Ve výzvě Nová zelená úsporám přijalo MŽP žádosti za 1,7 mld. Kč