Desítky miliard přednostně pro energetické veterány na velké solární parky?

DomůObnovitelné zdrojeDesítky miliard přednostně pro energetické veterány na velké solární parky?

Již za několik dní bude mít českou premiéru první virtuální veletrh a konference Smart Energy Forum, jenž proběhne ve dnech 25.-26. listopadu 2020. Důležitým diskutovaným tématem bude i nastavení Modernizačního fondu, který bude v oblasti obnovitelných zdrojů hlavním nástrojem budoucího rozvoje branže.

Hrozba rozvoje moderní energetiky

S aktuálním návrhem pravidel však zástupci čisté energetiky zásadně nesouhlasí. Poškodil by prý živnostníky, malé a střední podnikatele, domácnosti i obce. Zvýhodňuje naopak velké energetické společnosti, a potlačuje to rozvoj moderní energetiky v Česku.

Velkou většinu z přibližně 150 až 200 miliard v Modernizačním fondu (MdF) by měli dostat přednostně ČEZ, Křetínského EPH, Tykačův Sev.en a další velké elektrárenské a teplárenské společnosti.

Vyplývá to z návrhu Obecného programového dokumentu k implementaci Modernizačního fondu, který v Programu č. 2 Nové obnovitelné zdroje energie (RES+) definuje za cílové příjemce podpory „Držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)”. Výrobci elektřiny, kteří jsou zařazeni do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, si tuto definici vykládají tak, že 100 % alokace bude určeno pouze jim.

Navíc, v sektoru čisté energetiky panují opodstatněné obavy, že tito energetičtí veteráni použijí velmi štědré státní dotace a budou za ně stavět předražené velké fotovoltaické elektrárny a velká akumulační úložiště (baterie). Na takovéto nastavení by doplatili všichni ostatní zájemci o obnovitelné zdroje – občané, živnostníci, malé a střední firmy či obce

Desítky miliard korun jen pro vyvolené?

Privilegovaný přístup k desítkám miliard z emisního obchodování už Česko jednou zažilo. V roce 2009 si ČEZ a další velké energetické společnosti prolobovaly v parlamentu formou přílepku k jinému zákonu nárok, že 40 % emisí CO2 nemusí pokrýt nákupem emisních povolenek, a to za podmínky, že uspořené peníze investují do ekologických opatření.

Standardně jsou výnosy z aukcí povolenek příjmem státu, který tak přišel o 70 miliard korun (2010-2019). Šokující je, že více než 85 % tzv. ekologických investic přistálo v uhelné energetice (retrofity uhelných elektráren, teplárna České Budějovice, elektrárna Ledvice).

Tohle oboje jsme tu už jednou měli. Povolenky takzvaně zdarma, které přihrály energetickým gigantům bezpracné desítky miliard výměnou za jejich investice do ekologizace. Anebo přemrštěná podpora pro velké solární elektrárny. Další podobný skandál by mohl pověst obnovitelných zdrojů nenapravitelně poškodit,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Unikátní diskuze o dotacích

Program RES+ Modernizačního fondu tak bude s očekávanou alokací cca 60 až 80 mld. zdaleka největší) podpůrným nástrojem rozvoje nových obnovitelných zdrojů v příští dekádě. Bude disponovat násobně či dokonce řádově více prostředky než ostatní programy, ze kterých je či bude možné rozvoj obnovitelných zdrojů platit (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

Podle Komory OZE však musí model přidělování investiční podpory splňovat tři základní principy: princip otevřenosti všem okruhům příjemců, to aby stát preferoval lokální výrobu z OZE a v případě fotovoltaiky instalace na budovách a okolí před výstavbou ve volné krajině a princip dotační transparentnosti.

O tom jak správně nastavit dotace můžete diskutovat se Štěpánem Chalupou, Alešem Hradeckým  a dalšími experty během konference Smart Energy Forum, jenž proběhne ve dnech 25.-26. listopadu 2020.