Domů
Technologie
Elektrické pohonné jednotky na českých železnicích - Řada 680 Pendolino

Elektrické pohonné jednotky na českých železnicích - Řada 680 Pendolino

V roce 2004 byla v ČR nasazena do zkušebního provozu na českých železnicích jednotka řady 680, která vešla ve známost jako Pendolino. Dnes již tyto jednotky patří k osvědčenému a spolehlivému způsobu cestování především na dlouhé vzdálenosti. Výrobcem Pendolina je italská společnost Alstom Ferroviaria. Jednotka řady 680 je držitelem současného rychlostního rekordu na českých železnicích, jehož hodnota činí 237 km/h. Mezi lety 2003 – 2005 bylo vyrobeno a dodáno do užívání Českých drah 7 těchto jednotek.

Mechanická část

Každá z jednotek řady 680 ze skládá ze sedmi vozů, z nichž čtyři jsou trakční. Celková délka jednotky činí 185,3 m, šířka 2,8 m a hmotnost je 385 t. Specifikem Pendolina je možnost naklápění vozových skříní v zatáčkách, díky čemuž také vděčí svému názvu (pendolo znamená v italštině kyvadlo). Maximální úhel naklopení skříní: 8° (V ČR pouze 6,5°).  V Česku se Pendolina provozují s maximální rychlostí 160 km/h, ačkoliv jsou konstruovány na  rychlost 230 km/h. Maximální tažná síla jednotky je 200 kN.

Elektrická část

Přívod proudu

Přívod proudu je zajištěn čtyřmi sběrači proudu (polopantografy Schunk). Pro napájení ve stejnosměrné soustavě o napětí 3 kV jsou na střeše Pendolina umístěny dva sběrače, v případě provozu v soustavě střídavé jeden pro soustavu 25 kV~50 Hz a druhý pro soustavu  15 kV~16 2/3 Hz. Zajímavostí je, že kvůli možnosti naklápění Pendolina v zatáčkách nejsou sběrače na střeše umístěny fixně, ale v pohyblivých konzolách, které zajišťují udržování stálé polohy vůči trolejovému vedení.

Sběrač jednotky řady 680 Pendolino. Autor: David Švestka

Transformátorové a usměrňovací soustrojí

Pro transformaci napájecího napětí je Pendolino osazeno dvěma olejem chlazenými trakčními transformátory, každý je vybaven expanzní nádobou, chladičem a přepojovačem napětí. Pro usměrnění proudu při napájení střídavým proudem je jednotka vybavena vstupním čtyřkvadrantovým pulzním měničem, jež je součástí každého ze čtyř trakčních měničů.

Pohonná jednotka a regulace výkonu

Každý ze čtyř hnacích vozů je osazen dvěma trakčními motory typu Alstom Sesto MTA 6/550 o hmotnosti 1668 kg. Jedná se o střídavé třífázové asynchronní elektromotory s vlastní ventilací. Vždy dva motory na jednom elektrickém voze jsou řazeny paralelně a jsou napájeny z trakčního střídače.

Trvalý výkon Pendolina je 3 920 kW, regulace je zajištěna trakčními pulzními měniči, které se nachází v každém hnacím voze. Trakční měnič sestává ze vstupního čtyřkvadrantového měniče, trakčního střídače a měniče elektrodynamické brzdy. Vstupní měnič plní úlohu snižovacího měniče (při napájení stejnosměrným proudem), resp. usměrňovače (při napájení střídavým proudem). Trakční střídač je třífázový; je sestaven ze zpětně blokujících (GTO) tyristorů Westcode. Polovodičové moduly jsou chlazeny vodou.

Brzdný systém

Jednotka řady 680 disponuje elektrodynamickou brzdou a elektromagnetickou brzdou, která slouží jako doplněk záchranné brzdy.

Elektrodynamická brzda pracuje v odporovém nebo rekuperačním režimu, v závislosti na napájení a aktuálních podmínkách. Při napájení stejnosměrným napětím 3 kV může jednotka při brzdění rekuperovat, tedy přeměňovat kinetickou energii na elektřinu. Pokud napětí na sběrači překročí hodnotu 3 450 V, dojde k samočinnému přepnutí na režim brzdění do odporníku. Na soustavě 25 kV~50 Hz se rekuperace nevyužije, naopak při napájení střídavým napětím 15 kV~16 2/3 Hz je prakticky výhradně rekuperováno. Brzdění je řízeno pulzním měničem. Rozmezí rychlostí, při kterém lze elektrodynamickou brzdu využít, je 20-230 km/h.

Elektrodynamická brzda. Autor: David Švestka

Elektromagnetická brzda má podobu brzdových trámců s magnety a je umístěna na všech běžných podvozcích a na polovině hnacích podvozků. Při jejím aktivování je pomocí ovládacích válců brzdový trámec přiblížen k temeni kolejnice, po dosednutí na kolejnici je uzavřen magnetický obvod a stejnosměrným proudem napájená cívka vybudí magnetické pole, které trámec přitlačuje ke kolejnici a následně vzniklé tření vytvoří brzdnou sílu. Elektromagnetickou brzdu Pendolina je možné využít v rychlostním rozmezí 35-230 km/h.

Kolejnicová elektromagnetická brzda. Autor: David Švestka

Řízení

Strojvedoucí má možnost zvolit automatickou, či manuální regulaci rychlosti pohonu jednotky. V manuálním režimu je požadovaná tažná, případně brzdná síla nastavena strojvedoucím za pomocí příslušných pákových řídicích kontrolérů. V režimu automatické regulace je zadána rychlost a tažná, resp. brzdná síla následně nastavena automaticky podle aktuálních podmínek.

Jízdní kontroléry pocházejí od české firmy Lekov. Centrální řízení jednotky zajišťuje mikroprocesorové ovládací zařízení SIBAS 32 společnosti Siemens.

Řídicí pult je osazen monitorem pro jízdu a diagnostiku a monitorem zabezpečovacího systému ETCS s integrovaným rychloměrem. Brzdové manometry a voltmetry jsou řešeny analogovými ukazateli. Jednotka je také vybavena systémem palubní diagnostiky s grafickým výstupem na monitoru.

Stanoviště strojvedoucího. Autor: David Švestka

Napájení palubní sítě

Palubní síť je napájena pěti akumulátorovými niklokadmiovými bateriemi o stejnosměrném napětí 24 V, každá baterie má kapacitu 750 Ah, celková kapacita je tedy 3 750 Ah. Baterie jsou dobíjeny ze sítě stejnosměrného napětí 400 V.

Úvodní fotografie: Martin Hefner

Štítky:trakce

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se