Šefčovič: Energetická unie slaví úspěchy

DomůEvropská UnieŠefčovič: Energetická unie slaví úspěchy

Evropská komise 9. dubna zveřejnila Čtvrtou zprávu o stavu energetické unie, která informuje o prioritách a činnostech Evropské komise, jejichž cílem je budování energetické unie. Společně se samotnou zprávu Komise zveřejnila i dvě speciální přílohy týkající se dosavadního pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, a také dokumenty věnující se evropské strategii ukládání energie a rámcový plán pro energetickou a klimatickou politiku 2025.

Dle Maroše Šefčoviče Evropská komise úspěšně zavedla všechny prvky svého balíčku pro energetickou unii.

„Energetická unie se stala realitou. Když Komise poprvé navrhla svou politickou strategii v roce 2014, mnozí se domnívali, že je příliš ambiciózní … Dnes jsem ale velmi hrdý,  že jsme splnili, co jsme přislíbili, tedy že v Evropě zabezpečíme dodávky energie, která je udržitelná, konkurenceschopná a zároveň dostupná.“

Ševčovič uvedl, že díky balíčku bylo započato s velkými strukturálními změnami směrem k decentralizované a dekarbonizované výrobě energií a k užívání chytrých technologií. Rovněž ale dodal, že členské státy čeká ještě mnoho práce, co se týče implementace pravidel pro dosažení ambiciózních cílů do roku 2030. Jako příklad vhodné spolupráce, která vede k modernizaci evropského průmyslu, uvedl úspěchy Evropské bateriové aliance.

Zpráva o energetické unii mimo jiné sděluje, že je třeba pokračovat v úsilí o dosažení cíle v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020. V letech 2007 až 2014 se spotřeba energie každoročně postupně snižovala, v současnosti je ale mírně nad lineární trajektorií cílů 2020. Evropský komisař pro klima Miguel Arias Cañete připomněl, že Evropa musí více investovat do energetických úspor a pokračovat s plošným zaváděním obnovitelných zdrojů energie.

Cíle Evropské unie pro roky 2020 a 2030. Vytvoření energetické unie má k jejich naplnění přispívat. Zdroj: ec.europa.eu

Koncept evropské energetické unie má celkem pět dimenzí: zabezpečení dodávek energie, solidarita a důvěra; plně integrovaný energetický trh; energetická účinnost; dekarbonizace evropského hospodářství a podpora výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti. Zpráva o stavu energetické unie shrnuje, čeho bylo doposud dosaženo a jak by měla Evropa v plnění energetických cílů dále pokračovat.