Záložní zdroje elektrické energie - 1.díl: Úvod do problematiky