Domů
Jaderné elektrárny
Americká iniciativa EMA hledá nejlepší bezemisní energetický mix
Zdroj: Ultra Safe Nuclear
Zdroj: Ultra Safe Nuclear

Americká iniciativa EMA hledá nejlepší bezemisní energetický mix

Nástroj vyvinutý iniciativou EMA podporuje komunity snažící se o přechod k bezemisní energetice. Hlavním cílem společenství je navrhnout správný mix energetických zdrojů pro konkrétní dobu, místo i komunitu.

Iniciativa Analýzy energetických trhů (EMA) byla založena několika institucemi pod vedením INL. Mezi ty se řadí i vybrané americké univerzity, které problematiku přechodu k bezemisním zdrojům energie aktuálně řeší. Víceoborové týmy zahrnují právníky, sociology, experty na energetickou politiku, inženýry i vědce.

Hlavním smyslem těchto týmů je identifikace vztahů mezi technologickým, sociálním a ekonomickým systémem a jejich schopností při nasazení bezemisních energetických systémů budoucnosti. Nové znalosti a zkušenosti poskytnou ucelenější přehled informací při výběru správných energetických zdrojů.

S využitím inovativních přístupů založených na zkušenostech a možnostech jednotlivých komunit je možné dosáhnout rychlejšího přechodu k čisté energetice. Nové možnosti poskytnou komunitám šanci prospívat z nových zdrojů energie. Neexistuje ale jedinečné řešení pro každého. Nová iniciativa se snaží hledat způsoby podle konkrétních možností daných lokalit.

Přístup iniciativy EMA spočívá ve tvorbě mapy s hodnotami odpovídajícími výběru zdroje. Tyto hodnoty jsou založeny na vícerozměrném rozhodovacím procesu posuzujícím nové příležitosti v energetickém sektoru, který nyní prochází změnami. Mezi své volby při výběru bezemisních zdrojů EMA zahrnuje i konvenční a pokročilé mikroreaktorové jaderné technologie.

Mirko modulární reaktor společnosti USNC Zdroj: globalfirstpower.com

Rozhodovací proces je založen na detailní analýze sociálních parametrů, technických atributů jednotlivých zdrojů, možnostech a infrastruktuře daných lokalit. Všechny tyto aspekty tvoří základ pro tvorbu nového modelu energetiky.

Snažíme se porozumět tomu, co je důležité pro konečného uživatele, abychom lépe zhodnotili jednotlivé technologie. Snažíme se o vytvoření modelu, který by umožnil jejich jednoduché porovnávání, a tudíž i cenové hodnocení. EMA se snaží změnit pohled na jadernou energetiku. Stále více se zajímáme o sociální aspekty tohoto zdroje energie.  Důležitou součástí nasazení této technologie je i její akceptace komunitami.“

Výběr energetických zdrojů je prozatím založen na studiích prováděných univerzitami v Aljašce a Wyomingu. Jedná se o dva státy, které nyní silně závisí na fosilních zdrojích a aktivně se snaží hledat nové příležitosti při přechodu na čistou a hospodárnou energetiku.

Studie z Wyomingu upřednostňuje bezemisní výrobu elektřiny v odstavené uhelné elektrárně, kde budou využívány čisté zdroje energie včetně jaderných technologií. V Aljašce jsou v úvahu dvě varianty. První varianta upřednostňuje využívání malých reaktorů a mikroreaktorů poblíž stávajících zdrojů energie, zatímco druhá studie přesouvá malé reaktory do blízkosti dolů, kde by jaderná technologie poskytovala energii pro těžbu a zpracování nerostů.

Na základě zkušeností z těchto modelů vytvoří iniciativa EMA hodnoty pro zdokonalení výběru vhodného zdroje energie.

Dle webových stránek iniciativy EMA zatím není navázaná žádná spolupráce na tvorbě těchto studií. Letectvo spojených států amerických však nedávno vydalo žádost o návrhy na vývoj mikroreaktoru pro leteckou základnu Eielson na Aljašce. Zařízení by mělo dodávat 5 MWe, což odpovídá spotřebě základny. Na dalším nasazení mikro modulárních reaktorů od začátku roku spolupracují Copper Valley Electric Association a Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC). Společně pracují na studii proveditelnosti a nasazení zařízení, které by pomohlo snížit závislost na fosilních palivech na Aljašce. Výstavba podobného zařízení je plánována poblíž odstavené uhelné elektrárny ve Wyomingu. Zde by měl být postaven sodíkový reaktor Natrium od společnosti TerraPower.

Mikro modulární reaktorová technologie

Pojem mikro modulárních reaktorů není jednoznačně zaveden a ucelen. Jedná se o malé modulární reaktory, jejichž výkon je řádově nižší, než výkon reaktorů označovaných jako SMR s mnohem delší délkou kampaně. Vysokoteplotní mikro modulární reaktor generace IV společnosti USNC dosahuje výkonu 15 MW a plánovaná délka kampaně je 20 let.

Významnou výhodou těchto technologií je menší zóna havarijního plánování, což umožňuje jejich nasazení v blízkosti spotřeby energie. Zároveň díky nízkému výkonu reaktoru je možné tyto zdroje regulovat podle zatížení sítě a nasadit je tak společně s nestabilními obnovitelnými zdroji energie jako solárními panely či větrnými turbínami.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Ivan Švančara
15. říjen 2022, 09:37

citujem:” Víceoborové týmy zahrnují právníky, sociology, experty na energetickou politiku, inženýry i vědce”.

U nas o energetickom mixe rozhoduju politici, zeleni a roztlieskavaci.

Vidite v tych pristupoch nejaky rozdiel?

Jiří Syn
15. říjen 2022, 13:44

Eielson AFB leží v těsné blízkosti Fairbansk, města s více než 30k obyvateli. S ohledem na to se mi zdá neefektivní se tam za každou cenu snažit nakonstruovat reaktor "na míru" pro těch 5MWe co potřebuje jenom základna, klidně by měli použít jakýkoliv komerčně dostupný reaktor v přibližně této výkonové oblasti (můj názor je že většina z nich bude větších, odvozeních např. od ponorkových či LL reaktorů) a přebytky realizovat v okolí, dokonce by na to ani nepotřebovali žádné dálkové vedení na těch pár kilometrů...

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se