Domů
Energetika v ČR
Závěry konference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?
Vedení 23

Závěry konference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

Na letošním 21. ročníku konference EGÚ Brno ve dnech 20. a 21. září hledalo více než 350 návštěvníků a téměř 50 spíkrů odpověď na otázku Jak změní evropské úspory českou energetiku? Stále rostoucí prestiž konference byla podpořena i udělením oficiálních záštit ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jako partnery konference si pořadatel zvolil organizace, se kterými dlouhodobě a úspěšně spolupracuje, a to společnost ČEPS a Asociaci energetických manažerů. Mediálním partnerem byl časopis Energetika, magazín All for Power a server OEnergetice.cz. Pořadatel konference děkuje všem těmto subjektům za podporu a oboustranně přínosnou spolupráci.

Název konference v sobě nesl úspory jako jedno z prioritních témat nynější evropské agendy, nicméně konference byla již tradičně zaměřena na energetiku jako celek, především pak na elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a na trh s energetickými komoditami. Tomu odpovídalo i její rozdělení do šesti tematických odborných bloků. Na konferenci Energetika 2017 se představili: 

 • zástupci decizní sféry (MPO, MŽP, MZV, OTE, kompletní nová Rada ERÚ),
 • provozovatelé páteřní energetické infrastruktury (ČEPS, NET4GAS),
 • distributoři plynu i elektřiny včetně LDS,
 • výrobci elektřiny a tepla od malovýrobců po energetické giganty,
 • zástupci akademické obce,
 • nezávislí experti,
 • zástupci dalších institucí.

Závěry konference Energetika 2017

Blok 1: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

 • Nová Rada ERÚ deklarovala priority a rámcové postoje úřadu: předvídatelnost, transparentnost, otevřenost, ochotu naslouchat, vyváženost regulací a finanční stabilitu regulovaných subjektů.
 • Intenzivnější komunikace se zástupci České republiky v Evropském parlamentu je prvořadým prostředkem k prosazování čistší, ale konkurenceschopné energetiky v ČR v rámci pravidel stanovených EU.
 • V této souvislosti doporučujeme pokusit se zamezit prosazování politických cílů, které budou ohrožovat energetickou bezpečnost a snižovat konkurenceschopnost ČR či EU.
 • Energetické úspory mají smysl a jsou i ekonomickým přínosem v omezené míře. Potenciál ekonomicky výhodných úsporných opatření se s rostoucími požadavky na úspory energie rychle vyčerpává. Masivní dotace do úspory energie navíc snižují využití energetických sítí.
 • Pro Českou republiku se jako nejvýhodnější bezemisní energetická strategie jeví rozvoj jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů v kombinaci s aplikací ekonomicky výhodných úspor.
 • Navyšování efektivity při využití energie, zavádění úspor, povede k přinejmenším částečnému, zpětnému navyšování poptávky po energiích, což bude snižovat efekt úsporné strategie na cestě k nízkoemisní energetice.
 • Úspory, byť aplikované v limitním množství, nejsou řešením budoucího deficitu výrobních kapacit elektřiny v ČR.
 • V plynárenství doporučujeme maximálně využít stávající přepravní infrastruktury a rozvíjet jen takové projekty, pro které budou k dispozici zdroje plynu.

Blok moderoval Jan Kanta, mezi přednášejícími byli Pavel Cyrani, Jiří Feist a Michal Macenauer, diskutovali Václav Bartuška, Vladimír Outrata, Jan Kalina, Jan Valenta, Vladimír Sochor a Rada ERÚ.

Vizualizace nových bloků JE Temelín. Zdroj: ČEZ

Blok 2: Jaké vnější vlivy budou formovat energetiku?

 • Národní politiky stále hájí zájmy jednotlivých států a jednotná evropská politika tak prakticky neexistuje.
 • Úspory budou i nadále důležitým bodem agendy EU. Klíčovým nástrojem k aplikaci skutečných úspor jsou EPC projekty.
 • Lídrem prosazování energetických změn v EU je Německo, což lze očekávat i do budoucna – požadavky na změny jsou v Německu silně ideologicky zakotvené.
 • Vzhledem k tomu, že Německo je a i nadále bude určující pro provoz i rozvoj české energetiky, je žádoucí trvale sledovat jeho vývoj a rozvíjet českou energetiku s důrazem na flexibilitu a možnost adaptace na změny v okolních státech, především v Německu.

Blok moderovala Rút Bízková, přednášeli Filip Černoch, Vladimír Sochor, Zuzana Krejčiříková, Tomáš Ehler, diskutovali Pavel Farkač, Pavel Zámyslický, Jakub Vít, Karel Šimeček.

Blok 3: Jaká bude situace na energetickém trhu?

 • Energy only market zůstává vizí a naděje na jeho prosazení v čase spíše klesá. Doporučujeme připravit se na zavádění kapacitních mechanismů v elektroenergetice.
 • Reálně stoupá zájem o instalace malých střešních FVE v ČR (meziroční nárůst o čtvrtinu až třetinu), a to včetně akumulace. Za rok se však jedná spíše o jednotky MW výkonu.
 • Doporučujeme ukotvit právní rámec pro akumulaci.

Blok moderoval Blahoslav Němeček, přednášeli David Kučera, Martin Kašák, Jan Kanta, diskutovali Igor Chemišinec, Karel Vinkler, Ladislav Miškovský

Bateriové úložiště Zdroj: http://aesenergystorage.com/
Bateriové úložiště. Zdroj: aesenergystorage.com

Blok 4: Jaké budou elektrické sítě?

 • Kapacita na profilech české přenosové soustavy se zahraničím je k roku 2030 hodnocena jako dostatečná; doporučujeme však situaci pravidelně vyhodnocovat. Stěžejní investiční akce směřují k bezpečnému vyvedení nových jaderných bloků a k posílení vazby mezi přenosovou a distribučními sítěmi
 • Plánování rozvoje distribučních soustav probíhá v souladu s NAP SG tak, aby bylo možné zajistit připojení decentrálních zdrojů (především jde o FVE) dle hodnot v SEK a NAP (téměř 6 000 MW FVE v roce 2040); na rozvoj distribučních soustav budou kladeny i další nárok, mezi kterými bude nejvýznamnější elektromobilita, která je pro elektroenergetiku zároveň velkou příležitostí.
 • Decentrální zdroje zvyšují potřebu měření a dálkové přenášení výsledků měření provozních veličin v síti a kladou nové požadavky na bezpečnost práce například při opravách síťových prvků.
 • Doporučujeme zavádět nové technologie až v situaci, kdy jsou nezbytné. Předčasné zavádění, například inteligentního měření, vede k navyšování nákladů a nižší ekonomické efektivitě.

Blok moderoval Pavel Šolc, přednášeli Svatopluk Vnouček, Vítězslav Kulich, Radim Černý, Zdeněk Bauer, diskutovali Martin Michek, Roman Vaněk.

Blok 5: Jak se bude rozvíjet plynárenství?

 • Zemní plyn není konkurencí elektřině, každé médium má své místo i v nízkoemisní energetice.
 • Energetické úspory dopadají na plynárenství mnohem intenzivněji – jde především o samovolná nebo velmi výhodná úsporná opatření.
 • Zemní plyn je nejčistším fosilním palivem pro energetiku a bude mít významné místo v doplnění výrobního mixu, zejména na straně vysoce flexibilních zdrojů a při náhradě uhelných technologií v domácnostech i průmyslu.
 • Úplná dekarbonizace domácností, tak, jak ji navrhuje Zimní energetický balíček, je velmi málo efektivní a nevede k významně nižšímu množství emisí skleníkových plynů.

Blok moderoval Oldřich Petržilka, přednášeli Ján Klepáč, Jitka Holubcová, Ludvík Baleka, diskutovali Martin Slabý, Pavel Dočekal.

 

Blok 6: Jaké budeme mít zdroje elektřiny a tepla?

 • Českou energetiku čeká výrazné snížení podílu uhelných technologií ve výrobním mixu elektřiny a tepla.
 • Jaderná energetika je pro razantní snížení emisí skleníkových plynů v prostředí ČR nezbytná.
 • Řada výrobních zdrojů, především starších teplárenských, bude muset najít nové obchodní příležitosti v situaci kontinuálního navyšování restrikcí, které přicházejí při spalování energetického uhlí.
 • Nejnadějnější příležitostí pro výrobní zdroje elektřiny a tepla v ČR je poskytování flexibility výkonu pomocí dobře regulovatelných zdrojů či akumulačních technologií.

Blok moderoval Petr Jeník, přednášeli Petr Závodský, Vojtěch Kotecký, David Onderek, diskutovali Jan Fousek, Pavel Řežábek, Jan Harnych.

EGÚ Brno, a. s., není pouze organizátorem konferencí, ale především jejich odborným garantem již od roku 1997. Jednadvacátá konference potvrdila již dříve nastolený trend, kdy nechce být pouhým sumářem přednášek, ale především unikátní živou diskuzní platformou pro směřování energetiky ČR. Tuto ambici má i do dalšího ročníku, který se bude konat 19. a 20. září 2018 v Brně. Dvaadvacátá konference má jasný cíl: být i nadále nejprestižnější akcí svého druhu v ČR a SR.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(37)
C
1. říjen 2017, 00:26

Pane Wagnere,

onen popěvek patřil politikům, kteří rozhodují. Nevím jak pan Vaněček, ale já po nějakém zákazu něčeho nevolám, vadí mi spíš způsob jakým mají být finance pro JE zajištěny, ať už by to byl úvěr od státu, nebo nebezpečí vysoké garantované výkupní ceny a to jak se k energetice ze strany státu přistupuje. S tím vy ale máte zhruba stejně společného jako já, politici jsou neřízené střely. Hádám že kdybyste si náhodně odchytil poslance tak znalosti toho o čem by měl rozhodovat má tak na úrovni SŠ aniž by si něco našli aniž by četli třeba tento web, nebo kterýkoliv jiný kde se to probírá. Jestli se s některým setkáte, tak se jej nenápadně zeptejte jestli někdy četl co píšete na oslovi. Řeknu to na rovinu, já bych nemohl být poslancem, prostě bych nestíhal všechny ty zákony ani číst natož vědět o čem hlasuji.

Ono to vypadá tak že si politici vzali vaši koncepci, tzv. vyvážený scénář, a vytrhli z toho těch pár stránek o nutnosti JE a udělali s z toho beranidlo a nic jiného je z toho nezajímá. O ničem jiném se nemluví nic jiného se nerealizuje. To ale není problém oné koncepce. Asi krom akčního pánu pro jadernou energetiku (nebo jak se to přesně jmenuje) nic jiného nemáme. Nic se neděje!

Podle mne se spíš měly rovnou předložit nějaké konkrétní plány na schválení a tyto začít realizovat, je tam třeba toho dělat hodně. Není ani připravený či dokonce otestovaný mechanismus aukcí pro OZE, to se prostě useklo po průšvihu s FVE a tak to stojí X let, nedělá se nějaký rámec či mapa postupného odpojování starých zdrojů, takže nám opravdu EU může sakra zavařit. Taky můžeme dopadnout tak že budeme narychlo lepit síť protože befel k nějakému datu nařídí uzavření starých elektráren. Co tu máme co to může potenciálně splňovat přísné normy? 2-3GW konvenčních elektráren a 4.2-4.4GW JE? S plánem bychom se do toho asi nedostali.

Co se týče nějakých nových bloků, tak jestli budu pro či proti bude hodně záležet na tom jaké budou podmínky a jaká odhadovaná cena proudu. Při tom jak jsme se spálili s FVE a s tím co se děje se stavbou (některých) JE ve světě se asi není moc čemu divit. Jestli ČEZ přijde s rozumnou nabídkou, dejme tomu 60-65€/MWh +-15%, ať si to postaví, jestli to bude kolem 80€, pak za mne jen za podmínky že budou opravdu vyřazeny odpovídající uhelné elektrárny a že když bude cena na burze vyšší tak se "přebytečných" euro vzdá, nevím třeba pošle na charitu. Ale jestli to má být jako HPC, tedy 90-100€/MWh, tak to ne, to raději usplavnění Labe a vozit uhlí z Hamburku, nebo po Dunaji do Blavy a pak vlakem.

Josef
28. září 2017, 21:56

Pokud se člověk podívá po politických stranách , pak nejlepší energetický program má stana národně sociální , která říká na rozdíl od ostatních že je nutno postavit několik nových JE a rozmístnit je v republice tak ,aby bylo jejich odpadní teplo bylo maximálně využito pro vytápění velkých měst. Rozdíl v noční a denní spotřebě vyrovná elektromobilita, takže JE je pro budoucnost ideální zdroj a dále , že VTE a FV el. jsou drahé nestabilní a neefektivní zdroje. Je škoda že realitu předkládá mimoparlamentní malá strana , kdežto parlamentní velké strany typu ČSSD předkládají bludy o úsporách a OZE které si dovezly z Bruselu. Každý ví jak to dopadne - hlavním energetickým zdrojem v ČR se stane zemní plyn. Nevím kolik kdo bere za to, aby takovou budoucnost prosazoval.

C
29. září 2017, 01:33

A plánují také to že si k ceně JE budou muset přičíst náklady na odkup otopných soustav? Ono je to sice hezké takto počítat, ale není možné městům takto vnucovat dálkové vytápění ze JE jenom aby se ekonomická efektivita JE zlepšila, třeba i na úkor odběratelů tepla. Měli bychom se vyvarovat takových kroků jako nařizovat kdo co kdy a za kolik bude odebírat.

Z pohledu dodávky tepla, ale i elektrické energie je nejlepší mít zdroj ve městě, nejlépe v centru, nebo hodně blízko, to JE nemohou, ne se současnou konstrukcí splnit. Nehledě na to že je tu potřeba mít k dispozici i jiné zdroje, než JE, takže nejspíše plyn bude nadále velmi dobrou volbou pro vytápění. Osobně si myslím že pro vytápění by se v maximální míře měly využít technologie TČ, eventuálně jiné triky jak získat energii z okolí, teoreticky realizovatelné, ale energeticky bůh ví jak to je, spíš o ničem než o něčem, spíš hříčky než použitelný stroj.

O tom že nějaké rozdíly bude vyrovnávat elektromobilita mám pochyby, přece jenom současný vzorek populace, který EV má jen málo společného s většinovou populací, jak ta se bude chovat je otázka. To že budou jezdit na rychlonabíječky jako na pumpy je myslím dost pravděpodobné. Nevíme jak se rozšíří destination chargery a spol. prostě je příliš brzy říct tak či tak.

Pochybuji že to ČSSD někdo poslal z Bruselu, spíš to bude tím že jim plány dělají spíš PR specialisté než skuteční odborníci. A i ti odborníci někdy nejsou o moc lepší než obyčejný informovaný člověk, bohužel tu ještě pořád dost lidí věří že co řekne někdo s titulem je plná a jediná pravda, přitom všichni jsou jen lidé se svými zájmy. Tak se tam takové věci dostanou. Z nějakého důvodu se do parlamentu až moc často dostává maloměstská honorace, různí lékaři a právníci, kteří ví o chodu státu, zahraniční politice, technologiích a energetice míň než co jsme tady.

Plyn, když na to přijde, jsme si schopní vyrábět, technologie je známá a zdokonalovaná tak 250 let. Problém OZEnergetiky i JEnergetiky je v tom že se nikdy nesedlo a nesepsal se nějaký plán jak to udělat, co je třeba udělat, podmínky atd. prostě sled kroků a co se musí udělat. Ne nějaký ASEK vágních prohlášení, ale mít dva plány, odpovědně sestavené, a ty projít, srovnat a pak vybrat. Ono se totiž při vágních prohlášeních dá zamaskovat kde co, ať už je to nádraží v Brně, nebo stavba JE. Vláda tehdy neměla zadat ASEK, ale nechat si zpracovat rovnou třeba 3 scénáře se soupisem potřebných technologických opatření a pak rozhodnout a tohle všechno jsme si mohli ušetřit. Takto mi to připadá že se rozhodují podle toho co se jim řeklo ve škole. Což tehdy povětšinou bylo že:

"Uhelnou už nechci víc a ropa se mi protiví, s plynem jsme to přehnali a ta zelená je šílená, jen jaderná to může být. Tydydududydydududypdyp...

Vedením a žárovkou teď spěchá rychle za tebou a tuším že si rozsvítíš, i když se to Vídni nelíbí, že máme 'trárnu jadernou.

Tydydududydydududypdyp. 4x

my máme 'trárnu jadernou.

Nikdo se křivě nedívá a to tu zvykem nebývá,

i když to není Černobyl, Vídeňák by nevkročil,

my máme 'trárnu jadernou"...

Zpívá se to na hudbu k písničce Pink od Csákové. Zbytek nechám nějakému jinému lidovému Bardu.

Milan Vaněček
29. září 2017, 07:28

Vynikajicí, palec nahoru pane C. Někdy písnička řekne víc než tisíc slov, jak by řekl klasik

Petr Závodský
29. září 2017, 21:17

Pane C, ale ASEK analyzoval 6 scénářů. Mezi nimi i "plynový" a "zelený". Nakonec byl vybrán "optimalizovaný", tedy kombinace jádro, OZE, plyn, dožívání uhlí. Jaký jiný, krom těch analyzovaných, byste si představoval?

C
29. září 2017, 22:22

Omlouvám se, tedy 6.

Moje představa je taková že se měla vypsat otevřená mezinárodní (tolik společností schopných to udělat asi moc nemáme) soutěž na změnu složení energetického mixu. Potřebná data jsou veřejně dostupná, součástí zadání budou priority, obecné, jak je na tom ČR z hlediska energetických surovin, opět je to veřejné, spotřeby proudu, rozmístění elektráren, vše veřejné.

Samozřejmě že síť musí být stabilní ve všech rozumě předpovídatelných stavech. Po nějaké době se sejdou jednotlivé reporty které budou obsahovat všechno potřebné včetně ceny takového mixu, palivové bilance, nákladů...

A mezi těmito by se pak rozhodlo. Důležité je že by to mělo obsahovat právě cenu a zhodnocení rizik atd. a mezinárodní účast by zajistila, nebo si to alespoň myslím, přísun nových pohledů na energetiku. Přece jenom tu jsou jakési zaběhané vzorce myšlení, v minulosti ještě ovlivňované geopolitickou situací, a pokud řešíme něco tak velkého jako transformaci energetiky, pak nechat si zpracovat i verze od lidí z jiného prostředí není na škodu.

Milan Vaněček
1. říjen 2017, 01:24

Ano v tom je jádro problému: každá (zřejmě vládní) politická strana tam jmenovala 2 členy do komise. Proto se tam sešli 3 experti na jadernou energetiku a žádný na fotovoltaiku. Jsem rád, že to přiznáváte. A pan Závodský nám bude vykládat pohádku o Červené Karkulce ....

Vladimír Wagner
1. říjen 2017, 08:23

Pane Vaněčku, tady jste zase krásně ukázal, že vůbec nečtete, co je psáno, a vytváříte si své vlastní fabulace. Ostatní si přečetli, jak byly vytvořeny NEK-1 a NEK-2. Jak už tady bylo zmíněno, lehce si každý ve veřejných zdrojích najde složení těchto komisí (každá jinak).

Zároveň jejich podklady byly vytvořeny na základě řady materiálu a v diskuzích s řady odborníků. Já se třeba v oblastí fotovoltaiky snažím co nejvíce konzultovat s Tondou Fejfarem, který je na ní opravdu expert a zároveň je kolega s Akademie.

Ale, jak už jsem psal, já opravdu nemám náladu ani čas na osobní výměny zde, které s odbornou stránkou energetiky a hledání efektivního mixu pro Českou republiku nemají nic společného. A proto se jich nebudu účastnit.

Milan Vaněček
1. říjen 2017, 10:20

Pane Wagner, jsem rád, že během našich diskusí jsem Vás trochu vzdělal ve fotovoltaice, Tonda Fejfar je taky kompetentní vědec pro Vaše další vzdělávání (máme spolu několik hodně citovaných vědeckých publikací).

Vás uznávám jako schopného popularizátora jaderné energetiky, to Vám nikdo vzít nemůže.

Zde pod tímto článkem byla v meritu diskuse ale jiná věc: mají politici určovat kteří odborníci budou psát energetickou koncepci (jak se i stalo) nebo zda si politici nechají vytvořit celé spektrum možných řešení od všech odborníků, s konkrétními cíly které chceme dosáhnout a pak teprve, ve spolupráci s ekonomy (co to bude stát, kdo to zaplatí), rozhodnou.

Tož tak je to.

energetik
1. říjen 2017, 10:21

Petr Závodský "Dneska vám nikdo nebude bránit v budování OZE ani plynovky…"

To je lež, řeším připojování zdrojů a mám dost velký šanon se zamítnutými stanovisky bez průkazného technického důvodu nebo s absurdními a nesmyslnými technickým požadavky distributora které celý projekt o záměru stavby zdroje zlikvidovali. ERÚ se vždy zastal distributora, už to nemá význam s ERÚ řešit.

A úplně nejlepší na tom je když se těmto zklamaným investorům po čase ozve spřátelená firma distributora a slibuje jim, že když si nechají zdroj postavit od nich, tak jim zajistí bezproblémové připojení k síti a dokonce služby jako netmetering atd...

Vladimír Wagner
1. říjen 2017, 10:54

Pane Vaněčku, teď už opravdu naposledy a na Vás už reagovat nebudu. Ani já a ani NEK-1 nebo NEK-2 nepsali energetickou koncepci, což je ostatně jasné nejen z toho mého přehledu výše. Já opravdu nemám náladu a čas na osobní výměny, které s energetikou nemají nic společného.

Milan Vaněček
1. říjen 2017, 13:42

Rád bych věděl kdo je vlastně pod tou Státní energetickou koncepcí podepsán jako autor (autoři, jeden to napsat nemohl). Já jsem zvyklý, že když píši posudky či reporty pro MŠMT, grantové agentury doma či v zahraničí nebo pro právnické kanceláře, tak se musím podepsat a ručím za to.

Tady se mi to jeví jako: já nic, já to nepsal, já muzikant. Nějak mi to hlava nebere, jak to tedy je???????

Pavel
1. říjen 2017, 17:47

Je vidět, že mšmt je už fakticky zoufalé (odborníci z něj horem pádem utíkají), že si musí najímat vaněčka.

Petr Závodský
30. září 2017, 08:57

Můžete mít pravdu s "nezávislým" pohledem. Jenomže rakouský odborník bude mít jiný pohled než polský nebo anglický ... někdo bude prosazovat OZE, jiný uhlí jiný plyn, jiný jádro...

Nakonec bude muset rozhodnout vláda - je to jejich odpovědnost. A právě těch 6. scénářů pokrývalo snad vše. Možnosti OZE (plochy, osvit, vítr, ...), prolomení/neprolomení limitů, dovoz plynu, atd. atd.

Podle mne pak optimalizovaný scénář dává prostor všem zdrojů a nastavuje pouze koridory. Je tam výrazný nárůst OZE, nové plynovky, nové jádro (jako náhrada Dukovan a částečná náhrada uhlí), rozumné využívání uhlí....

Byly na to dvě tzv. "Pačesovy" komise za účasti odborníků z celého spektra, následně zpracování a projednání SEK včetně SEA atd. atd.

Pohled přes energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Někdo tam může vidět málo uhlí, jiný málo OZE, atd. ... ale je to optimalizovaný scénář s koridory (např. OZE 18 - 25%) a pokud OZE za předpokladu plnění těch tří kritérií dosáhne 30% tak OK, je to jen o aktualizaci koridorů. Pokud nedosáhne, tak bude muset být více uhlí nebo plynu, ale to SEK umožňuje. Dneska vám nikdo nebude bránit v budování OZE ani plynovky....

Milan Vaněček
30. září 2017, 11:21

Je to tak, pane Závodský: "Uhelnou už nechci víc a ropa se mi protiví, s plynem jsme to přehnali a ta zelená je šílená, jen jaderná to může být. Tydydududydydududypdyp…"

V post-sovětské jaderné anomálii ve střední Evropě je to tak a ne jinak. A máme na to papír, který vytvořili jaderní odborníci!!!

Kdo tam byl za fotovoltaiku nebo větrné elektrárny? Nikdo. Tak je to nejjistější. Další diskuse zcela zbytečná. Naštěstí je ta Vaše varianta tak drahá a zbytečná, že je určitá šance že půjde k ledu.

C
30. září 2017, 11:55

A právě to že na to budou mít úplně jiné pohledy by bylo dobře, nakonec by to sice bylo na vládě, ale už by měla k dispozici i pohledy, které nevycházejí z Československé technické školy a vzorců myšlení. I když na to byly dvě komise tak pořád je tam jisté zaujetí, nějaká rutina naučené vzorce, což může výsledek trochu deformovat, způsobit podcenění či naopak přecenění schopností a možností některé z technologií. Hlavně tam chybí, pokud se pamatuji, četl jsem ji jen jednou, nějaká mapa jak to udělat a právě odhady nákladů, byť ty by se musely asi aktualizovat rok co rok.

Ale jinak souhlasím, jsou tam koridory a není tam dán nějaký zákaz něčeho, nicméně ve skutečnosti je situace drobně odlišná, ale to opravdu není o státní koncepci ale o dalších předpisech.

Ovšem problém bych viděl v tom jak se energetická politika realizuje, kdy se nějaké kroky moc nedělají a spíš to vypadá na realizaci nějakého nulového scénáře.

Před nějakou dobou si majitelé tepelných elektráren a tepláren stěžovali na to že rovna když dokončili rekonstrukce tak musí začít nanovo protože EU schválila nové limity a tu už tu byly výjimky. Instalace domácích OZE se komplikuje, sice je tam koridor, ale ani pro velké zdroje se nic nedělá tak, aby se těch procent dosáhlo... Zato se všechno úsilí vkládá do JE kde přinejlepším máme první kWh za 15 let. Mělo by se spíš paralelně pracovat na všem, bohužel to se neděje.

Dobře, máme tam koridor nějakých 18-25% (spolehnu se na vás), loni byl tento podíl 11% (dle ERÚ). Dobře, proč se tedy nejsou ani připraveny mechanismy k navýšení tohoto podílu? Je sice pěkné že se může stavět, ale máme tu trochu přeelektrárnováno starými tedy levnými zdroji, což vede na problémy jak pro OZE, tak pro nové JE, takže se nějaké formě podpory nevyhneme (možná tak leda u uhelných elektráren), proč tedy mezi tím neuděláme aukce výkonu s maximální cenou 50€/MWh a nepracujeme spolu se stavbou JE na ročním růstu produkce třeba o 1 % ročně? Na stavbu FVE tu máme společnosti, které staví velké elektrárny po celém světě, VtE by asi šly také, jaká je situace tam přesně nevím, ale jistě by, byť by se to projevilo vyšší cenou, šly stavět i na méně vhodných lokalitách.

Samozřejmě je tu druhá možnost nechat trh aby si poradil a jenom nastavit takové podmínky aby se postupně musely staré elektrárny vyřadit a to způsobilo růst ceny, pak by se OZE i JE rozvíjely samy. To by ale asi cena silové elektřiny musela vyšplhat na nějakých 50-60€/MWh. Řekl bych že v zásadě jsou na to dvě možnosti jak odstartovat přechod. Buď se půjde přes dotace a aukce CfD etc. Nebo se vytvoří podmínky pro růst ceny proudu. Jak přesně je otázka. Přidělení pevného objemu emisí pro staré elektrárny, což by zmenšilo dostupný objem energie. Nevím...

Ale ještě je tu jedna otázka, jestli se chceme někam posouvat, snižovat emise apod., s čímž mohou být spojené moderní polovodičové a chemické technologie, nebo k tomu budeme přistupovat Klausovsky. Ono totiž i kdyby se postavily dva reaktory, tak by to moc k vyššímu výkonu JE nevedlo, to i přiznejme.

Petr Závodský
30. září 2017, 14:14

Pane Vaněčku, lžete jako vždy ... za zelené lobbisty jste tam měl své zástupce. Jen, než něco přečíst, tak je jednodušší něco vyštěknout...

Milan Vaněček
30. září 2017, 15:38

Ano za OZE tam byl pan Wagner a dokonce o tom sepsali i knihu, přečtěte si ji. Každý návštěvník tohoto webu si může udělat představu jak jaderný fyzik Dr. Wagner asi hájil fotovoltaiku a jak jí asi rozumněl.....

Petr Závodský
30. září 2017, 20:29

Pane Vaněčku, teď tu o Červené Karkulce...

Pan Wágner tam sice figuroval, akle rozhodně ne za solárníky. Někde si najděte, jak pan profesor Pačes uváděl, že je politici nechali nezávisle pracovat až na vám dobře známého Bursíka, který na něj brutálně tlačil kvůli solárům. Jak solární tlak skončil víme móóóc dobře a ještě se s tím pár let budeme prát...

Milan Vaněček
30. září 2017, 20:38

Pane Závodský, přečtěte si tu knihu a budete překvapen jako já. A když nemáte čas, přečtěte si aspoň přebal: Dr. Wagner, expert přes OZE.

Budete překvapen, jako já byl. A nevyprávějte nám pohádky, je to tam vytištěno, černé na bílém.

C
30. září 2017, 21:05

Co je to za knihu? Google vyhazuje jen Fukušima 1 poté a potom ještě knihu o jeho jmenovce.

Milan Vaněček
30. září 2017, 21:06

Pro Červenou karkulku ještě z oficielních stránek na internetu, cituji: "Zpráva je autorským dílem kolektivu autorů NEK II pod vedením D. Drábové a V. Pačese. Členy Komise dále byli

(abecedně) V. Cílek, P. Noskievič, J. Procházka, R. Škoda, V. Štěpán, V. Wagner a tajemníkem H. Beran.

Já tam našel 3 představitele z oboru jaderné energetiky (Drábová, Škoda a Wagner) a žádného odborníka za fotovoltaiku.

Tak jakou pohádku o objektivitě a vyváženosti nám pan Závodský řekne tentokrát...

Milan Vaněček
30. září 2017, 21:10

Pro pana C: tu knihu (sborník) za cca 400 Kč jsem pročítal v knihkupectví Fišer v Kaprovce tak před rokem (ale to je nyní zavřené a na internetu jsem to nenašel). Ale složení komise je na spoustě oficielních dokumentů z internetu

C
30. září 2017, 21:19

Tak mi řekněte přibližný název, já to už nějak zkusím získat přes knihovnu, jestli to má ISBN, tak je pár kusů v některé z knihoven. Google je zamořený jiným Wagnerem.

Milan Vaněček
30. září 2017, 21:20

Pro pana C: tak už jsem to našel,Perspektivy české energetiky: Současnost a budoucnost

Dana Drábová, Václav Pačes

Nakladatel: NOVELA BOHEMICA 2014

Stačí když si přečtete informaci o autorech na přebalu. stále si pamatuji jméno experta přes OZE, jak jsem to popsal výše.

Vladimír Wagner
30. září 2017, 22:05

Snažím se už zde nereagovat a už vůbec ne na pana Vaněčka. Diskuze zde už nejsou o odborných věcech týkajících se energetiky ale spíše ve formě osobních invektiv, a navíc se totálně točí v kruhu. Ale protože mě zde pan Vaněček opět jmenoval, tak bych přece jen uvedl několik faktů, které se týkají ASEK a Pačesových komisí NEK 1 a NEK 2.

1) ASEK vypracovávala a připravovala celá řada odborníků řadu let, jak už zmiňoval pan Závodský, měla ASEK celou řadu scénářů a nakonec byla vybrána určitá optimální varianta, která počítá s mixem řady zdrojů. U nich jsou dány poměrně flexibilní koridory. Samotné přijetí ASEK bylo věcí politické reprezentace.

Jak už zmínil pan Závodský, splnit cíle v OZE, které ASEK dává, bude hodně náročné a mám obavy, že hlavně kvůli situaci v Německu mnohem hůře splnitelné, než jsem si třeba před léty představoval (podrobněji třeba ten článek o větrných zdrojích, který jsem tu několikrát zmiňoval).

2) Komise NEK1 a NEK2 byly poradní orgány, které pomáhaly při přípravě materiálů, některých podkladů a hlavně určitého "policy paper" pro diskuzi a komunikaci mezi odborníky, politiky i veřejností.

NEK-1 byla konstituována tak, že každá politická strana v tehdejším parlamentu tam nominovala dva členy (tedy i Bursíkovi Zelení, jak zmiňoval pan Závodský). NEK-2 byl konstituován na žádost tehdejšího ministra průmyslu a výběr zúčastněných odborníků proběhl na základě konzultací profesora Pačese s ním.

3) Protože jedním z úkolů komisí byla prezentace stavu naší energetiky vůči veřejnosti (nejen odborné), dala si NEK-2 za úkol vytvořit knihu mapující stav energetiky u nás. Tento svůj úkol splnila a knihu tu několikrát zmiňoval pan Vaněček. Pořádala také několik seminářů a konzultací i s německými kolegy. Protože velká část členů byla z prostředí Akademie, mohla využít i konzultace a materiály z tohoto prostředí. Takže třeba Davida Hansliana z Ústavu fyziky atmosféry nebo Tondy Fejfara z Fyzikálního ústavu.

4) V tomto se snažíme pokračovat třeba i ve formě Energetické komise Akademie (tu zmiňuji proto, že jsem pracovníkem Akademie), jejíž členem je třeba i Tonda Fejfar, který je expertem na fotovoltaiku. Snažíme se tak pokračovat ve sledování i diskuzi problematiky energetiky a dění okolo ASEK. Pokračujeme také v práci na informování veřejnosti i politiků.

5) Snažíme se o podporu všech zdrojů tak, aby se vytvořil co nejefektivnější mix odpovídající českým podmínkám, každý ze zdrojů mohl přispět svými silnými stránkami a celý systém byl dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na budoucí vývoj a změny. Je mi jasné, že každý mix, kde nebude zakázáno budování jádra, je pro pana Vaněčka a pana C "jen jaderná to může být. Tydydududydydududypdyp…",

ale můj komentář není opravdu určen pro tyto lidi, kteří mají takto vše jasné, ale pro ty, kteří chtějí vědět fakta a nad nimi si utvořit svůj názor.

6) Zásadním problémem není ASEK (měnit jej každý rok je nesmysl), který je koncepcí na relativně dlouhou dobu s dostatečně širokými a flexibilními koridory, ale to, že se v oblasti energetiky žádná reálná rozhodnutí k jeho naplnění nečiní. Pokud to bude takto pokračovat, tak můžeme mít, a to už po roce 2022, docela velké problémy.

Vladimír Wagner
30. září 2017, 22:46

Ano, v dané knize jsme s kolegou Cílkem měli na starosti dopracování částí věnovaných OZE. Jinak děkuji panu Vaněčkovi všem kolegům, kteří se na ní podíleli, za její propagaci :-)

Vladimír Wagner
30. září 2017, 22:48

Ještě odkaz na Kosmase, kde ji můžete koupit a doporučují k pořízení a přečtení: https://www.kosmas.cz/knihy/191560/perspektivy-ceske-energetiky/

Vladimír Wagner
30. září 2017, 22:50

Správná formulace pochopitelně byla, že děkuji panu Vaněčkovi za propagaci knihy i jménem všech kolegů spoluautorů :-)

Petr Závodský
30. září 2017, 14:18

Ano, pane C, máte v podstatě pravdu.

2 bloky JE jen v podstatě nahradí stávající Dukovany. Třetí blok na Temelíně pak částečně uhlí, a zbytek je na OZE a plynu.

A ano, je potřeba celý mix a najít způsob pro smysluplné OZE za přiměřené ceny.

Možná to vyřeší trh sám, jakmile začneme odstavovat staré zdroje... A už teď cena roste z nějakých 26€/MWh na současných (na 4Q 2017) 39 €/MWh... a to ještě nedošlo na další náklady na BAT uhelek/či jejich odstavování. Cenu za OZE nekomentuji, to by tu zase ta diskuse sklouzla k tomu, že svítí a fouká zadarmo.

C
1. říjen 2017, 00:43

Bude to zajímavé.

Jestli si dobře pamatuji report fy. Lazard tak taková minimální hranice pro nové zdroje je 60€/MWh napříč všemi obory, pár výjimek je pod tím.

Trh... nevím pořád tu jaksi funguje burza, byť se Němcům podařilo udělat trochu b-del, tak to pořád jakousi formu trhu má. Teď je otázka kdy se začne projevovat že se postupně mění model podpory a kdy jim dojde že je lepší nechat už cenu vyrůst nad pořizovací náklady OZE a většiny dalších zdrojů. Rozhodně se ale dny dlouhodobě drahého proud jen tak opakovat nebudou. Tam totiž číhají právě OZE, které by si na ceně třeba 1.5 násobek jejich dost smlsly.

C
30. září 2017, 14:47

Jasně, to by sklouzla, tam se raději nepouštějme.

Pro začátek bych třeba zkusil vysoutěžit 3x10MW to není zase taková rána pro síť ani pro rozpočet, čistě aby se otestoval mechanismus.

Jak říkávám, hrajeme teď hru "někdo musí z kola ven" takže to ještě chvilku musíme vydržet a pak se trh opat dostane do rovnováhy. Nevím jestli se mnou budete souhlasit, ale připadá mi že před ekonomickou krizí tu byl trochu jakoby kartel který udržoval cenu vysoko, jak se to s OZE rozhýbalo a změnily se podmínky, tak se to rozpadlo.

Viděl bych takovou drobnou paralelu s ropou, tam také byla dlouho >100$ barel, pak naskočily břidlice a klesla cena, propadla se až na nějakých cca 40$/barel a teď pomalu osciluje někde kolem 50$/barel, podobně to bude, myslím s elektřinou. Osobní tip je že se ustálí v místě kde se vyplatí týrání soustrojí klasických elektráren častými velkými změnami výkonu, respektive že zisk bude přiměřený k nákladům a častějším generálkám. Pak budeme někde v takovém ustáleném stavu kdy se budou OZE nějak pomalu rozvíjet. Dost také bude záležet na průměrné ceně proudu, to z pohledu chování provozovatelů, jestli se jim bude vyplácet jako doposud nacpat do sítě všechno, nebo jestli budou také hrát na burze o vyšší cenu, tedy omezovat svůj výkon v přebytku produkce.

Petr Závodský
30. září 2017, 20:33

Pane C, souhlasím.

Aukce na potřebný výkon.

Dnes tu není trh a cena neodpovídá (díky dotacím) potřebným nákladů na prostou náhradu zdrojů, což se může v budoucnu vymstít. Obávám se, že bez dotací nebude nikdo obnovovat ani panely na polích a těch 2000MWinst / 2TWh po ukončení dotací zmizí (enbo částečně ... podle toho jaké budou ceny panelů a cena elektřiny - ale při 40€/MWh ani nízká cena panelů v našich podmínkách nepomůže).

energetik
29. září 2017, 13:01

Sebranka nohsledů a souputníků kteří monopolně s podporou státu a prolobovaných zákonů parazitují na energetické síti ČR a brání všemožnými prostředky zapojení konkurence do trhu, klábosila o: " V této souvislosti doporučujeme pokusit se zamezit prosazování politických cílů, které budou ohrožovat energetickou bezpečnost a snižovat konkurenceschopnost ČR či EU."

Připadá mi to jako když zloději křičí "chyťte zloděje".

energetik
1. říjen 2017, 11:13

Ohrožení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti se "odborníky" z konference myslí především jejich státem zaručená konkurenceschopnost a státem prosazované monopolní postavení na rozdělených územích a nekontrolovatelné zisky z regulačních poplatků které jim zaručují souputníci z ERÚ ať se děje co se děje, zakázky bez výběrových řízení, atd....

Ohrožení konkurenceschopnosti a bezpečnosti jsou tedy pro "odborníky" z konference především politické snahy o liberalizaci a deregulaci trhu a systémových služeb, plánované úspory, zimní energetický balíček a právo občanů na výrobu vlastní energie, povinný veřejný registr smluv pro státní (polostátní firmy) a zakázky, veřejná výběrová řízení na investice do veřejné distribuční sítě a zveřejnění finančních toků regulačních poplatků.

A co tak konference o specialitě která umožňuje vydržovaným distributorům v ČR (jediném státě na světě) u vybraných zákazníků přeprogramovat výrobcem cejchované a ověřené elektroměry tak, aby měřili energeticky podvodně viz. vyhláška 82/2011 v §6, odst.6. Cejchovny v ČR tento způsob měření energie při rozdílném fázovém toku ani neověřují nebo jen uvedou že je v souladu s (podvodem) vyhláškou 82/2011 v §6, odst.6..

Následně díky tomuto energetickému podvodu distributoři vykazují vyšší účinnost přenosu energie a snížení ztrát která ve statečnosti nekoná. O těchto energetikých podvodech ti "odborníci" na SMART" měření moc diskutovat nechtějí, zatím se ani nevyjádřili k tomu kdy to zase zruší, protože překonat účinnost distribuce přes 100% (což už je na některých místech s tímto podvodem realita) bude už zřejmě moc nápadné. Nebo jestli hodlají energii nějak mařit aby se udrželi na hranici do 100% .

Martin Hájek
30. září 2017, 13:41

Zapomněl jste na zaprodance a samozvance :-).

Jan Veselý
30. září 2017, 17:02

Já tam nebyl, takže zapomněl jen na zaprodance. Vzhledem k množství korporátních šarží bych jich tam očekával větší než malé množství. Někdo přece taky musí do roztrhání těla hájit právo na ničení přírody, zdraví lidí a/nebo ekonomické nesmysly.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se