Domů
Rychlé zprávy
EU dosáhla svých klimatických cílů pro rok 2020, ukazují předběžná data
Průmyslová výroba, emise
Zdroj: pxfuel

EU dosáhla svých klimatických cílů pro rok 2020, ukazují předběžná data

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) odhaduje, že EU dosáhla svých tří cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020, a to snížení emisí skleníkových plynů o 20 % ve srovnání s rokem 1990, zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie na 20 % a zvýšení energetické účinnosti o 20 %.

Zpráva EEA podle předběžných údajů uvádí, že emise skleníkových plynů v EU v roce 2020 meziročně klesly o 10 %. Tento významný pokles silně souvisel s pandemií onemocnění COVID-19, ale rozsah tohoto vlivu je ve srovnání s úlohou klimatických politik nejistý. Pro srovnání, mezi roky 2018 a 2019 emise skleníkových plynů v EU klesly o 4 %.

Výrazné překročení cíle snižování emisí skleníkových plynů

Analýza vychází z konečných údajů o klimatu a energetice za rok 2019 a předběžných údajů za rok 2020. Podle odhadů EEA byly v roce 2020 hrubé emise skleníkových plynů v EU-27 o 31 % nižší než v roce 1990. To představuje výrazné překročení cíle snížení emisí o 20 %. Čisté emise EU dle odhadů poklesly ve stejném období o 34 %.

Historické trendy a prognózy emisí skleníkových plynů. Zdroj: EEA, Trends and projections in Europe 2021, Report No 13/2021

Na základě předběžných údajů však svého národního cíle v roce 2020 dosáhlo pouze 21 členských států. Země, které svůj cíl nesplnily, tedy Bulharsko, Kypr, Finsko, Německo, Irsko a Malta, by musely využít flexibilních opatření, jako je nákup emisních kvót od jiných zemí EU, aby své zákonné cíle splnily.

Hospodářská odvětví spadající pod evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS), včetně výroby elektřiny a těžkého průmyslu, dosáhla mnohem výraznějšího snížení emisí než odvětví nespadající pod EU ETS, zahrnující odvětví dopravy, budov a zemědělství.

Podíl využívání OZE dosažen i v dopravě

Podle předběžných odhadů EEA dosáhla EU v roce 2020 podílu výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) na spotřebované energii ve výši 21,3 %. Podle analýzy agentury EEA je celkový pozitivní pokrok způsoben především zvýšeným využíváním OZE pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení.

Využívání OZE v dopravě roste pomaleji, ale předběžné údaje naznačují, že EU těsně dosáhla cíle 10% využití obnovitelné energie v tomto odvětví.

Požadované zvýšení energetické účinnosti dosaženo jen díky koronaviru

Dosažení 20% snížení spotřeby energie se zdálo být po mnoho let nepravděpodobné, ale zdá se, že rozsáhlá omezení v roce 2020 v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 stlačila spotřebu primární energie a konečnou spotřebu energie v EU pod cílovou úroveň, a to o 5 %, resp. 3 %.

Cíle pro rok 2030

EU v červnu přijala cíl do roku 2030 snížit čisté emise skleníkových plynů o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Tento cíl otevírá cestu k dosažení klimatické neutrality v EU do roku 2050.

EEA odhaduje, že podle nejnovějších dostupných národních prognóz by realizace politik a opatření v oblasti klimatu a energetiky, které jsou v současné době plánovány na národní úrovni, mohla do roku 2030 vést ke snížení čistých emisí o 41 %.

Tyto projekce však zatím nezohledňují nová opatření navržená v klimatickém balíčku Evropské komise "Fit for 55", která mají vést k dosažení cíle 55 % čistého snížení emisí. Je proto zapotřebí dalšího snížení emisí, které může EU nasměrovat k dosažení cíle 55 % do roku 2030 a ke klimatické neutralitě do roku 2050.

Zpráva rovněž uvádí, že k dosažení cíle EU v oblasti OZE je třeba pokračovat v jejich zavádění pro výrobu elektřiny. OZE musí také pokrýt mnohem větší podíl energie používané pro vytápění, chlazení a dopravu, zároveň je zapotřebí jejich rozšíření do dálkového vytápění a chlazení.

Dosažení cíle EU v oblasti energetické účinnosti do roku 2030 bude rovněž vyžadovat podstatně rychlejší zvyšování energetické účinnosti, než které bylo dosaženo v letech 2005 až 2020.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(51)
Frank
1. listopad 2021, 08:47

Největší ekonomika a klimatický planetární důvěrník EU, tedy Německo ovšem neplní a navíc mu největší podíl proudu v roce 2021 vyrobily uhelné elektrárny.

Arimatejský
1. listopad 2021, 09:32

Taky se ovšem sluší dodat, že Německo splnilo 20-20-20 s přehledem, nesplnilo svůj národní cíl, který byl vyšší. Vzhledem k tomu, že Česko v cíli OZE zůstalo pod 20 pct, bych moc SRN nekritizoval na vašem místě.

hlpb
1. listopad 2021, 10:03

Podíl vyrobené energie dle zdrojů k 1.11.2021:

Německo:

1.OZE = 48%

2. fosilní zdroje = 38%

3. JE = 13%

ČR:

1. fosilní zdroje = 48%

2. JE = 38%

3. OZE = 14%

Emil
1. listopad 2021, 10:18

Jinými slovy, po definitivním odstavení jádra za rok a kousek na tom bude z pohledu podílu nízkoemisní elektřiny tento klimatický planetární důvěrník plus mínus stejně jako klimaticky zcela neuvědomělá a zpátečnická ČR, navzdory více než dvacetileté urputné snaze...

hlpb
1. listopad 2021, 10:37

neboj Emile, můžeš sledovat v dalších letech, jak se jim povede dál, se zelenými ve vládě přechod na OZE ještě zrychlí : ), jen za prvních devět měsíců v Německu nainstalovali cca 13 mil. solárních panelů a cca 500 větrníků, tyto nové zdroje vyrobí za rok stejně energie jako plánovaný nový blok v Dukovanech, ten se ale bude dokončen za cca dvacet let : ), u VTE a FVE jim na to stačilo pár měsíců...

Emil
1. listopad 2021, 11:05

Až na to, že to tempo 500 větrníků ročně tak akorát pokryje ty, kterým bude v následujících letech postupně končit životnost. Srovnání velkého Německa s malou ČR tradičně úplně mimo.

Jiří
1. listopad 2021, 11:49

Doteď to byla legrace, i v těch nejoptimálnějších podmínkách byly OZE v Německu lehce pod 100 % celkové výroby elektřiny, teď už bude muset u každého nového zdroje být nějaká forma akumulace, ideálně baterie. Pokud baterie nestačí (což se stane za dalších cca 10-15 procentních bodů podílu OZE), pak bude potřeba dlouhodobá akumulace a to je ekonomický i ekologický nesmysl. Takže se skutečné OZE v Německu dostane někam k 55-60 % a další podíl se bude tahat falešnými OZE, neboli ekologickým zvěrstvem jako je dovážení biomasy nebo vodíku z jiného kontinentu.

hlpb
1. listopad 2021, 12:18

Tempo instalací nových větrníků a hlavně solárních panelů, je mnohem vyšší než vyřazovaní starých. A proč ti vadí srovnání, jen si to vynásob nebo vyděl 8. Jo já zapomněl, že ti nejde matematika a hlavně vypadá i po tom přepočítání JE vedle VTE a FVE dost směšně. Tak já ti pomůžu.

Česká vláda plánuje za dvacet let zprovoznit 1 nový jaderný blok energie, který vyrobí cca 8 TWh/rok, nutno dodat, že to bude trvat, tak ukrutně dlouhou dobu, že se ve stejné době začnou zavírat staré bloky Dukovan, tzn. bude v JE záporná bilance. A Německo při přepočtu stejné množství energie zajistí pomocí FVE a VTE za 9 měsíců x 8 (větší stát, pro férové porovnání) = 72 měsíců = 6 let. A máme tady jednoznačného vítěze a za cca poloviční cenu. To mě baví. Naštěstí s novou vládou nastane rozvoj moderní energetiky i u nás. Ty volby vyřešily takovou spoustu věcí, paráda.

Emil
1. listopad 2021, 13:04

Bláho, článků o tom, jak dlouho po skončení dvacetileté podpory hodlají provozovatelé držet německé větrníky v chodu, tu bylo několik. Tento proces začal pomalu loni, například příští rok skončí podpora více než dvojnásobnému instalovaném výkonu, než se letos uvádí do provozu. Takže to množství vyřazených větrníků bude postupně zákonitě výrazně narůstat.

Hlavně jste zapomněl na to, že nový blok v Dukovanech není zdaleka jediný nízkoemisní zdroj, který se bude v ČR uvádět do provozu, ta fotovoltaika se tu bude ve velkých objemech stavět také, což nakonec i sám přiznáváte a tím popíráte sám sebe. A vláda neplánuje spustit nový jaderný zdroj v roce 2036, což je za patnáct let a ne za dvacet, takže než začnete někomu podsouvat, že neumí násobit nebo dělit, měl byste se nejdřív naučit odčítat.

hlpb
1. listopad 2021, 13:33

Emile, tak to je dobrej vtip rok 2036, tomu datu už nevěří, kromě tebe v ČR nikdo. Časový ultranesmysl. Všechny projekty JE v EU se proti původnímu plánu opozdily, bez výjimky a v ČR nebude situace jiná naopak. Např. poslední projekt v Maďarsku nabral zatím zpoždění cca 3 roky a to ještě nezačali :)). Jen je škoda, že na zjištění toho, že rok dostavby 2036 je k smíchu, si budeme muset počkat neskutečných 15 let : ))))). A je pravděpodobné, že většina diskutujících se toho ani nedožije, komu je aktuálně cca 57 let a více má smůlu... Ale na pondělí jsi mě pobavil.

Emil
1. listopad 2021, 13:40

Bláho, o tom čemu věřím nebo nevěřím jsem vůbec nic nepsal, tak mi to nepodsouvejte. Já píšu o tom, kdy "Česká vláda plánuje zprovoznit 1 nový jaderný blok", což je skutečně rok 2036, tedy za 15 let a ne za 20, jak jste tvrdil vy. Co vy si o tomto plánu myslíte je mi úplně lhostejné, protože to na něm vůbec nic nemění.

hlpb
1. listopad 2021, 13:56

No slibem nezarmoutíš, hele jestli se ti bude lépe žít, tak já si myslím, že nový blok bude už v roce 2030, možná dva. Jinak si zajeď na dovolenou do Finska, Francie, VB, Maďarska a Slovenska ti všichni ti o plánovaných termínech řeknou mnohem více. Na této diskuzi je sranda, že je úplně jedno, jestli to bude v roce 2036, nebo v roce 2042, je to tak neskutečně daleko, že dnes narozené děti, půjdou k maturitě až se bude stříhat páska. :))))). Ale zase můžeš napsat všem klientům EnBoh., že ať vydrží, že už se na zlepšení pracuje a že za pouhých 15 let (Bláha tvrdí za 19 let) už bude energeticky lépe...:))))

Emil
1. listopad 2021, 14:05

Bláho, jak jsem už jednou psal: "co vy si o tomto plánu myslíte je mi úplně lhostejné", takže z toho logicky vyplývá, že se mi bude žít úplně stejně, ať sem napíšete datum jakékoliv. A asi proto že je úplně jedno v jakém to bude roce, tu o tom datu pořád dokola plácáte nesmysly, že?

hlpb
1. listopad 2021, 14:21

Emile, ale nebude, to ty tady opakuješ 2036, 2036, 2036, 2036 a určitě přitom boucháš ručičkou do stolu, jak malé dítě. Jinak jde vidět jak jsi v diskuzích stále víc agresivnější, na tisíc honů, jde cítit, že to nejde politicky, energeticky a automobilově podle tvých přání a přestav. Já tě vždycky upozorňoval, že žiješ v Emilově Matrix světě, ale realita se ubírá, zcela jiným směrem. Na rozdíl od tebe, jsem spokojen ze směřováním světové a brzy i české energetiky, stejně tak elektromobility, a samozřejmě, i politika je OK.

Emil
1. listopad 2021, 16:47

Bláho, víte evidentně kulové o tom, co jde "politicky, energeticky a automobilově" podle mých přání a přestav, ale když vás baví se tu ztrapňovat takovými dětinskými útoky, tak si klidně poslužte, bránit vám nebudu.

hlpb
1. listopad 2021, 17:34

Emile, vidíš přesně o té rostoucí tvojí agresivitě jsem psal, víme, že se to nevyvíjí, jak sis před lety myslel, musím dodat, že jsem tě na to mockrát dlouhá léta upozorňoval. Měl by jsi si srovnat čakry, máš je evidentně dost rozbitý...

energetik
1. listopad 2021, 23:55

nebude dokončen ani za 20 let.

Jan Veselý
1. listopad 2021, 12:47

Nebudou na tom stejně. Oni totiž mají již zaběhnutý proces jak být každý rok o kousek lepší. Emil, Vladimír a vedení ČR mají akorát jaderný sen, na příštích 15-20 let než z něj, MOŽNÁ, něco bude.

Emil
1. listopad 2021, 13:17

To je krásně vidět právě letos, jak jsou "o kousek lepší než loni". A stejně tak to bude zákonitě vidět v následujících letech, až jim vypadne těch cca 65 TWh nízkoemisní výroby, což je objem, který pracně navyšovali zhruba od roku 2013.

hlpb
1. listopad 2021, 13:46

Emile, těch 65 TWh/rok nahradí nejpozději v roce 2026.

Přestanou tolik vyvážet, letos pořád mají bilanci cca + 11 TWh. A začnou víc dovážet z Dánska (vítr), Norska (voda) atd. Zbytek dodají nové VTE a FVE, za pět let jen FVE vzroste o cca 30 TWh/rok.

Emil
1. listopad 2021, 13:51

Bláho, vaše věštby mě absolutně nezajímají.

hlpb
1. listopad 2021, 14:13

Emile, ale to by měly, protože všechny vycházejí z dokonalou přesností, v roce 2017 jsem tvrdil, že o konci spalovacích aut je rozhodnuto a nahradí je elektromobily. Že Tesla se stane nehodnotnější automobilkou, a jak to dopadlo, už víme. Tvrdil jsem, v tom samém roce, že Německo bude v roce 2020 vyrábět z OZE 250 TWh/rok a stalo se. Tvrdil jsem letos na jaře, že tato hrůzovláda, která brzdí rozvoj moderní energetiky skončí a vyhraje demokratická opozice a zase jsem měl pravdu. Hele kdyby jsi chtěl něco vědět, tak klidně napiš, rád ti poradím. Ale slyšet pravdu bolí, že...

Emil
1. listopad 2021, 14:47

Bláho, vaše smůla je v tom, že si ty vaše největší perly schovávám, jako třeba když jste ještě před pár měsíci tvrdil, že "V Evropě poptávka po fosilních palivech už vrcholu dosáhla byl to rok 2019 od tohoto roku už bude jen klesat", nebo jako když jste tvrdil o podmořském kabelu Nordlink, že "Kabel 1,4 GW: dovoluji si jen konstatovat, že tento kabel bude zásobovat 3,6 mil. domácností = cca 10.000.000 obyvatel = všechny domácnosti a všichni obyvatelé ČR." - přitom podle dat ENTSO-E to je zatím letos jen 3,5 TWh, což tedy na spotřebu českých domácností, která byla loni podle dat ERÚ 16 TWh, nestačí ani omylem, vy věštče. Mám pokračovat, jak "všechny vycházejí z dokonalou přesností"?

hlpb
1. listopad 2021, 16:07

Emile, ano rok 2019 byl jednoznačně vrchol poptávky a spotřeby ropy v EU, EU už nikdy nespotřebuje tolik ropy jak v tomto roce 2019, to jsem napsal a to se potvrdilo. Teď už díky rychlému přechodu na eletroauta začne spotřeba rychle klesat, jedno nové EV ušetří cca 40 barelů ropy/rok. V Norsku například spotřeba benzínu a nafty klesla proti vrcholu už o 25%. To se vyplnilo, tak jako se vyplnil další fakt, že celosvětově dosáhly spalovací auto svého vrcholu v roce už v roce 2017, nikdy už se jich tolik neprodá. Kabel do Norska velkou část roku nejel naplno. Neboj se do konce roku ještě něco přidá. I tak je zatím 3,5 TWh na jeden drát slušný výkon. Co tam máš dál, taky ti mohu dohledat, když jsem psal, aby lidi kupovali akcie čínské Tesly firmy Nio, já nakoupil za 7 dolarů, dnes je cena 40 dolarů. Máš taj ještě něco, co se nevyplnilo : ).

Emil
1. listopad 2021, 16:27

Bláho, vy jste ale tvrdil, že poptávka "od tohoto roku už bude jen klesat", což se rozhodně nepotvrdilo a letos se děje pravý opak. Stejně tak se nepotvrdilo, že ten kabel bude zásobovat 3,6 mil. domácností = všichni obyvatelé ČR. Zvládá sotva tak čtvrtinu. A jestli v těch vašich věštbách nepočítáte s takovými "detaily", jako že "kabel do Norska velkou část roku nejel naplno", když ani nikdo nikdy nepočítal s tím, že celý rok naplno pojede, tak pak není divu, že vám ty vaše věštby nevycházejí.

hlpb
1. listopad 2021, 16:27

Emile budu na tebe dnes moooc hodný, a poradím ti jeden další dobrý tip, podobný tomu s akciemi Nia.

Rozhodně bych doporučoval nakoupil co nejrychleji coin Shiba Inu....já už to udělal a hádej

hlpb
1. listopad 2021, 17:13

Emile, Emile podívej se pořádně, já jsem mluvil o fosilních autech a poptávce po ropě, a to se potvrdilo, EU měla vrchol poptávky a spotřeby benzínu a nafty v roce 2019. Toto číslo už nikdy nebude překonáno. Ani rok 2021 nedosahuje zdaleka čísel z roku 2019, sorry jako, Možná jsi si toho nevšimnul, ale ekonomika jede, tak na úrovni roku 2017. Ten jeden drát dokáže přenést celkem za rok 10 TWh, je na jeden drát paráda, jen tento jediný kabel dokáže nahradit cca 15% zbývajících německých JE. Super.

Emil
1. listopad 2021, 17:24

Bláho, co přesně nechápete na svém vlastním výroku, že "poptávka po fosilních palivech už vrcholu dosáhla byl to rok 2019 od tohoto roku už bude jen klesat"? Potřebujete to nakreslit, jak vypadá takový "už jen pokles"? A fosilní paliva zdaleka nejsou jen ropa.

hlpb
1. listopad 2021, 17:46

Emčo, o tvé slabé matematice všichni vědí, ale že ty máš špatné oči, že ty jsi nebyl dlouho kvůli kovidu na očním? Jednalo se o diskuzi o spalovacích autech a jasně jsem psal o dvou vrcholech, jednom prodejovém, ten byl v roce 2017, od té doby prodeje spalovacích aut klesají a klesnou k nule. A druhý byl o fosilních palivech do aut = nafta, benzín = ropa a zde nastal vrchol v roce 2019. Od tohoto roku začala poptávka klesat a už nikdy nedosáhne hranice 2019. Už tomu rozumíš, HELE EMČO, JESTLI JSOU PRO TEBE TY PÍSPENKA MALÁ, RÁD TI POMŮŽU, ZNÁM SKVĚLÉHO OČAŘE, CHCEŠ KONTAKT? PROSÍM, NENÍ ZAČ.

Emil
1. listopad 2021, 18:57

Bláho, v té vaší věštbě o prodejích spalovacích aut vůbec nic nebylo, bylo tam jen o trvalém poklesu poptávky po fosilních palivech, která se nekoná, takže o problémech se zrakem a matematikou bych být vámi pomlčel.

Davis
1. listopad 2021, 13:12

Když se dívám na podíly dle zdrojů, vidím u ČR vyváženou energetickou bilanci, schopnou sanovat nedostatky v dodávce z OZE.

U Německa lze takové seskupení zdrojů sanovat pouze dodávkou z venčí, tedy z okolních států.

Takže Německo se může bít do hrudi jen proto, že se má o koho opřít.

frank
1. listopad 2021, 14:08

v 1 pololeti uhli 27 % , plyn 14 % , jadro 12 % ostatni konvecni zdroje 2 % nu a oze vitr 22% solar 9% bioplyn 6 ostatni 7 ... cili konvencni zdroje 56 procent a oze 44 procent... cisla z nemeckeho stataku ze září...

před pár dny (21. října) zveřejnil německý staťák čísla skutečného využívání instalovaných kapacit za letošn první pololetí , vítr 20,9 procent, u solaru 10,5 biogas 56,7 procent

hlpb
1. listopad 2021, 16:15

No vidíš Franku koukám na data za podzimní měsíc říjen. Kdy podle místních odborníků FVE nevyrobí skoro nic.

A vidím, že v říjnu vyrobila německá FVE = 4 TWh

Ještě pro místní jaderné aktivisty porovnání výroby jejich jaderných chrámů Dukovan + Temelína dohromady, ajjajaj naších 6 bloků vyrobilo pouhých 2,9 TWh.

Navíc to vypadá, že i v listopadu německé FVE vyrobí víc jak naše JE :))).

Antonín Mikeš
1. listopad 2021, 16:27

Chcete-li porovnávat jejich JE tak tedy budiž.

Německé, tedy jejich JE, dodali v říjnu dle zdejšího energostatu 5,2 TWh a tedy porazili FVE na hlavu když už tady musíte neustále vytahovat to co bych označil Carlosovým termínem "ptákometrie".

Naše FVE za stejné obodbí ubohých 0,2 TWh, což ani nestojí za řeč.

hlpb
1. listopad 2021, 16:33

Mikeši, souhlasím dokonce tě opravím bylo to 5,3 TWh, neubírej. Já o tom samozřejmě vím, jen jsem na dvou číslech chtěl ukázat, místním Atomfanatikům, že FVE vyrábí i v říjnu víc než naše dvě JE, oni to člověče dle příspěvků pořád netuší, a dokud tady budou opakovat informace, že FVE vyrábí jen v létě, budu to tady vyvracet, dokonce vyrábí víc i v listopadu a únoru, osvětě jednou hurá : )))

hlpb
1. listopad 2021, 16:44

Tondo, proč jim ubíráš, německé JE vyrobily v říjnu dokonce 5,3 TWh, já to samozřejmě vím, ale tady v diskuzích neustále píší místní atomíci, že FVE vyrábí jen v létě. Tak jsem je chtěl poučit, že to není pravda, a že i na podzim vyrobí mnohem více než dvě JE. To se na mě nemůžeš zlobit, že je nechci nechat v nevědomosti...

richie
2. listopad 2021, 13:28

krasna matematika na sposob blahu porovnavania hrusiek s jablkami

porovnava vyrobenu energiu Nemeckej FVE s Ceskou JE

4TWh vs 2,9 TWh (teda vyrobili o cca 40% viac)

ale nenapise ze FVE na to museli mat instalovany vykon cca 56GW oproti porovnavanym 4GW (co je o 1300% viac)

TechnikTom
3. listopad 2021, 00:22

Přesně tak.

Hlavně v noci......

Vladimír Šťastný
1. listopad 2021, 10:22

Stejně tak, jako EU přestala honit a předhánět Ameriku, potichu přestane honit uhlík a CO2.Počítám, že pokud do roku 2025 nezajde EU na vlastní blbost, tak ve stejné době už nebude o nějaké uhlíkové neutralitě slyšet.

Jan Stehlik
1. listopad 2021, 11:02

Ale bude . Do klimaagendy se nainvestovalo takové obrovské množství politického kapitálu , že už není cesty zpět . Ono je to jednoduché , zavádět daně regulace a omezení . Horší je to naordinovat ekonomický rust a rozvoj , Jak nám ukazuje Lisabonská strategie s cílem vytvořit z Evropské unie do roku 2010 „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa ,,

Problém je , že jsme tak bohatí , že nevadí stagnace . Dobře je to viditelné třeba u nemovitostí . Po revoluci , jsem si myslel že bude stavební boom , ale podlahová plocha se nezvětšila a jsme stále na té třetině oproti USA . A všichni jen tvrdí že , bytu je dost , že zde žádný problém není . A přitom se blížíme konci žebříčku v dostupnosti bydlení .

Tudíž já očekávám , že cílu bude dosaženo , pulka republiky bude pobírat dotace a budem se prsit jak jsme to odrbali , i když budem platit daně jak mourovatí.

Stačí si přečíst pár ekonomických článku a tam nedoporučují evropské akcie , protože se zde nečeká ekonomický rust.

mart
1. listopad 2021, 12:26

Náboženství se neopouští lehce. A Němci jsou na to experti, minule to některým došlo až když sovětský voják chodil po zahradě berlínského kancléřství. Tentokrát se to zase neobejde bez bezvětrného ledna s kolapsem sítě.

Jan Veselý
1. listopad 2021, 12:58

Ekonomika EU na vaše řeči kašle a (od přijetí Lisabonské strategie) změnila svou obchodní bilanci z -200 miliard EUR/rok na +300 miliard EUR/rok.

A akciové trhy o výkonnosti ekonomiky moc neříkají. Že se v EU nepěstují "stock buybacks" a jiné kraviny uměle navyšující ceny akcií jako v USA, nebo že se tu nemusí řešit obří spekulační bubliny jako v Číně, hodnotím jako výhodu.

Jan Veselý
1. listopad 2021, 12:49

EU už ekonomicky Ameriku honit nepotřebuje, z pohledu konkurenceschopnosti ekonomiky jí už nechala pěkný kus za sebou. Stačí se podívat na divergenci obchodních bilancí USA a EU.

Milan Vaněček
1. listopad 2021, 17:36

Je vidět jedna věc: EU dosáhla svých klimatických cílu k roku 2020, jak plánovala. Nenastal žádný blackout, i když jaderných elektráren v EU ubylo. Podařilo se totiž nainstalovat tolik OZE, bay byl cíl sponěn.

Ti co tvrdili, že svých cílů EU nedosáhne, že budou blackouty, se mýlili.

Dokáží to přiznat?

Buď zde veřejně, nebo aspoň v tichu pro sebe?

Emile, Ondro, Antoníne, Franku, Vladimíre, ....

jozka
1. listopad 2021, 17:50

Ne, nebyl zadny blackout. Ale ze to obcas dalo tem osklivym fosilnim elektrarnam fusku, ze...

Milan Vaněček
1. listopad 2021, 18:13

Ano.

Emil
1. listopad 2021, 18:31

Vaněčku, přestaňte si mě laskavě brát do úst, nebo doložte, kde jsem tvrdil, "že svých cílů EU nedosáhne, že budou blackouty".

Marcel
2. listopad 2021, 09:45

A až na to, že dosažení dalšího snížení emisí bude potřeba další epidemie typu Covid. To snad opravdu nechce nikdo.

Richard Vacek
1. listopad 2021, 18:39

Takže covid je na straně EU a zajistil splnění toho, co slíbili neschopní politici.

Energetik 007
2. listopad 2021, 09:57

Německá armáda dosáhla svého cíle řeky Volhy a dobyla Stalingrad a pak už to s ní šlo jen z kopce a zastavila se až v totálně zničeném Berlíně.

EU dosáhla svého cíle za cenu totálního rozvratu ekonomiky otázka je jestli to skončí taky zničením Berlína....

hellokitty
2. listopad 2021, 11:50

to si isto vraveli aj dinosauri ked sa na zem rutil ten meteor co viedol k ich zahube, vo vsetkych tych dinosaurich mozeckoch sa odohravalo iba "oh ale co na to ekonomika?"

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se