Pařížská klimatická dohoda vstoupí v platnost začátkem listopadu