. Znamená postupnou transformaci celého energetického průmyslu, na kterou se musí adaptovat nejen jednotlivé sektory od výrobců přes přenosové sítě až po regulátory, ale také bude důležitá změna chování samotných odběratelů, shodli se odborníci.

Velkým tématem druhého dne energetického summitu byla také situace ohledně ruské invaze na Ukrajinu a s ní spojené problémy. Ukrajina čelila a stále čelí fyzickým a kybernetickým útokům na energetickou infrastrukturu. Odborníci z Ukrajiny ocenili pomoc Evropy a středoevropského regionu, a zejména důležitý krok napojení se na evropskou elektrickou síť v březnu tohoto roku, který zajistí lepší stabilitu dodávek elektrické energie do válkou postižené země. I na pozadí tohoto tragického konfliktu nabývá energetická spolupráce a výměna zkušeností včetně bezpečnosti mezi zeměmi EU ještě většího významu. Stejně tak odborníci upozornili na nebezpečí spojené se závislostí na jednom zdroji a nutnost diverzifikace zdrojů energie.

První ročník Európského energetického summitu s podnětnými diskusemi a bohatou účastí naplnil očekávání organizátorů a stal se příslibem pro jeho další pokračování příští rok.

Štítky:konference

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Pravoslav Motyčka
14. listopad 2023, 23:45

Slovensko po dokončení Mochovců bude mít prakticky výrobu el. energie dekarbonizovanou. Jinak recept na zapojení OZE do sítí je jasný posilovat sítě , aby byly schopné rozvádět nárazovou výrobu na velkou vzdálenost a budovat akumulační kapacity , zejména velké přečerpávací el , ale to je jen jedna strana mince , tou druhou je spotřeba , náš ERU se opět vyznamenal v podstatě neexistují sazby s jinou distribuční sazbou než 8 a 20 hodin / NN/ přitom se přímo nabízí 12 hodinová sazba , která by motivovala spotřebitele k využívání levné elektřiny 22-06 a 12-16. Navíc ještě český přístup ,že sazba je podmíněna vlastnictvím třeba elektrokotle nebo elektro auta popřípadě bojleru je zcestná , spotřebitel přece může elektřinu využívat na co chce , stačí když podmínkou sazby bude , že určitý podíl elektřiny bude spotřebován v době nízkého tarifu a jestli si někdo pustí myčku , pračku , sušičku bude nabíjet auto zapne tepelné čerpadlo a nebo půjde do sauny proboha co je komu do toho na co spotřebitel elektřinu využívá , důležité je aby spotřeba byla realizována právě v tom nízkém tarifu a snižovalo se špičkové zatížení sítě. Další velký problém jsou co si budeme povídat hodinové ceny , od roku 2024 musí distributor zavádět povinně průběhová měření pro část odběrů bude ho to stát nemalé náklady ,přitom dnes když si běžný odběratel požádá dostane průběhové měření také ,ale platí z něho měsíční poplatek. Z tohoto pohledu by bylo lepší kdyby ten kdo to chce dříve zaplatil nějaký jednorázový poplatek když nechce čekat a distributor by ušetřil takto to bude měřák měnit zadarmo. Z hlediska řízení sítě je nutné aby hodinové ceny mohl mít každý kdo o ně stojí a bez měsíčního paušálu stejně tak by každý měl mít nárok na výhodnou sazbu když se zaváže že v době kdy bude mít nízký tarif spotřebuje určitou část svojí spotřeby, pokud toto nebude fungovat bude celková cena elektřiny vysoká pro každého , protože sítě jsou využívány neefektivně zejména večerní špička existuje jen proto ,že většině spotřebitelů přesunutí spotřeby do nočních popř. odpoledních hodin nepřináší vůbec žádnou úsporu. Dokud se nebude podstatná část ceny distribuce platit za odběr elektřiny ve špičce , pak se nic nezmění

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se