Již 13 zemí v Evropě má zavedené aukce pro podporované zdroje, Česko je pozadu

DomůObnovitelné zdrojeJiž 13 zemí v Evropě má zavedené aukce pro podporované zdroje, Česko je pozadu

Již 13 evropských států má zavedené aukce pro poskytování podpory podporovaným zdrojům energie. Dalších 5 států má již pro aukce připravenou legislativu, nicméně nezveřejnilo konkrétní plány pro jednotlivá aukční kola. Česká republika se řadí mezi 11 států, které podle reportu Rady evropských energetických regulátorů (CEER) z konce června letošního roku nepředstavily žádné konkrétní plány pro zavedení aukcí vyžadovaných evropskou legislativou.

Poskytování podpory na základě jednoznačných, transparentních a nediskriminačních kritérií v rámci soutěžního nabídkového řízení požadují od 1. ledna 2017 Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020. Výjimkou jsou výrobny s instalovaným výkonem do 1 MW, pro které může být podpora i nadále poskytována bez soutěžního nabídkového řízení.

Podle reportu CEER z konce června letošního roku má v současné době (ke konci roku 2017) aukce pro poskytování podpory podporovaným zdrojům energie zavedeno 13 evropských států (Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Litva, Portugalsko, Polsko, Španělsko a Spojené království).

Dalších 5 států (Chorvatsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko a Estonsko) má pro aukce připravenou legislativu, nicméně prozatím nezveřejnilo konkrétní plány pro jednotlivá aukční kola.

„Spousta národních aukčních mechanismů byla již zavedena nebo je aktuálně zaváděna. Report ukazuje, že ke konci roku 2017 mělo 18 z 29 zemí aukční mechanismus zaveden nebo se k tomu chystaly. Tento trend CEER vítá, jelikož úroveň podpory stanovována prostřednictvím těchto mechanismů je zpravidla nižší než úroveň podpory, která je stanovována úředně, a to zejména díky schopnosti těchto mechanismů přizpůsobovat se technologickým inovacím a snižování měrných nákladů na solární a větrné elektrárny.“ uvádí CEER v reportu.

Současný stav (ke konci roku 2017) v oblasti aukčních mechanismů pro podporované zdroje v Evropě. Zdroj: CEER

Podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020 mají být soutěžní nabídková řízení technologicky neutrální. Nicméně pokud by tento přístup vedl k neoptimálním výsledkům, například kvůli omezením v oblasti přenosu elektřiny či potřebě diverzifikace, mohou být aukční mechanismy zaměřeny na konkrétní technologie.

CEER ve svém reportu uvádí, že 8 z 13 států, které mají již aukce zavedené, zvolilo druhou variantu, tedy aukce pro konkrétní technologie. Několik členských států se kromě fotovoltaických elektráren, větrných elektráren a elektráren spalujících biomasu zaměřilo na také na jiné podporované zdroje, jako jsou vodní elektrárny (Francie, Itálie, Litva a Portugalsko), geotermální elektrárny (Itálie) či vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (Německo a Francie).

Rozdělení aukčních mechanismů podle technologie . Zdroj: CEER

Investoři v Česku si na aukce ještě počkají

Česká republika patří mezi 11 států, které prozatím v oblasti aukcí pro podporované zdroje energie nezveřejnily žádné konkrétní plány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má nicméně do konce září předložit vládě novelu zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která bude zahrnovat kromě jiného právě nastavení pravidel pro podporu na období po roce 2020 včetně vyžadovaných aukcí.

Vzhledem k době trvání legislativního procesu v České republice a k faktu, že nová schémata podpory musí být notifikována Evropskou komisí, je nicméně pravděpodobné, že aukce nebudou zavedeny dříve než po uvedeném roce 2020.

Investoři do podporovaných zdrojů energie, mezi které kromě obnovitelných zdrojů patří například vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla, si tak budou muset na podporu ještě nějakou dobu počkat.