Waterotor může pomoci v boji s energetickou chudobou rozvojových zemí

DomůObnovitelné zdrojeWaterotor může pomoci v boji s energetickou chudobou rozvojových zemí

Inovativní technologii výroby elektřiny v pomalu plynoucích vodách představila kanadská společnost Waterotor energy technologies. Turbína s patentovaným designem dokáže vyrábět elektřinu již od rychlosti proudění vodního toku mírně přesahující 3 km/h.

Technologie společnosti Waterotor využívá kinetické energie vodního proudu, kterou přeměňuje na mechanickou. Rotor turbíny je navržený tak, aby byl zdroj schopen efektivně vyrábět elektřinu již od rychlosti proudění 3,2 km/h.

Koncept této technologie prochází v současnosti nezávislým testováním. Tyto testy mají mj. potvrdit, že účinnost zařízení neklesá pod 24 % ani při minimální rychlosti proudění, na kterou je turbína konstruována.

Z počátku Waterotor plánuje výrobu menších zdrojů o výkonu 5 – 20 kW. Vyšších výkonů v této prvotní fázi bude možné dosahovat propojením jednotlivých zdrojů. Dalším cílem společnosti je pak vyvinout zdroj o výkonu 1 MW, který bude schopný zužitkovat i energií mořských proudů.

„Pokud vezmeme v úvahu cenu zdroje o výkonu 20 kW, který bude v provozu 24 hodin denně, 360 dní v roce po dobu deseti let, pak se dostáváme s cenou elektřiny pod 5 kanadských centů za kilowatthodinu,“ vysvětluje pro server TheTelegram Fred Ferguson, zakladatel a ředitel společnosti Waterotor.

Šance pro dostupnější elektřinu v rozvojových zemích

Waterotor plánuje uplatnění svých turbín prozatím na trzích jako jsou Filipíny, Indonésie, Malajsie nebo Mikronésie. V současnosti vidí Ferguson značný potenciál pro využití jeho technologie především v rozvojových zemích. Další využití těchto turbín se nabízí v odlehlých oblastech, kde se nyní běžně vyrábí elektřina prostřednictvím diesel generátorů. Rozšíření technologie Waterotor by pak vedlo ke zlepšení dostupnosti elektřiny z obnovitelný zdrojů pro miliony lidí po celém světě.

I za předpokladu nezávislého potvrzení deklarovaných provozních parametrů se prozatím zdroje Waterotor zdají být svým výkonem maximálně 20 kW spíše marginální záležitostí. Přesto, vezmeme-li v úvahu stabilní výkon, který jsou schopné dodávat, širokou škálu vhodných lokalit a nízkou míru vlivu na životní prostředí, mají tyto turbíny potenciál stát se jednou ze součástí procesu snižování závislosti lidstva na fosilních palivech.

Zdroj úvodní fotografie: waterotor.com

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...