FORATOM: Jádro je potřebné pro přechod evropské energetiky na nízkouhlíkovou

DomůElektřinaFORATOM: Jádro je potřebné pro přechod evropské energetiky na nízkouhlíkovou

FORATOM, evropské jaderné fórum, zveřejnila písemné stanovisko jako reakci na „Clean Energy for All Europeans“, která popisuje balíček opatření pro přechod evropské energetiky na nízkouhlíkovou. Balíček opatření vydala Evropská komise v listopadu 2016. Pokud chce EU snížit množství produkovaného oxidu uhličitého o 80 % do roku 2050, tak toho nelze dle FORATOMu docílit bez jaderné energetiky.

Evropská komise předložila balíček opatření 30.listopadu minulý rok. Balíček obsahuje návrhy týkající se obnovitelných zdrojů energie, struktury trhu s elektřinou, energetické účinnosti, správy, zabezpečení dodávek elektrické energie. Tyto návrhy mají za cíl zlepšit fungování trhu s elektřinou a zajistit, aby všechny energetické technologie měly stejné tržní podmínky, aniž by byly ohroženy cíle v oblasti klimatu a energetiky.

Společnost FORATOM vítá legislativní návrhy a domnívá se, že balíček by mohl zajistit koherentní a optimální přístup k plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu v EU do roku 2030. To má však platit pouze za předpokladu, že EU bere v úvahu názory jaderného průmyslu.

Navrhovaná opatření nezajistí dostatečnou důvěru investorů v nízkouhlíkové zdroje

FORATOM uvádí, že předložené návrhy nepočítají s postupným odstraňováním vlivů, které v současné době narušují trh s elektrickou energií, ale spíše je posílí. Je to dle FORATOMu v jasném rozporu s cílem dosáhnout dekarbonizace takovým způsobem, který neohrozí vnitřní trh a jeho postupnou integraci. Navrhovaná opatření nezajistí dostatečnou důvěru investorů v nízkouhlíkové zdroje.

„Jaderná energie nepostradatelně přispívá k dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu v EU. Jaderná energie v rámci EU vyrobí celou polovinu elektrické energie, která pochází z nízkouhlíkových zdrojů. Zároveň je ideální pro pokrytí základního zatížení v energetické soustavě a mohou tvořit flexibilní zálohu pro vyvážení rostoucího podílu přerušovaně dodávajících zdrojů elektrické energie, a proto můžou přispívat k bezpečnosti dodávek,“ uvádí FORATOM.

Jaderné elektrárny jsou v současné době v provozu v 14 z 28 členských států EU. Celkový počet jaderných reaktorů je 128 s celkovým instalovaným výkonem 119 GWe. Celkově jaderné elektrárny vyrábí celou čtvrtinu elektrické energie v EU.

Zdroj úvodní fotografie: FORATOM