Domů
Elektřina
Certifikace budov - oblasti hodnocení a výhody

Certifikace budov - oblasti hodnocení a výhody

V dnešní době investoři, majitelé budov a nájemníci stále častěji požadují, aby budova, kterou vlastní nebo ve které sídlí, měla certifikát udržitelnosti. Udržitelná výstavba se především odkazuje na principy trvale udržitelného rozvoje a tzv. zelenou architekturu, která je přijatelná pro životní prostředí. Navíc, kromě energetických parametrů, rozšiřuje sociální a ekonomické aspekty.

V následujících několika odstavcích bude blíže vysvětlen pojem certifikace budov jako takový. Dále bude představen seznam oblastí, které se při procesu certifikace budov hodnotí, a v samotném závěru budou představeny hlavní výhody certifikované budovy a s tím spojená odpověď na otázku, zda se investorovi certifikace budovy vyplatí.

Co je to certifikace budov?

Pojem certifikace budov v podstatě znamená, že budova splnila kritéria určitého standardu a mohla tak získat daný certifikát. Ve skutečnosti se jedná o proces, kdy se hodnotí dopad budovy na životní prostředí. Takzvaná environmentální certifikace budov je v podstatě nezávislý audit, který zkoumá a hodnotí budovy v různých fázích jejich životního cyklu.

Hodnocení budovy pomocí certifikace tohoto typu jsou pro komerční sféru dobrovolné a fungují spíše jako transparentní důkaz kvality budov, avšak u budov financovaných ze státního rozpočtu dané země je environmentální certifikace vyžadována povinně. Jedná se například o výstavbu ve Velké Británii (certifikace BREEAM), v USA (certifikace LEED) nebo v sousedním Německu (certifikace DGNB).

V současnosti se certifikují jak nové budovy, tak budovy stávající. Certifikace se mezi sebou liší a to především v míře a druhu ovlivnění budovy. Zatímco při certifikaci nové budovy je ovlivňován a kontrolován především samotný návrh budovy a posléze proces výstavby, u stávajících budov jsou to pouze samotné procesy v budovách. Je tak daleko jednodušší dosáhnout této certifikace u budovy, která je teprve ve fázi projektové a lze u ní změnit spoustu parametrů.

Jaké hlavní oblasti se hodnotí při certifikaci budov?

Během environmentální certifikace budovy se hodnotí velké množství kritérií, která mají vliv na udělení výsledného certifikátu. Některá kritéria se dají ovlivnit již při samotném projektování budovy, a to například správným návrhem obálky budovy, použitím ekologických zdrojů vytápění či instalací podružného měření. Existují však kritéria, která jdou ovlivnit méně či dokonce vůbec. Mezi taková patří například lokalita budovy.

Každý certifikační systém cílí na plnění jiných požadavků. Ukázat si to lze na příkladu dvou nejznámějších a nejpoužívanějších certifikačních systému na světe – LEED a BREEAM. Americký systém LEED se daleko více zaměřuje na správné hospodaření budovy s energiemi a na celkové snížení spotřeby těchto energií. Oproti tomu britský BREEAM více hodnotí celkový dopad budovy na životní prostředí.

Příklad projektu se stříbrným certifikátem LEED. Zdroj: www.edome.sk

Níže lze vidět hlavní oblasti hodnocení, kterými se certifikační systémy u budov zabývají:

 • celková spotřeba energií a zdrojů,
 • kvalita výstavby a jejího managementu,
 • kvalita použitých materiálů,
 • kvalita vnitřního prostředí stavby,
 • kvalita lokality stavby,
 • vliv úrovně znečištění,
 • odpadové hospodářství.

U certifikací již stávajících budov se klade důraz především na následující oblasti hodnocení:

 • provozní náklady budovy,
 • management budovy,
 • celková spotřeba energií a zdrojů,
 • produkce a nakládání s odpady,
 • kvalita vnitřního prostředí stavby.

Vyplatí se investorovi certifikace budovy?

Mezi hlavní otázky každého investora jednoznačně patří, proč vůbec zavádět certifikaci budovy pro daný projekt. Většina investorů kouká na certifikaci jako na pouhé vícenáklady a obstarávání a zajišťování dalších a dalších požadavků.

Ve spoustě případů má investor milnou představu o výši nákladů na zavedení certifikace. Většinou počítá s určitou výší peněz, která je mnohdy až zbytečně nadhodnocena. Ve výsledku poté zjistí, že certifikace neobnáší tak vysoké procento nákladů a naopak se opravdu vyplatí.

V současné době se v České republice certifikují především administrativní budovy a to jak nové, tak stávající. Jednou z hlavních výhod certifikace budov je konkurenční výhoda. Potenciální klient hledá především přidanou hodnotu u místa, ve kterém začne podnikat. A tu mu právě budova s environmentálním certifikátem může přinést. Nejen že si bude jistý, že je budova navržena tak, aby měla co možná nejnižší provozní náklady, ale bude znát i nezávislé posouzení kvality vnitřního prostředí budovy a hlavně posouzení dopadu budovy na životní prostředí. A to je v dnešní době jedna z etických zásad mnoha společností.

Mezi další hlavní výhody certifikace budov patří:

 • marketingový nástroj,
 • vyšší atraktivnost budovy pro zákazníky,
 • jistota kvalitního návrhu,
 • ověření správné realizace,
 • kvalita lokality,
 • vyšší tržní hodnota,
 • vyšší zisk,
 • nižší provozní náklady,
 • vyšší kvalita chápána jako přidaná hodnota,
 • ohled na životní prostředí – investor dává najevo jeho etickou povinnost šetrnosti k životnímu prostředí.

Z těchto výše popsaných výhod lze tedy posoudit, že se proces certifikace ve většině případech vyplatí, ba naopak je v mnoha případech přímo nutný. Dnešní výstavba administrativních budov ve velkých městech s sebou nese certifikaci především jako marketingový tah na zákazníka. Je tedy škoda, že se investoři neptají po tomto systému hodnocení z hlediska jeho hlavního přínosu, a to snížení dopadu budovy na životní prostředí, ale naopak ho vyžadují jako nutný nástroj pro boj s konkurencí.

 

Autor článku: Martin Volný, přispěvatel portálu oEnergetice.cz

Reference: www.czgbc.org

SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta, Oceňování staveb 3 (podklady, analýzy trhu, veřejné zakázky), 1.vydání, Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013, ISBN 978-80-01-05423-9.

Zdroj úvodní fotografie: echarris.sk

Štítky:

Potřebujete být v obraze ohledně elektroenergetiky?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti elektroenergetiky a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
Ukrajina začala vyvážet elektřinu do EU. Snižuje závislost Evropy na Rusku
1. červenec 2022, 05:48
Gazprom sabotuje plnění českého plynového zásobníku. Místo ruské firmy ho začne plnit ČEZ
30. červen 2022, 11:48
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se