Protinávrh k výši dividendy Unipetrolu u představenstva neuspěl

14. červen 2016, 16:01
DomůRopaProtinávrh k výši dividendy Unipetrolu u představenstva neuspěl

Představenstvo Unipetrolu vydalo negativní stanovisko k protinávrhu minoritního akcionáře Paulinino Limited, který požadoval dividendu ve výši 15 Kč. Představenstvo původně navrhlo dividendu ve výši 5,52 Kč, o které bude rozhodnuto na valné hromadě 21. června tohoto roku.

Minoritní akcionář Paulinino, který vlastní 23,7 % akcií společnosti (majoritní vlastník PKN Orlen vlastní 63 %), vznesl protinávrh na konci května. V protinávrhu argumentuje dobrou finanční situací Unipetrolu, negativním dluhem a vysokým nekonsolidovaným nerozděleným ziskem. K dalšímu zvýšení čisté hotovostní pozice navíc došlo i v prvním čtvrtletí letošního roku.

Paulinino mimo jiné upozorňuje na korporátní pojistku, která umožní krytí výpadku jednotky v Záluží do výše škod na majetku a ušlého zisku. V protinávrhu porovnává i dividendovou politiku Unipetrolu a většinového vlastníka PKN Orlen, která je pro akcionáře laděna dle protinávrhu pozitivněji.

Představenstvo přes všechny argumenty uvedené ze strany minoritního akcionáře vydalo k protinávrhu negativní stanovisko. Management společnosti se chce dle odůvodnění zaměřit na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře se zajištěním stabilní a rostoucí dividendy v příštích letech.

Rafinerie společnosti Unipetrol. Zdroj: Unipetrol

Dále bude podle názoru představenstva po uvedení jednotky v Záluží a rafinérie v Litvínově na plnou kapacitu veškerá hotovost rychle spotřebována, což je nutné vzít do úvahy.

„I přes využití komplexní pojistné smlouvy, bude mít navrácení etylenové jednotky do provozu nepříznivý vliv na pracovní kapitál.“
Odůvodnění představenstva negativního stanoviska k protinávrhu akcionáře

Dividenda Unipetrolu byla vyplacena poprvé po 8 letech po mimořádně úspěšném roce 2015, který ale ovlivnila mimořádná srpnová událost na etylénce v Záluží.

„Navržená a vyvážená výše dividendy umožňuje společnosti zachovat si schopnost financování několika probíhajících projektů zaměřených na rozvoj podnikání, včetně největšího petrochemického projektu v historii České republiky, stavby nové polyetylenové jednotky, která zcela jistě přispěje k budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře.“
Odůvodnění představenstva negativního stanoviska k protinávrhu akcionáře

Naopak se představenstvo nevyjádřilo ke srovnání dividendové politiky u společnosti PKN Orlen a Unipetrol a setrvalo na svém argumentu, že 3,6% výnos na akcii se pohybuje v rozmezí jiných výplat dividend v regionu a představuje zajímavý výnos. Proti touto argumentu se minoritní akcionář Paulinino ve svém požadavku „zásadně ohradil„.

Celý protinávrh akcionáře k výši dividendy je možné nalézt zde. Negativní stanovisko představenstva s odůvodněním zde.