Domů
Elektřina
Jak se Polsko staví k obnovitelným zdrojům energie?

Jak se Polsko staví k obnovitelným zdrojům energie?

Polsko v březnu 2015 přijalo nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Ten uvítají především vlastníci malých elektráren s kapacitou do 10 kW díky zavedení pevných výkupních cen. Projednávání tohoto zákona nicméně dle slov odborníka na životní prostředí Andrzeje Ancygiera ukázalo, že polská energetická politika je stále na rozcestí.

Proces přijímání zákona provázela řada neobvyklých okamžiků. Například výraz v obličeji předsedy parlamentu Radosława Sikorskiho po ukončení hlasování o přijetí zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie prozradil, jak nečekaný výsledek to byl. Dle nové úpravy mohou totiž malé elektrárny využívající alternativní zdroje energie konečně poprvé od devadesátých let profitovat z pevných výkupních cen. Znění zákona získalo většinu na konci února v Sejmu – jedné ze dvou komor polského parlamentu. Hlasování se neobešlo bez rozporů uvnitř samotné vládnoucí strany, Občanské Platformy (OP).

Ještě na konci minulého roku věřil v úspěch této změny zákona jen málokdo, zvláště pak při pohledu na vyúčtování výkupních cen pro malé podniky z roku 2012. Původní návrh však byl pozměněn a nakonec se prosadil.

Majitelé elektráren s výkonem menším než 40 kW by tak mohli dodávat do sítě svou přebytečnou elektřinu za 80 % tržní ceny. To by vyšlo de facto nastejno jako subvencování velkých energetických společností. Po bouřlivé debatě však byla cena zvýšena na 100 % aktuální tržní ceny – to znamená méně než 5 centů za kW.

Lednové rozštěpení koalice

V prosinci 2014 navrhl jeden člen polské rolnické strany (PSL) změnu zákona ohledně pevných výkupních cen pro výrobce elektřiny ze zdrojů do 10 kW. Odměňování mělo rozlišovat mezi jednotlivými zdroji energie. Takto by dostaly malé elektrárny s instalací do 3 kW podporu ve výši téměř 4, 90 Kč za každou kilowatt hodinu po dobu 15 let. V zařízeních s 3 – 10 kW by se měla výše výkupních cen pohybovat kolem 4,25 Kč.

Samotní iniciátoři změn pochybovali, zda tento návrh najde v Parlamentu většinu. Chtěli tak alespoň dát veřejnosti najevo, že nesouhlasí s diskriminační úpravou pro velké energetické společnosti.

Také ministr hospodářství Janusz Piechociński se musel rozhodnout mezi podporou pro své stranické kolegy a loajalitou k vládě. V hlasování se nakonec rozhodl pro druhou možnost. Nicméně nakonec bylo finální znění návrhu zákona přijato těsnou většinou pouhých dvou hlasů za podpory opozice a některých členů polské rolnické strany.

Výkupní ceny proti Gazpromu

Tímto však celý schvalovací proces teprve začal, protože návrh zákona musel být schválen i Senátem. Právě tam má Občanská platforma, která se nejvíce proti návrhu vyhraňovala, absolutní většinu. I přes masivní kampaň mnoha nevládních organizací vládní strana návrh zákona a s ním výkupní ceny odmítla a nahradila je jiným: Místo pevných sazeb výkupních cen by měli investoři obdržet 210 procent aktuální tržní ceny.

Dvacátého února měla první komora polského parlamentu vydat konečné rozhodnutí týkající se zákona o obnovitelných zdrojích. Zde již byla potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných zákonodárců. Rozhodnutí parlamentu bylo s napětím očekáváno. Den předtím inzerovaly Greenpeace a WWF v největších polských novinách nesouhlasnou kampaň se změnami Senátu a na prosazení výkupních cen, které byly schváleny v lednu těsnou většinou. Ještě ráno před hlasováním varoval populární novinář Jacek Żakowski v rozhlasu před rozhodnutím proti výkupním cenám, které označil za ohrožení energetické nezávislosti a to ve prospěch ruské plynárenské společnosti Gazprom. Tento argument byl dokonce během rozpravy v Parlamentu citován.

Tentokrát byl předseda Parlamentu na všechny možné varianty připraven a bez váhání přečetl výsledky hlasování: s 227 hlasy rozhodli členové Sejmu proti pozměňovacím návrhům Senátu a tím byl obnoven původní návrh o výkupních cenách. Ministr hospodářství tentokrát hlasoval stejně jako ostatní členové rolnické strany. Jen Občanská platforma trvala na svém rozhodnutí dál.

Polská energetická politika na rozcestí

Přijetí zákona týkajícího se výkupních cen znamená úplný obrat v polské energetické politice. I když je celková kapacita malých elektráren (do 10 kW), které mohou těžit z garantovaných výkupních cen, omezena na max. 800 MW, očekávají se výhodnější postavení pro minimálně 200.000 provozovatelů zařízení vzhledem k hranici 10 kW a lepší podmínky pro elektrárny do 3 kW. Pro občany by se tak výroba energie mohla stát masovým fenoménem, jako již v mnoha jiných zemích (včetně Německa a ČR). Mohlo by to vést i k odpovídajícím změnám v prioritách vlády.

Polsko se však potýká se zásadním problémem. Se zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů totiž zavádí systém zadávání veřejných zakázek pro správu větších FV systémů. Na rozdíl od Německa zde nejsou plánovány žádné pilotní projekty, které by mohly umožnit poučit se z chyb a zlepšit tak systém veřejných zakázek. V důsledku toho tak budou na trhu dominovat dále velké energetické společnosti, aniž by družstva, která například v Německu hrají podstatnou roli, měla šanci.

Další riziko by mohla představovat v případě vítězství největší opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS), jejíž členové sice podpořili jednomyslně výkupní ceny, ale proti jiným obnovitelným zdrojům energie se vyjádřili odmítavě, zejména proti energii větrné.

Ihned po rozhodnutí žádala jedna z nejvlivnějších osobností této strany, Anna Zalewska, o moratorium pro výstavbu nových větrných elektráren. PiS už totiž dříve navrhovala, aby se všechny větrné turbíny v okolí 3 km od sídlišť odstranily. Tento návrh však selhal s hlasy členů Občanské platformy.

Polsko tak odstartovalo svou vlastní formu Energiewende a jak bude vypadat, objasní až říjnové parlamentní volby. Jedno je však jisté: obnovitelné zdroje energie se poprvé dostaly mezi významná témata volebního kampaně Polska.

Štítky:

Komentáře

(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.